×

Delna: korporatīvās shēmas apdraud vides sanācijas projektu sekmīgu ieviešanu

abi-logoooo

Š.g. 21.maijā Valsts vides dienests (VVD) parakstīja līguma grozījumus ar SIA „Skonto Būve” (Skonto Būve) par Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbiem, kam par pamatu tiek minēti it kā iepriekš neparedzēti apstākļi. Delna uzskata, ka šāda VVD rīcība ir prettiesiska, jo nepastāv juridisks pamats veikt līgumā izmaiņas, papildus piešķirot projektam 16,5 milj. EUR. Korporatīvās shēmas, ko atbalsta vidi kontrolējošās valsts iestādes, apdraud vides sanācijas projektu sekmīgu ieviešanu.

Delnas direktors Gundars Jankovs: „Pierādījumi, kurus Delna iegūst, pētot lietas būtību un saņemot ar vien jaunus trauksmes cēlēju ziņojumus, liecina, ka šis iepirkums ir tikai daļa no lielākām shēmām, kas gadiem saistītas ar atbildīgajām vidi kontrolējošām iestādēm, politiķiem un „draudzīgiem” uzņēmējiem. Par to liecina arī nesen atklātībā nākušais fakts, ka Inčukalna projektā ir iesaistīts uzņēmums, kas, iespējams, pats ir nelikumīgi izgāzis bīstamos atkritumus gudrona dīķī, bet vēlāk šī lieta ir noklususi. Būtiski ir arī tas, ka Skonto būve nokavēja līgumā noteikto termiņu, kas juridiski liedz Skonto būvei pretendēt uz papildus finansējumu. Valdības piešķirtie 16,5 milj EUR projektam ir nelikumīgi.

Skonto būvei iepriekš bija zināms, ka gudrona sastāvs nepārtraukti mainās

VVD, atsaucoties uz JASPERS tehniskās palīdzības konsultantu sniegto atzinumu, argumentē, ka Inčukalna gudrons ir ūdeni piesaistošs, nevis atgrūdošs materiāls, kas atšķiras no „klasiskā” gudrona. Tieši šīs īpašības ir izrādījušās kritiskas Skonto Būves piedāvātajai tehnoloģijai. VVD aizstāv Skonto Būvi, pamatojot, ka sērskābais gudrons nav viendabīgs un, veicot paraugu ņemšanu dažādās vietās, ik reizi ir sagaidāmi dažādu analīžu rezultāti. Tādējādi, VVD ieskatā, nav pamata apgalvojumam, ka, sākotnēji ļaujot pretendentiem ņemt paraugus un veikt analīzes, viņi gūtu precīzu informāciju par sērskābā gudrona ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām.

Delna vērš uzmanību, ka JASPERS ietvaros tika sniegta vienīgi tehniska, nevis juridiska rakstura palīdzība. VVD un Skonto Būves attiecības regulē civiltiesisks līgums, kas abām pusēm ir juridiski saistošs un izpildāms. Sanācijas konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā ir sniegtas vairākas norādes uz iepriekš veiktajiem pētījumiem par sērskābā gudrona fizikāli – ķīmiskajām īpašībām. No šiem pētījumiem izriet, ka gudrons ir ļoti komplicēts organisko un neorganisko savienojumu maisījums, kura sastāvs tā uzglabāšanas laikā lēni, bet nepārtraukti mainās. Delna uzskata, ka ir nepamatoti atsaukties uz neparedzamiem apstākļiem, kad visām pusēm jau iepriekš bija zināms, ka gudrons ir ķīmisko vielu kokteilis, kura sastāvs attiecīgi nepārtraukti mainās.

Skonto būve nokavējusi līgumā noteiktos termiņus

Saskaņā ar noslēgto sanācijas būvdarbu līgumu Skonto Būvei bija iespēja paziņot VVD par iespējamām kļūdām pasūtītāja prasībās, t.sk. par kļūdām tehniskajā specifikācijā par gudrona fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām. Šādas tiesības Skonto Būve varēja izmantot līdz 2011.gada 1.martam, bet reāli par problēmām tā paziņoja gandrīz gadu vēlāk, t.i. 2012.gada 18.janvārī, tādējādi pieļaujot noteiktā termiņa kavējumu. Secināms, ka VVD faktiski atkāpās no tām procedūrām un kārtības, kura tā pati bija noteikusi līgumā kā juridiski saistošas abām pusēm. Līdz ar to ir pamats apšaubīt, vai līgumā sākotnēji nostiprinātā kārtība ir tikusi izmantota valsts un sabiedrības interesēs. Delna uzskata, ka VVD bija jāpieprasa Skonto Būvei bez iebildumiem izpildīt līgumā paredzētos darbus noteiktajā finansējumā, darbu apjomā un laikā. Saskaņā ar likumu tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus. Delna secina, ka VVD nebija pamata piekāpties Skonto Būves prasībām un papildus projektam piešķirt 16,5 milj. EUR. Faktiski šis gadījums ir uzskatāms par klasisku valsts izzagšanas piemēru, un atbildīgajām valsts amatpersonām ir jāuzņemas likumā paredzētā juridiskā atbildība.

Nelikumīga atkritumu izgāšana Inčukalna gudrona dīķī

Vienlaicīgi Delna atgādina to faktu, ka 2010.gada septembrī kāds uzņēmums nelegāli izgāza organisko šķīdinātāju kravu Inčukalna gudrona dīķī, kas apkārtnē izraisīja dīvainu smaku un Inčukalna un Vangažu iedzīvotāju satraukumu. Tika konstatēti smagās automašīnas riepu pēdu nospiedumi un krasta noskalojumi. VVD kopā ar Valsts policiju uzsāka vainīgo meklēšanu, kam tika draudēts ar naudas sodu, kriminālatbildību un uzņēmuma atļauju anulēšanu un darbības apturēšanu. Diemžēl izmeklēšana apklusa un vainīgie joprojām nav ne atrasti, ne arī sodīti. Delnas rīcībā nonākusī informācija liecina, ka, iespējams, uzņēmums, kas šo ļaunprātību pastrādāja, ir pats cieši saistīts ar Inčukalna gudronu dīķu sanācijas projekta realizāciju. Par šīs lietas apstākļiem Delna ir informējusi arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kas veic šo apstākļu pārbaudi. Tāpat Delna ir vērsusies ar iesniegumu Eiropas Pretkorupcijas birojā (OLAF) par iespējamo krāpšanos ar Eiropas fondu līdzekļiem.

Juridiskais atbalsta centrs

Delnas Juridiskais atbalsta centrs (Centrs) sniedz atbalstu iedzīvotājiem. Centrs darbību uzsāka 2010.gadā, sniedzot iedzīvotājiem un organizācijām bezmaksas juridisko palīdzību publisko iepirkumu jomā, kas saistīti ar būvniecības, vides un ES fondu projektiem, kā arī labas pārvaldības gadījumos, kas saistīti ar aizdomām par korupciju. 2013.gadā Delna ar Juridiskā atbalsta centra juristu atbalstu ir izskatījusi 56 iedzīvotāju un organizāciju iesniegumus un, balstoties uz trauksmes cēlēju informāciju, brīdinājusi sabiedrību par pārkāpumiem un valsts līdzekļu izsaimniekošanu.

Kontaktinformācija

Sabiedrība par atklātību – Delna

Tālr.: +371 67285585

www.delna.lv

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1