×

Kandidatiuzdelnas.lv

Projekta mērķis: 

kandidatiuzdelnas_logoVeicināt un stiprināt kandidātu politisko atbildību un atvērtību, vērtējot Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanu kandidātus 2014.gadā. Palielināt jauniešu, Latvijas emigrantu un minoritāšu zināšanu līmeni par vēlēšanām un nepieciešamību izdarīt atbildīgu izvēli un saņemt no visām partijām un to kandidātiem ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, detalizētas programmas un skaidru politisko pozīciju.

Projekta mērķa grupas:

 • Visi balsstiesīgie Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši, jaunieši, ārzemju latvieši (emigranti);
 • Latvijas minoritātes (Latvijas krievvalodīgie ar balsstiesībām) un ES pilsoņi, kas dzīvo Latvijā.

Projekta īstenošanas periods:

2014.gada 1.februāris – 31.decembris

Galvenās projekta aktivitātes:

 • Jauno žurnālistu (blogeru) skola. Studentu – topošo politologu un žurnālistu – apmācība politiskajā blogošanā, lai raisītu diskusiju, paustu viedokli un pildītu sargsuņa lomu par Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanu pirmsvēlēšanu procesu, veidojot blogu projekta mājas lapā.
 • Kandidatiuzdelnas.lv datu bāzes pielāgošana divām vēlēšanām un vairākām valodām. Mājas lapas atjaunošana un pielāgošana Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī lietošanai angļu un krievu valodā.
 • Informācijas apkopošana un kandidātu vērtēšanas kritēriju atlase. Metodoloģijas izstrāde kandidātu vērtēšanai portālā, kā arī informācijas vākšana par kandidātiem no sarakstiem, kas pēc vēlētāju aptaujām pārvar 5% barjeru.
 • Kampaņa „Esi izvēlīgāks! Datu bāzes reklamēšana dažādos tradicionālo un netradicionālo mediju kanālos, vizītes lielākajās reģionu pilsētās, kā arī informācijas kampaņa ārvalstu latviešu kopienās.
 • Sadarbība ar ārvalstu latviešiem. Sadarbības veidošana ar emigrējušajiem latviešiem, lai paaugstinātu viņu līdzdalību un atbildīgu izvēli abās vēlēšanās.
 • Partiju programmu vizualizēšana. Uz Saeimu kandidējošo partiju programmu vizuāla atspoguļošana (infografikas), lai uzskatāmi parādītu katra politiskā spēka prioritātes.
 • Žurnālistu atlase. Darbs ar pieredzējušiem žurnālistiem, kas gatavos reputācijas rakstu apkopojumu publicēšanai kandidātu profilos.
 • Mājas lapas tulkošana angļu un krievu valodā. Datu bāzes galveno sadaļu tulkošana krievu un angļu valodā, lai tā būtu pieejama un saprotama Latvijas krievvalodīgajiem un angliski runājošai kopienai.
 • Vēlēšanu rezultātu analīze un novērtēšana.  Vēlēšanu procesa rezultātu apkopošana, analizējot, cik daudz kandidātu ar apšaubāmu reputāciju iekļuvuši gan Eiropas Parlamentā, gan Saeimā.
 • Informācijas nodrošināšana par projekta plāniem un aktivitātēm. Preses relīžu, brīfingu, interviju un citu informācijas materiālu un mediju pasākumu sagatavošana, nodrošinot informācijas apriti par projektu.

Plānotie projekta rezultāti:

 • Apskatīti galvenie problēmjautājumi pirms vēlēšanām (politiskā korupcija un atbildība, kandidātu godaprāts, kandidātu iepriekšējā darbība, u.c.);
 • Apkopota uzticama un politiski neitrāla informācija mājas lapā par lielāko sarakstu līderiem;
 • Jauniešu iesaistīšanās un līdzdalības pieaugums vēlēšanās;
 • Ārvalstīs dzīvojošo latviešu līdzdalības pieaugums vēlēšanās;
 • Krievvalodīgo vēlētāju informētības pieaugums par atbildīgu izvēli vēlēšanās;
 • Ikviena indivīda informētības pieaugums par atbildīgu balsošanu;
 • Projekta ideja kļūs par paraugu citām ES dalībvalstīm, lai nodrošinātu informāciju par EP kandidātiem;
 • Izveidojusies sadarbība ar ieinteresētajiem partneriem;
 • Iecietības mazināšana pret naida runu (hate speech), kas izskanējusi no deputātu kandidātiem vai partiju pārstāvjiem.

Atbalstītāji

Supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundation http://www.opensocietyfoundations.org/

 

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52