×

Delna nosoda veidu, kā Vienotības biedri ieguvuši augsti apmaksātus amatus

abi logoooo

Sabiedrība par atklātību – Delna pauž nosodījumu tam, kādā veidā divos AS Pasažieru vilciens (PV) un VAS „Latvijas Dzelzceļš” meitas uzņēmuma „Ritošā sastāva serviss” vadība ir izraudzījusi darbiniekus augsti apmaksātiem amatiem. Delna nosoda minēto uzņēmumu neētisko rīcību, nerīkojot konkursu un nenodrošinot atklātību pret sabiedrību. Veids, kādā tika izraudzīti  Vienotības biedri O.Pulks un  Ē.Škapars, nenodrošina lēmuma pieņemšanu uz profesionāliem kritērijiem, tādēļ apšaubāma būtu šādu lēmumu pamatotība un atbilstība sabiedrības interesēm. Delna aicina Vienotību un Satiksmes ministriju izvērtēt konkrēto situāciju un rosināt likumprojektā “Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums” iestrādāt darbinieku atlases procesa kritērijus.

Vienotība kopā ar koalīcijas partneriem valdības deklarācijā izvirzīja  mērķi “Nodrošināsim efektīvu un uz rezultātu orientētu cilvēkresursu pārvaldības sistēmu. Panāksim, ka ierēdņi, iestāžu vadītāji, valsts un pašvaldību uzņēmumu valžu un padomju locekļi un citas augstas valsts amatpersonas amatā tiek ieceltas nepolitizēti, pamatojoties uz profesionalitāti un labu reputāciju”.  Delnas ieskatā, jaunu, augsti apmaksātu amatu izveidošana valsts kapitālsabiedrībās  un Vienotības biedru iecelšana šajos amatos neliecina par  sekošanu augstākminētajiem  principiem.

Lai gan normatīvie akti neuzliek par pienākumu valsts kapitālsabiedrībās darbiniekus izvēlēties atklāta konkursa ietvaros, tomēr Delna uzskata, ka šādu vadošo darbinieku izraudzīšana valsts kapitālsabiedrībās nav pieļaujama un likumdevējam beidzot ir jāsakārto šī joma, normatīvajos aktos nosakot kārtību, kādā valsts kapitālsabiedrībās tiek izraudzīti vadošie darbinieki. Uz šādām nepilnībām Delna jau ir norādījusi iepriekš, kuras likumdevējs ir ignorējis.

Plašāka  informācija: Gundars Jankovs, +371 26672234, gundars.jankovs@delna.lv

 

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1