×

Alojas novada domes deputāts Jānis Bakmanis vēlās izkrāpt Eiropas Savienības līdzekļus 9000 Ls apmērā

abi logoooo

 

12-K2-4137-T1-_gar_pontona_laipu_veikta_margu_izbuve

Par izbūvēto laivu piestātnes un peldvietas pontona laipu biedrība “Eiropas stārķu pilsētu organizācija”, kuras vārdā rīkojas Alojas novada domes deputāts Jānis Bakmanis, prasa no Eiropas Savienības fondiem 9000 Ls!

Administrējot biedrības “Eiropas stārķu pilsētu organizācijas” projektu, Lauku atbalsta dienests neapstiprināja laivas piestātnes un peldvietas pontona izmaksas, jo konstatēja būtiskas atkāpes no sākotnējās ieceres, kā arī uz vietas konstatēja, ka izbūvētā laipa neliecina, ka tā varētu maksāt 10000 Ls, kas sastāv no 9000 Ls Eiropas Savienības finansējuma un 1000 Ls biedrības līdzfinansējuma.

Par minēto lietu 2013.gada 3.oktobrī Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā tika skatīts biedrības “Eiropas stārķu pilsētu organizācija” pieteikums pret Lauku atbalsta dienestu, lūdzot atcelt izdoto lēmumu ar kuru biedrībai tiek atprasīts izmaksātais Eiropas Savienības finansējums laivu un peldvietas pontona izbūvei 9000 Ls apmērā. Lieta tika izskatīta pēc būtības un spriedums tiks sastādīts 2013.gada 21.oktobrī. Papildus tiesa lems par blakus lēmumu, nodot lietu prokuratūrai, jo vietējās būvvaldes rīcībā, pieņemot laipu ekspluatācijā, ir saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes.

Delna uzskata, ka Alojas novada domes deputāta Jāņa Bakmaņa rīcībā ir nepārprotami saskatāmas krāpšanas pazīmes, tādēļ Delna vērsīsies policijā ar lūgumu pārbaudīt minēto lietu, kā arī vērsīsies Alojas novada domē ar iesniegumu, lūdzot izvērtēt deputāta rīcību.

12-K2-4137-T1-_Laivu_piestatne-_pontona_laipa.

 

 

 

 

 

12-K2-4137-T1-_Laivu_piestatne_-_pontona_laipa

 

 

 

 

 

 

 

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

 

 

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1