×

Delna īsteno projektu savas un sadarbības organizāciju kapacitātes celšanai

Sabiedrība par atklātību Delna Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros turpina savu darbinieku, biedru, brīvprātīgo un partnerorganizāciju apmācību un kapacitātes celšanu efektīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā labas pārvaldības sekmēšanai un korupcijas mazināšanai.

Sestdien (15.12.2012) apmācības vadīs Maija Celmiņa, kas stāstīs par komunikācijas veidiem un rīkiem ar valsts pārvaldi, kā arī dalīsies savā personīgajā pieredzē. M.Celmiņa ir komunikāciju eksperte ar plašu praktisko pieredzi gan biznesā, gan valsts pārvaldē un pašvaldībā. Ekspertes specializācija ir krīzes komunikācija, kur spilgtākais darbs ir „Parex bankas” krīzes komunikāciju vadība.

Arī nedēļu pirms Ziemassvētkiem Delna un partnerorganizācijas turpinās uzkrāt zināšanas un pilnveidosies. 19 un 20.decembrī notiks darbinieku un biedru apmācības, ko vadīs Delnas direktors K.Petermanis, Delnas juridiskā centra direktore A.Grišāne un Re: Baltica vadītāja I.Spriņģe. 20.decembrī arī visas dienas garumā jaunas zināšanas uzkrās brīvprātīgie, kas iegūto informāciju izmantos gan palīdzot Delnai, gan sadarbības organizācijām.

Kopš septembra 2012 Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ir notikušas septiņas apmācības, kas bijušas vērtīgas gan darbiniekiem, gan biedriem, gan brīvprātīgajiem, jo ir uzkrātas jaunas zināšanas gan par projektu rakstību un vadību, gan par interešu aizstāvību, gan par pētniecisko žurnālistiku.

Projekta mērķis ir panākt efektīvāku biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” un tās sadarbības partneru līdzdalību politikas plānošanas, ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku pasākumu īstenošanā, lai sekmētu labāku pārvaldību un mazinātu korupciju.

Vairāk par projektu un aktivitātēm var uzzināt: https://delna.lv/darbibas-jomas/juridiska-palidziba-iedzivotajiem/delnas-un-sadarbibas-organizaciju-kapacitates-stiprinasana/

Plašāka informācija,
Evija Goluba, evija.goluba@delna.lv

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 031,59 LVL; no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 20 284,48 LVL jeb 92,07% un privātās attiecināmās izmaksas – 1 747,11 LVL jeb 7,93% no visām izmaksām. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52