×

Gaismas pils infrastruktūras darbu nodošana pašreizējam ēkas būvniekam sarunu procedūras ietvaros ir prettiesiska

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” ir beigusi vērtēt Kultūras ministrijas ieceri izbūvēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta (LNB) infrastruktūras sadaļu, to bez konkursa nododot pašreizējam ēkas būvniekam pilnsabiedrībai „Nacionālā būvkompāniju apvienība” (NBA). No tiesiskā viedokļa, šāda rīcība ir būtisks Publisko iepirkumu likuma un tā pamatā esošās ES direktīvas pārkāpums.

Publisko iepirkumu likums paredz iespēju uzticēt jau iepriekš nolīgtam būvdarbu veicējam papildus darbus bez atklāta konkursa vai citas uz godīgu konkurenci balstītas iepirkuma procedūras. Tomēr šādā gadījumā ir jākonstatē vairāki svarīgi nosacījumi, kas minēti likuma 63.pantā un tie jāinterpretē šauri. Gaismas pils infrastruktūras sadaļas sakarā nozīmīgākais nosacījums „neparedzamu apstākļu” iestāšanās.

LNB projekta infrastruktūras sadaļas gadījumā šādi „neparedzēti apstākļi” nav saskatāmi. Kā izriet gan no Eiropas Savienības, gan Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajiem skaidrojumiem, par „neparedzētiem apstākļiem” nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas atkarīgi no pasūtītāja, vai ko pasūtītājs varēja paredzēt, piemēram, iepirkuma procedūru apstrīdēšana. Balstoties uz ES tiesas praksi, Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) savās vadlīnijās īpaši norāda, ka par „neparedzētiem apstākļiem” nav atzīstama mainījusies pasūtītāja vajadzība, ietaupīti finanšu līdzekļi vai nepieciešamība iekļauties noteiktā termiņā. Tieši šie argumenti ir dominē KM sagatavotajā sarunu procedūras pamatojumā.

Ar Delnas izvērtējumu mediji tika izvērsti iepazīstināti preses konferencē 2013.gada 18.februārī. Delnai pro bono (bezmaksas) juridisko palīdzību efektīvākai sabiedrības interešu aizstāvībai sniedza zvērinātu advokātu birojs „Varul”. Delnas darbību atbalsta Atvērtās sabiedrības institūts (Open Society Institute).
Plašāki komentāri: Kristaps Petermanis, Delnas direktors, 26788710, kristaps.petermanis@delna.lv.

Juridiski komentāri: Valdis Bergs, zvērinātu advokātu biroja „Varul” advokāts un partneris, 29358694, valdis.bergs@varul.lv.

Citi dokumenti

ZAB “Varul” atzinums | KM pamatojums sarunu procedūrai | IUB vadlīniju izvilkums par “neparedzamiem apstākļiem” | IUB saskaņojums sarunu procedūrai

 

Preses konferences atspoguļojums medijos

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52