×

Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā (Lifting the Lid on Lobbying: Taking secrecy out of politics in Europe)

Projekta mērķis: 

Novērst korupciju un veicināt atklātu un atbildīgu lobēšanas praksi, izstrādājot rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

Projekts ir turpinājums Valstiskās godaprāta sistēmas izvērtējumam, kurā tika analizēti Eiropas valstīs dažādos sektors pastāvošie korupcijas riski. Cīņai ar korupciju traucē  necaurspīdīgas lobēšanas prakses un vāji vai neesoši lobēšanas likumi, tāds bija izvērtējumā viens no secinājumiem. Jaunajā projektā ir iesaistītas sekojošas Transparency International nacionālo valstu nodaļas: Austrija, Bulgārija, Čehija, Kipra, Igaunija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Portugāle, Lielbritānija un TI-ES ofiss.

Projekta īstenošanas periods:

Projekts sākās 2013.gada 1.novembrī un tā ilgums ir divi gadi.

Galvenās projekta aktivitātes:

 • Trīs paralēli pētījumi TI Latvijas, Īrijas un Lietuvas nacionālajās nodaļās par konkrētiem risinājumiem publiskajam un privātajam sektoram, kā arī pilsoniskai sabiedrībai, lai palielinātu atklātību un caurspīdīgumu.
 • Iesaistīto valstu nacionālie pētījumi par katras valsts lobēšanas praksēm, analizējot labās un sliktās pieredzes, praktisko piemēru atspoguļošana.
 • Interešu aizstāvība par lobēšanas atklātību un caurspīdīgumu.

Plānotie projekta rezultāti:

 • Esošo regulējumu, politiku un prakšu novērtējums 17 ES valstīt;
 • Rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem privātajā un publiskajā sektorā nacionālajā, ES un starptautiskajā līmenī;
 • Sadarbības izveidošana ar pilsoniskās sabiedrības aktieriem un citām ieinteresētajām pusēm;
 • Atbalsta panākšana galvenajām rekomendācijām un iesaistīt Eiropas pilsoņus, lai panāktu lielāku caurspīdīgumu un atbildību lobēšanas prakses.

Atbalstītāji 

atbalstitaji proj.

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52