×

Par Agnesi Alksni

photo Agnese

Agnese Alksne, Delnas komunikāciju direktore

“Mūsdienu straujajā komunikācijas vidē organizācijām, tai skaitā nevalstiskajām, ir jāspēj mainīties līdzi, augt un pilnveidoties. Mans mērķis, strādājot Delnā, ir  veidot sabiedrisko domu, kas nav iecietīga pret korupciju.”

Agnesei ir gan korporatīvā, gan nevalstiskā sektora pieredze komunikācijas, publisko attiecību un reputācijas vadībā vietējā un starptautiskajā vidē. Strādājot Latvijas Darba devēju konfederācijā ir gūta ievērojama pieredze pārstāvot biznesa intereses sarunās ar valdību un arodbiedrībām sociālā dialoga ietvaros, kā arī vadīts darbs pie efektīvas pārvaldības un partnerības, korporatīvās sociālās atbildības tēmām. Agnese bija ANO Globālā līguma nacionālā kontaktpunkta vadītāja un strādāja pie korporatīvās sociālās atbildības principu atdzīšanas ietekmes pušu – privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizāciju dienas kārtībā.
Agnese ir pārliecināta, ka viens nav cīnītājs un ir nepieciešams atrast domubiedrus, lai ambiciozos mērķus varētu realizēt kopā. Tomēr jāatceras, ka visas izmaiņas sabiedrībā notiek tikai sākot ar mums pašiem.
Agnesei ir bakalaura grāds komunikācijas zinātnē un maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, kā arī iegūta pieredze ētiskas līderības un pārmaiņu vadības ieviešanai organizācijās (Indijā).

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1