×

“Sabiedrība par atklātību – Delna” ir uzsākusi 2014.gada darba plāna izstrādi

abi logoooo

2013. gada 28.augustā norisinājās „Sabiedrības par atklātību – Delna”, turpmāk tekstā –  Delna,  darba sanāksme ar mērķi uzsākt Delnas 2014.gada darba plāna izstrādi, kā to paredz līguma, kas parakstīts ar Sabiedrības Integrācijas fondu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada periodam programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programmas” projekta „Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai” pieteikumā norādītā gada darba plāna viens no uzdevumiem : Izstrādāt Delnas 2014.gada darba plānu.

Darba sanāksmes dienas kārtība apskatāma te.

Darbinieku sanāksmē tika noteikts, ka Delnas stratēģiskā un administratīvā virzība 2014.gadā balstīsies uz četru stūrakmeņu stiprināšanu : likumi, institūcijas, cilvēki un vērtības, no kā izriet, ka Delna.gadā darboties, balstoties uz 10 būtiskākajiem stratēģiskajiem virzieniem : 1) efektīvāks tiesu darbs; 2) trauksmes cēlāju par korupciju tiesiskās aizsardzības būtiska uzlabošana; 3) KNAB efektīva darbība; 4) atklāta un atbildīgāka Saeima; 5) informācijas atklātības likuma de facto ieviešana; 6) korupcijas risku mazināšana publiskajā iepirkumā; 7) korupcijas mazināšana pašvaldībās; 8) valsts augstāko amatpersonu kvalitatīva atlase; 9) valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un ostu efektīvākas pārvaldes ieviešana; 10) Satversmes tiesas reputācijas atjaunošana.

Darbinieku sanāksmē daži no būtiskākajiem augstāk uzskaitītajiem stratēģiskajiem virzieniem tika papildināti ar konkrētiem uzdevumiem, kurus plānots realizēt 2014.gadā, tie skatāmi te.

Delna plāno septembrī turpināt darbu pie 2014.gada darba plāna izstrādes un līdz septembra trešajai nedēļai to  pabeigt.

 

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

 

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52