×

Latvijas 2013.gada prioritātes korupcijas ierobežošanai

1. Efektīvāks tiesu darbs

a. Tiesiskais regulējums tiesvedības procesa efektivizēšanai
b. Tiesu noslodzes samazināšana, izņemot no tiesu kompetences bezstrīdus lietas
c. Tiesu instanču skaita samazināšana atsevišķu kategoriju lietām
d. Rakstveida procesa ieviešana atsevišķu kategoriju lietām
e. Mediācijas ieviešana

2. Trauksmes cēlēju par korupciju tiesiskās aizsardzības būtiska uzlabošana

a. Trauksmes cēlēju aizsardzības likums publiskajam un privātajam sektoram
b. Iekšējo ziņošanas mehānismu attīstīšana iestādēs un uzņēmumos
c. Finansiāla atlīdzība trauksmes cēlējam, ja sniegtās informācijas rezultātā gūts nozīmīgs labums sabiedrībai

3. KNAB efektīva darbība

a. Pabeigts KNAB darbs “lielajās lietās” (Daimler, “Oligarhu”)
b. Nodrošināts pietiekams budžets
c. Veiksmīgi virzīts juridisku personu kriminālatbildības jautājums

4. Atklāta un atbildīgāka Saeima

a. Atklātāks komisiju darbs – tiešraides internetā, lobētāju klātbūtnes atspoguļošana
b. Saeimas rīcībpolitikas analīzes struktūrvienības izveide
c. Valsts kontroles revīzija par Saeimas tēriņiem
d. Saeimas autobāzes lietderības izvērtējums

5. Informācijas atklātības likuma de facto ieviešana

a. Ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu publicēšana iestāžu interneta lapās
b. Informācijas atklātības nodrošināšana, ja persona rīkojas ar valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu
c. Likuma ievērošanu uzraugošās iestādes atjaunošana

6. Korupcijas risku mazināšana publiskajā iepirkumā

a. Visu līgumu un to grozījumu, citas dokumentācijas publicēšana internetā
b. Administratīvi sodi par pārkāpumiem publiskajā iepirkumā un IUB uzraudzība

7. Korupcijas mazināšana pašvaldībās

a. Administratīvā resursa izmantošanas efektīva kontrole pirms pašvaldību vēlēšanām
b. Darbinieku atlase pēc profesionāliem kritērijiem konkursa kārtībā

8. Valsts augstāko amatpersonu kvalitatīva atlase

a. Skaidru kritēriju izvirzīšana kandidātiem.
b. Iespēja kandidātus nominēt sabiedrībai, interešu grupām
c. Kandidātu profesionālo un vadības kompetenču vērtējums
d. Kandidātu publiska paziņošana vismaz mēnesi pirms lēmuma pieņemšanas par izvēlēto personu

9. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un ostu efektīvas pārvaldības ieviešana

a. Centralizētā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa ieviešana, t.sk. organizācijas atklātībās un atskaitīšanās būtiski uzlabojumi
b. Profesionālu padomju un valžu atlases procedūras ieviešana un iecelšana
c. Ostu atklātības un labas pārvaldības būtisks uzlabojums

10. Satversmes tiesas reputācijas atjaunošana

a. Augstāki kritēriji tiesnešu kandidātiem (piem., vismaz maģistra grāds tiesību zinātnē, zinātniskā darbība)
b. Noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā apsūdzētu personu ietekmes uz Satversmes tiesu mazināšana

 

Prioritātes prezentācijā

LTV Panorāmas sižets – Delnas preses konference par 2013.gada pretkorupcijas prioritāšu izvirzīšanu

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52