×

TI publicē ziņojumu “Trauksmes cēlāji Eiropā”

abi logoooo

Šodien, 5.novembrī, jaunajā Tranparancy International pētījumā tika atzīts, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu trauksmes cēlāju regulējuma ieviešana, lai aizsargātu tos, kas organizācijās ziņo par korupcijas gadījumiem, ir cietusi neveiksmi.

Trauksmes cēlāji spēlē būtisku lomu, lai novērstu un samazinātu korupciju, bet tikai četrās no Eiropas Savienības valstīm – Luksemburgā, Rumānijā, Slovēnijā un Lielbritānijā – ir piemērots atbilstošs tiesiskais regulējums, kas atbilst jaunajā ziņojumā sniegtajām rekomendācijām. Tikai šajās četrās valstīs publiskā vai privātā sektora organizācijas darbinieks ir adekvāti pasargāts no draudiem un iebiedēšanas, ja atklātu nopietnus korupcijas pārkāpumus organizācijas darbībā.

No pārējām 23 ES valstīm 16 valstīs daļēji tiek aizsargāti darbinieki, kuri ziņo par nepareizu rīcību un pārkāpumiem, bet atlikušajās septiņās valstīs nav tiesiskā regulējuma vai šis regulējums vēl nav pieņemts.

Trauksmes cēlāji ir nozīmīga daļa korupcijas apkarošanas procesā. Šie cilvēki uzņemas risku, lai ziņotu par noziegumiem, ko vairākums cilvēku izliekas neredzam vai arī tie nav pietiekami drosmīgi, lai par to ziņotu,” norāda Anne Koč (Anne Koch), Transparancy International Eiropas un Centrālās Āzijas reģionālā direktore.

Transparency International stingri iestājas par to, ka ES valstīm ir jāturpina virzīt trauksmes cēlāju tiesiskā regulējuma izstrāde un ieviešana, kas balstīta uz starptautiskajiem standartiem, tai skaitā uz tiem, kurus izstrādājusi Transparancy International. Valdībām un uzņēmumiem būtu jāatbalsta trauksmes cēlāji, īpaši tad, kad nelikumības un pārkāpumi ir nākuši gaismā.

Bez stingra tiesiskā regulējuma un droša ziņošanas procesa, ziņojot par nelikumībām un nepareizu rīcību publiskajā un privātajā sektorā, strādājošie darbinieki visā Eiropā turpinās riskēt ar to, ka tiek iebiedēti, ka tiem tiek draudēts un uzbrukts, kolīdz tie cenšas atklāt korupciju vai citus noziegumus.

Bez šāda regulējuma lielākie korupcijas skandāli un ar tiem saistītās katastrofas Eiropā ir prasījuši dzīvības un naudu, kas teorētiski būtu bijis novēršams, ja darbinieki justu, ka tiem ir nodrošināta nepieciešamā aizsardzība, lai nāktu gaismā.

Vairāki likumi ir sarakstīti neskaidri un satur dažādus izņēmumu un tiesību caurumus. Likumos trūkst atklātības kanālu pieejamības trauksmes cēlājiem, saprotamas trauksmes cēlāju definīcijas, konfidencialitātes garantijas un aizsardzības no goda un cieņas aizskaršanas tiesas procesiem.

Ziņojums “Trauksmes cēlāji Eiropā” ir veidots, lai sniegtu ieguldījumu globālās izpratnes veicināšanā un trauksmes cēlāju interešu un tiesību aizstāvībā, kā arī parādītu to pozitīvo ieguldījumu korupcijas novēršanās. Transparancy International ir virzījusi un piedalījusies trauksmes cēlāju tiesiskā regulējuma virzīšanā, uzlabošanā, piedāvājumu izstrādē un novērtēšanā desmitiem valstu visā pasaulē.

Ziņojums pieejams šeit :  http://transparency.org/whatwedo/pub/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_eu

Ikdienas iespējas sekot pretkorupcijas notikumiem Twitter: http://www.twitter.com/anticorruption vai Facebook http://www.facebook.com/transparencyinternational

### 

Transparency International ir pilsoniska sabiedriska organizācija, kas vada cīņu pret korupciju.

Ziņojums „Trauksmes vēlāji Eiropā” ir Transparency International otrais pētījums, kā aizsargāt trauksmes cēlājus Eiropā. Pirmais pētījums „Alternatīva klusēšanai” tika izdots 2009.gadā. Jaunākais projekts tika atbalstīts no Eiropas Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorāta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas.

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1