×

Delna Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ir veiksmīgi noslēgusi pirmo ceturksni

ESF un ES karogs - logoSabiedrība par atklātību Delna Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ir veiksmīgi noslēgusi pirmo ceturksni. No 2013.gads septembra līdz decembrim kopā tika īstenoti 11 apmācību semināri darbinieku, biedru, brīvprātīgo un partnerorganizāciju kapacitātes celšanai.

Pirmajā ceturksnī ir notikušas apmācības gan darbiniekiem un biedriem, gan brīvprātīgajiem, gan brīvprātīgajiem juristiem. Visi apmācību dalībnieki seminārus ir novērtējuši pozitīvi, atdzīstot, ka ir ieguvuši jaunas zināšanas par dažādām tēmām.

Juriste Aiga Grišāne dalībniekus izglītoja par politikas plānošanas un ieviešanas procesu vadības un juridiskajiem aspektiem, sniedzot piemērus, kas iegūti praksē. Kristaps Petermanis aizrautīgi stāstīja par valsts attīstības plānošanas dokumentu izvērtēšanas un atzinumu sagatavošanas un iesniegšanas procedūrām un aspektiem, raugoties uz NVO perspektīvām to darīt. Inga Sprinģe, kas ir Baltijas Pētnieciskā žurnālistikas centra dibinātāj un direktore, zinātkāros izglītoja par to, kā veidot un uzturēt sadarbību ar pētnieciskajiem žurnālistiem, lai varētu medijos atspoguļotu politiskos procesus objektīvi.

Vēl apmācību dalībniekiem projekta pirmajā ceturksnī bija iespēja klausīties komunikācijas eksperti Maiju Celmiņu, kas stāstīja par veidiem kā komunicēt ar valsts pārvaldi konstruktīvi un produktīvi. I.Kulitāne savukārt izglītoja jautājumos par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu izmantošanu organizāciju darbības spēju un darbības ietekmes uz politikas procesiem paaugstināšanai.

Projekta mērķis ir panākt efektīvāku biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” un tās sadarbības partneru līdzdalību politikas plānošanas, ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku pasākumu īstenošanā, lai sekmētu labāku pārvaldību un mazinātu korupciju.

Vairāk par projektu un aktivitātēm var uzzināt: https://delna.lv/darbibas-jomas/juridiska-palidziba-iedzivotajiem/delnas-un-sadarbibas-organizaciju-kapacitates-stiprinasana/

Plašāka informācija,
Evija Goluba, evija.goluba@delna.lv

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 031,59 LVL; no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 20 284,48 LVL jeb 92,07% un privātās attiecināmās izmaksas – 1 747,11 LVL jeb 7,93% no visām izmaksām. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52