×

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts kapacitātes celšanai

ESF un ES karogs - logoSabiedrība par atklātību Delna ir noslēgusi 12 mēnešus garo Eiropas Sociālā fonda projektu savu darbinieku, biedru, brīvprātīgo un projekta partnerorganizāciju apmācību un kapacitātes celšanu efektīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā labas pārvaldības sekmēšanai un korupcijas mazināšanai. Projekta ietvaros tika īstenoti 25 apmācību semināri, kā arī 1 projekta izvērtēšanas pasākums. Kopā semināros piedalījās 334 cilvēki.

Projekta mērķis ir panākt efektīvāku biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” un tās sadarbības partneru  līdzdalību politikas plānošanas, ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku pasākumu īstenošanā, lai sekmētu labāku pārvaldību un mazinātu korupciju, pēc projektu vadītāju domām un dalībnieku domām ir sasniegts. Visas sniegtās zināšanas apmācību semināru dalībnieku semināri novērtēja kā lietderīgas, aktuālas un viņiem nepieciešamas.

„Mēs ceram, ka arī pēc projekta beigām, projektā iesaistītie dalībnieki izmantos iegūtās zināšanas un dalīsies ar tām tālāk. Manuprāt, katrai organizācijai ir nepieciešams ne tikai aktīvi darboties un aizstāvēt sabiedrības intereses, bet ik pa laikam arī izglītoties, lai celtu savu profesionālo kapacitāti. Šāda veida projekts Delnai un tās pārtneroganizācijām deva iespēju, ne tikai izglītoties, bet arī piesaistīt jaunus brīvprātīgos, lai sekmētu produktīvāku darbu,” tā Delnas direktors G.Jankovs.

Seminārus vadīja tādi profesionālo, zinoši un interesanti pasniedzēji kā A.Grišāne, K.Petermanis, I.Kulitāne, M.Celmiņa, I.Spriņģe, I.Vaivare, I.Kažoka.

Projekta ietvaros tika arī sagatavota rokasgrāmata Latvijas iedzīvotājiem, lai sniegtu praktisku padomu un iedrošinātu iestāties pret korupciju.  Grāmatā sniegtā informācija palīdz atpazīt koruptīvus darījumus un dod praktiskus ieteikumus, kā rīkoties. Grāmata tapa sadarbībā ar Providus pētnieci, politoloģi Ivetu Kažoku. Ar rokasgrāmatu var iepazīties ŠEIT.

Ar projektā laikā īstenotajiem apmācību semināriem, informatīvajiem, rakstiem, preses relīzēm un projekta partneriem var iepazīties ŠEIT.

Delna izsaka pateicību par sadarbību, atbalstu un padomiem Eiropas Sociālajam fondam, Sabiedrības integrācijas fondam, projekta partneriem, projekta dalībniekiem un vadītājiem.

Plašāka informācija,
Evija Goluba, evija.goluba@delna.lv

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 031,59 LVL; no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 20 284,48 LVL jeb 92,07% un privātās attiecināmās izmaksas – 1 747,11 LVL jeb 7,93% no visām izmaksām. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52