×

KNAB vadītāja rīcība ir juridiski nesaprotama

abi logoooo

Sabiedrība pat atklātību – Delna Juridiskā atbalsta centrs ir saņēmis Jutas Strīķes lūgumu izskatīt dokumentus, kas sagatavoti personas atlaišanas pamatojumam. Delnas rīcībā esošā informācija liecina, ka rīkojuma pieņemšanas process ir bijis neatbilstošs un tas nesatur objektīvu pamatojumu.

Delnas Juridiskais atbalsta centrs sniedz juridiskas konsultācijas ikvienam Latvijas iedzīvotājam, aizstāvot tiesiskuma un atklātības, kā arī godaprāta principus.

Delna norāda, ka pats personas vērtēšanas process ir bijis neatbilstošs, jo, piemēram, nav veidota vērtēšanas komisija, kas izskata personas atlaišanas pamatojumu, kaut gan normatīvie akti to paredz. Rīkojuma pārsūdzībai tiek norādīta Administratīvā rajona tiesa, kaut gan normatīvie akti un tiesu prakse liecina, ka KNAB amatpersonu atbrīvošanas lietas ir skatāmas vispārējas jurisdikcijas tiesā. Tāpat normatīvie akti tiek šauri interpretēti, proti, netiek piedāvāts cits amats, ko pamato ar to, ka visi amati ir tieši vai netieši pakļauti biroja priekšniekam.

Minētie pārkāpumi ir tikai daļa no tiem, kuri ir konstatējami, vērtējot J.Streļčēnoka parakstīto rīkojumu par J.Strīķes atbrīvošanu. Tādēļ Delna vēlas vērst atbildīgo institūciju uzmanību uz šiem pārkāpumiem un ievērot tiesiskumu personas atlaišanas procesā.

Delnas direktors Gundars Jankovs: „Tiesiskums ir jānodrošina arī situācijās, kad tiek gatavota atlaišana sabiedrības un politiķu neviennozīmīgi vērtētām personām. Iespējams KNAB vadītājam ir būtiski iemesli, kādēļ vēlas atlaist J.Strīķi, bet tie netiek minēti iesniegtajos dokumentos. Rīkojumā ir minēti nebūtiski iemesli un tie nav noformulēti juridiski korekti. J.Streļčonoka rīcība norāda uz tām vadītāja darbības nepilnībām, par kurām līdz šim Delna ir paudusi viedokli.”

Gundars Jankovs
Delnas direktors
Mob.tel. 26672234

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52