×

Ceļā uz skolu kustību “Atklāta un godīga skola!”

Projekta mērķis:

 • Īstermiņa mērķis: diskutējot ar Latvijas vidusskolu skolēniem un viņu līderiem, skolu direktoriem, skolotājiem un vecākiem par personisko ētiku, valsts godaprātu un demokrātiskām vērtībām, pārbaudīt un izaicināt uzrunātās puses ar ideju par skolu kā modernu godaprāta centru.
 • Vidēja termiņa mērķis: izstrādāt vīziju un detalizētu plānu ilgtermiņa programmai – projektam “Atklāta un godīga skola!”

Projekta mērķa grupas:

 • 10.-12. klašu skolēni;
 • Skolu direktori un skolotāji;
 • Vecāki
 • Potenciālie partneri no valsts un NVO sektora;
 • Iespējamie finansētāji.

Projekta īstenošanas periods:

2013.gada 14. oktobris – 2014.gada 31. janvāris

Galvenās projekta aktivitātes:

 • Ētikas darba grupas Skolēnu pašpārvalžu līderiem. 3 darba grupu sagatavošana un moderēšana Latvijas skolēnu pašpārvalžu līderiem par tēmu “Skolēnu pašpārvalde kā godīguma un atklātības sargsuns skolas dzīvē”.
 • Sešas vizītes Latvijas skolās un jauniešu centros. Vizītes, kuru laikā tika vadītas ētikas vai pretkorupcijas stundas vecāko klašu skolēniem, kā arī notika tikšanās ar skolas vadību, skolotājiem un pašpārvalžu līderiem.
 • Partneru un finansētāju piesaiste. Vismaz divu partneru piesaiste nacionālā līmenī un ieinteresēta donora atrašana, kas gatavs atbalstīt ilgtermiņa programmu.
 • Ilgtermiņa programmas plāna izstrāde. Precīzu mērķu, mērķauditoriju un problēmas definējums, kā arī detalizēta aktivitāšu plāna sagatavošana 2014.gadam un ilgtermiņā.

Projekta rezultāti:

 • Novadītas 3 ētikas stundas 46 skolēnu pašpārvalžu līderiem par tēmu: “Skolēnu pašpārvalde kā godīguma un atklātības sargsuns skolas dzīvē”,
 • Delnas ētikas stundu ietvaros uzrunāti un apmācīti 151 jaunieši sešās Latvijas skolās un jauniešu centros – Rīgā, Talsos, Priekuļos, Liepājā un Jelgavā,
 • Uzrunāti 37 skolotāji un skolu direktori, kā arī 13 jauniešu līderi, lai diskutētu par atklātas un godīgas skolas principiem, izvērtētu skolas gatavību kļūt par modernu godaprāta centru vietējā kopienā un 2014.gada pilotprojekta skolu,
 • Notikušas divas tikšanās ar biedrības “Latvijas Vecāku Kustība” vecākiem, lai pārrunātu ilgtermiņa programmas ieceres,
 • Piesaistīti divi projekta partneri: biedrība “Latvijas Vecāku Kustība” un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
 • Sagatavots detalizēts ilgtermiņa projekta “Atklāta un godīga skola” apraksts, definējot mērķus, mērķauditorijas, metodes, galveno problēmu, kā arī aprakstot visas aktivitātes, riskus un ilgtspēju.

Atbalstītāji

Nīderlandes Karalistes vēstniecība , Norvēģijas Karalistes vēstniecība un privāti ziedotāji

Kingdom_of_NL (1)

Amb logo engelsk 2CE00

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52