×

“Sabiedrības par atklātību – Delna” 2014.gadā plānotie uzdevumi, atbilstoši stratēģiskajiem virzieniem

Stratēģiskais virziens : Panākt efektīvāku tiesu darbu

Kā tas tiks panākts 2014. gadā?

 • Diskusijas ar tiesnešiem;
 • Tiesu ilguma pulksteņu virtuāla izstrāde;

Stratēģiskais virziens : Trauksmes cēlāju par korupciju tiesiskās aizsardzības būtiska uzlabošana

Kā tas tiks panākts 2014. gadā?

 • Priekšlikumu izstrāde izmaiņām likumdošanā, kas paredz trauksmes cēlāju aizsardzību

Stratēģiskais virziens : Valsts amatpersonu kvalitatīva atlase

Kā tas tiks panākts 2014. gadā?

 • Priekšlikumi par izmaiņām normatīvajos aktos ar mērķi panākt, ka arī valstij uz pašvaldībām piederošās kapitālsabiedrībās amatpersonas tiek ieceltas amatos caurspīdīgi

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1