×

Delna turpina īstenot projektu savas un sadarbības organizāciju kapacitātes celšanai

ESF un ES karogs - logoSabiedrība par atklātību Delna Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros turpina savu darbinieku, biedru, brīvprātīgo un partnerorganizāciju apmācību un kapacitātes celšanu efektīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā labas pārvaldības sekmēšanai un korupcijas mazināšanai.

Maija un Jūnija mēnešos lektori Aiga Grišāne, Kristaps Petermanis un Inese Vaivare sniedza lekcijas gan projekta partneriem, gan Delnas darbiniekiem un biedriem, gan brīvprātīgajiem. Projekta aktivitātes vēl turpināsies līdz 31.oktobrim, kas ir projekta noslēguma diena. Jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī būs gan biedru un darbinieku apmācības, gan brīvprātīgo apmācības, gan Delnas brīvprātīgo juristu apmācības. Seminārus vadīs I.Spriņģe (Re:Baltica vadītāja), A.Grišāne (juridiskā analītiķe), K.Petermanis (Delnas direktors) un I.Vaivare (komunikācijas ar valsts pārvaldi speciāliste un LAPAS direktore).

Līdz šim notikušos seminārus dalībnieki ir novērtējuši ļoti pozitīvi un ir izteikuši viedokli, ka šādu semināru nepieciešamība ir ikvienai organizācijai, lai paaugstinātu tās darbinieku kapacitāti un zināšanas.

Projekta mērķis ir panākt efektīvāku biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” un tās sadarbības partneru līdzdalību politikas plānošanas, ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku pasākumu īstenošanā, lai sekmētu labāku pārvaldību un mazinātu korupciju.

Vairāk par projektu un aktivitātēm var uzzināt: https://delna.lv/darbibas-jomas/juridiska-palidziba-iedzivotajiem/delnas-un-sadarbibas-organizaciju-kapacitates-stiprinasana/

 

Plašāka informācija,
Evija Goluba, evija.goluba@delna.lv

 

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 031,59 LVL; no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 20 284,48 LVL jeb 92,07% un privātās attiecināmās izmaksas – 1 747,11 LVL jeb 7,93% no visām izmaksām. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52