×

Darbu atsāk Delnas juridiskās palīdzības centrs

FOTOUzsākot  rudens sezonu, Delnā darbu sākusi jauna juridiskā komanda, kas no augusta sākuma ķērusies pie Delnas mērķu īstenošanas.

Darbu Delnā uzsākuši Gundars Jankovs, ilggadējs Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta vadošs jurists, Jānis Geks, bijušais Deloitte Latvija vadošais jurists, kā arī Latvijas universitātes politoloģijas studente Gita Lazdāne.

Ar spēcīgu juristu komandu Delna varēs pateikt skaidru nē visatļautībai sabiedrības un likuma priekšā, aktīvi aicināt valsts un pašvaldību iestādes uz pārmaiņām.

Delnas juridiskā komanda aktivizēs juridiskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Delna aktīvāk kā līdz šim aicinās iedzīvotājus, īpaši uzrunājot uzņēmējus neklusēt par iespējamām nelikumībām un pārkāpumiem. Delna vēlas radīt atbalstu tiem, kas negrib klusēt par novērotām nelikumībām valsts un pašvaldību darbībā, iepirkumu jomā un ES naudas sadalē.

Delnas juristi sniedz atbalstu trīs formās: iesaka tiesiski iespējamos risinājumus, sniedz palīdzību dokumentu sagatavošanā un atsevišķos gadījumos palīdz tiesvedībā. Delna uzņemas lietu pilnībā tikai gadījumos, ja tā ir sabiedriski nozīmīga – ir vai var tikt nodarīts būtisks kaitējums, pastāv izteikta sabiedrības pretreakcija un ir ieguldīti valsts vai pašvaldības līdzekļi.

Delna  arī apkopojusi informāciju, kas ikvienam iedzīvotājam palīdz pašam saprast korupciju un vērsties pret to. IEPAZĪSTIES

Sazinieties ar Delnu ti@delna.lv vai 67285585.

Iepazīstieties, Delnas juridiskā centra darbinieki

 

Gundars Jankovs, Delnas juridiskais direktorsGundars

Gundars pieteicās darbā Delnā, to pamatojot ar savu motivāciju: ”Uzskatu, ka valsts pārvalde par lēnu attīstās, jo ierēdņi nespēj vai nevēlas uz lietām paskatīties pēc būtības, formāli izpilda normatīvo aktu nosacījumus un tā vēl joprojām ir par lielu. Valsts pārvalde ir aizmirsusi, ka tā kalpo sabiedrībai, nevis otrādi!  Nepieciešami būtiski uzlabojumi, lai novērstu valsts līdzekļu izšķērdēšanu.

Gundaram ir astoņu gadu pieredze valsts pārvaldē, strādājot vadošā jurista amatā vienā no vislabāk pārvaldītajām valsts pārvaldes struktūrām Latvijā – Lauku atbalsta dienestā. Šajā Zemkopības ministrijas pakļautībā esošajā iestādē Gundars uzkrājis lielu vadības un juridisko pieredzi Eiropas Savienības fondu administrēšanā, būvniecības un plānošanas jautājumos, publiskajos iepirkumos un tiesvedības lietās.

Gundars ir savos uzskatos ir principiāls, un, pildot pilsoņa pienākumus pret valsti, savulaik pēc paša vēlēšanās izgāja militāro dienestu Latvijas armijā.

Gundaram ir bakalaura grāds jurisprudencē un maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, bet pirmā izglītība Gundaram ir galdnieka profesijā.

Delnai kā vadošai NVO savā jomā jāturpina aktīvi novērst interešu konfliktus un apkarot korupciju, iesaistīties valsts pārvaldes attīstībā, novēršot bezjēdzīgu ideju īstenošanu, kas rada būtiskus finansiālos zaudējumus. Par būtisku Delnas lomu uzskatu Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu līdzekļu izlietošanas uzraudzību.”

Jānis Geks, juristsJanis

“Delnas darbība saskan ar maniem personīgajiem mērķiem, kas vērti uz visas sabiedrības interešu aizstāvību. Darbība sabiedriskā organizācijā, man palīdz tos īstenot un ikdienā likt lietā savas zināšanas labākai Latvijai.”

Jānim ir 10 gadu darba pieredze valsts pārvaldē un privātā sektorā Latvijā un starptautiski.  Jāņa specializācija ir laba pārvaldība valsts un pašvaldību iestādēs, publiskie iepirkumi, vides tiesības, kā arī korporatīvās krāpšanas izmeklēšana.

Pirms Jānis pievienojās Delnas komandai, viņš strādāja starptautiskā auditorkompānijā Deloitte Latvija par vadošo juristu, vadot vairākus nozīmīgus korporatīvās krāpšanas izmeklēšanas projektus valsts un privātajā sektorā. Jānim ir plaša pieredze biznesa attīstības projektu izstrādē vairāk nekā 20 pasaules valstīs Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā, kā arī vairāk nekā piecu gadu profesionālā pieredze starptautiskajās komerctiesībās un starptautiskajās privātajās tiesībās. Jānis piedalījies nozīmīgu starptautisku līgumsabiedrības līgumu un citu juridisku instrumentu izstrādē.

Jānis  darba gaitas uzsāka LR Vides ministrijā, ir bijis jurisprudences pasniedzējs Latvijas Policijas akadēmijā.

Jānis ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Policijas akadēmijā un maģistra grādu vides zinātnē Latvijas Universitātē, abus pabeidzot ar izcilību.

Gita Lazdāne, Delnas juridskā centra administrativā vadītāja Gita

“Delna veic būtisku ieguldījumu atklātākas, taisnīgākas un demokrātiskākas sabiedrības veidošanā. Tas ir būtiski visai Latvijas sabiedrībai. Esmu lepna, ka varu būt daļa no Delnas un sniegt arī savu ieguldījumu Delnas mērķu sasniegšanā, kas pilnīgi sakrīt ar manu personīgo pārliecību un vērtībām.”

Gita šobrīd apgūst politikas zinātni Latvijas universitātē. Sadarbību ar Delnu sāka kā brīvprātīgā, palīdzot veidot Saeimas uzraudzības portālu deputatiuzdelnas.lv. Gitas darba pieredze ir saistīta ar sabiedriskajām attiecībām, viņas pēdējā darba vieta bija SIA “Komerccentrs Dati grupa”, kur viņa ieņēma Reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālista amatu.

Delnā Gita pārzina biroja vadību un koordinē  juridiskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem.

 

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1