×

Delna aicina komandai pievienoties direktoru

DELNA AICINA DARBĀ ORGANIZĀCIJAS DIREKTORU

Ko dara direktors Delnā?

Vada Delnas komandu organizācijas mērķu sasniegšanai,  tajā skaitā:

 • Nodrošina Delnas klātbūtni sabiedriskajā diskusijā par tiesiskumu un korupcijas ierobežošanu
 • Rūpējas par organizācijas finansiālo ilgtspēju, piesaistot projektu finansējumu un ziedojumus
 • Vada Delnas komandu un tās īstenotos projektus
 • Uztur attiecības ar ieinteresētajām pusēm – biedriem, atbalstītājiem, ziedotājiem, u.c.

Direktoram darbā nepieciešams

Padziļināta izpratne par Latvijas politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem, valsts pārvaldi.

 • Patiesa vēlme sekmēt pārmaiņas Latvijā, personīgo vērtību saskaņa ar Delnas misiju
 • Sadarbības un komandas vadības prasmes
 • Augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi plānot savu un komandas darbu
 • Komunikācijas prasmes, iemaņas pasākumu organizēšanā un labas datorprasmes
 • Iemaņas projektu vadīšanā (īpaši novērtēsim pieredzi ar ES finansētiem projektiem)
 • Augstākā izglītība (maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību)
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas (gan runā, gan rakstos).

Ieguvumi no darba Delnā

 • Jēgpilnu, dinamisku un interesantu darbu vienā no vadošajām Latvijas sabiedriskajām organizācijām
 • Pilnas slodzes darbu ar elastīgu laika grafiku
 • Iespēju sadarboties ar kolēģiem starptautiskajā pretkorupcijas tīklā visā pasaulē, ieskaitot pieredzes apmaiņas un mācību braucienus.

 

Gaidām Jūsu pieteikumu līdz 2013.gada 15.maija  pl. 17:00 uz e-pastu ti@delna.lv ar norādi “Direktora amata konkursam”. Lūdzam atsūtīt CV un vēstuli, kurā izklāstāt savu motivāciju darbam Delnā un korupcijas mazināšanā Latvijā.

***

Par Delnu             

“Sabiedrība par atklātību – Delna” ir sabiedriskā labuma biedrība, kuras mērķis ir veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos, sekmējot informācijas atklātību un korupcijas novēršanu. 1998.gada Delna tika izveidota kā starptautiskās pretkorupcijas organizācijas “Transparency International” Latvijas nodaļa.

15 gadus Delna ir stāvējusi sardzē tiesiskumam Latvijā. Atkarībā no iespējas ietekmēt situāciju, Ieteikumi labākam valdības darbam un sadarbībai ar politiķiem mijusies ar protestiem pie Saeimas.

Delnas darbības pamatu veido pētījumi par korupciju (skat. Korupcijas uztveres indekss http://ow.ly/itviV , Korucijas Barometrs http://ow.ly/itvPM u.c.) un valstiskā godaprāta sistēmu,  http://ow.ly/itvJR .

Šobrīd Delna kopā ar Transparency International kolēģiem strādā pie Stratēģijas 2015 īstenošanas, kas balstās uz četru stūrakmeņu stiprināšanu: likumi, institūcijas, cilvēki un vērtības. (skat. TI stratēģiju angliski, http://ow.ly/itvVy ) 2013.gadam Delna Latvijai izvirzījusi 10 svarīgākos punktus, kuros nepieciešami sistēmiski uzlabojumi, lai korupcijas Latvijā kļūtu mazāk, http://ow.ly/itvzM .

Delna savā darbībā izmanto tradicionālas NVO darbības metodes: izpēti, informēšanu, interešu aizstāvību, sadarbību ar dažādiem partneriem u.c., taču arvien meklē jaunas formas, kā iesaistīt cilvēkus godīgas un atbildīgas dzīves telpas veidošanā un korupcijas mazināšanai Latvijā.

Delnas ikdienas darbību nodrošina Delnas birojs, kurā direktors vada algotu un brīvprātīgu darbinieku komandu, piesaistot ekspertus un atbalstītājus. Organizācijas darbu pārrauga kopsapulces ievēlēta padome (šobrīd sešu cilvēku sastāvā http://ow.ly/itwzS ).

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1