×

Delna: VARAM investīciju projektu komisijas darbā jāiesaista neatkarīgi iepirkumu eksperti

abi-logoooo

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izveidotā lielo investīciju projektu konsultatīvā komisija ir atklātības fikcija, kas politiķiem var kalpot kā izkārtne uzraudzības darbības imitācijai. 

Veidojot komisiju, VARAM nav ievērojusi pretkorupcijas principus, kas ir atklātība, caurskatāmība, atbildīgums un sabiedrības līdzdalība. To apliecina fakts, ka komisijas izveides process noritēja aizklāti. Gandrīz puse komisijas locekļu ir VARAM ierēdņi, kuri vēlreiz uzraudzīs sava darba atbilstību likumiem. Komisijas sastāvā nav  iekļauti neatkarīgi iepirkuma eksperti, kas varētu izvērtēt no juridiskā aspekta projektos paredzētos iepirkumus, kur pastāv vislielākie korupcijas riski. Tāpat pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem nebija iespēja pieteikties un iesaistīties uzraudzības darbā.

Kā rāda prakse, tieši iepirkumi ir VARAM un Valsts vides dienesta (VVD) vājais punkts, to negatīvās sekas redzamas vairākos nesekmīgi īstenotajos sanācijas projektos, piemēram, Inčukalna gudrona dīķu un Liepājas karaostas kanāla attīrīšanas darbos. Ir augsts risks, ka tieši projekta nekvalitatīvi īstenoto iepirkumu dēļ Eiropas Savienības finanšu līdzekļi vairāku desmitu miljonu apmērā būs jāatmaksā Latvijas nodokļu maksātājiem.

Neatbilstošs komisijas izveides process signalizē par to, ka komisijas darbs var būt pretrunā pretkorupcijas principiem. Delna apšauba komisijas izveides procesu un atsevišķu komisijas sastāvā iekļauto locekļu neatkarību. Īstenojot finansiāli apjomīgos un sarežģītos vides sanācijas projektus, Delna aicina VARAM jo īpaši ievērot pretkorupcijas principus, tādējādi radot priekšnoteikumus efektīvas uzraudzības nodrošināšanā.

Delna vērsās pie Vides konsultatīvās padomes (Padome), norādot uz problēmām tiesiskajā regulējumā, kas šobrīd neparedz pietiekošu kontroli pār sanācijas projektu īstenošanu. Uzklausot Delnu un analizējot Inčukalna projektā radušās neatbilstības un to cēloņus, kā arī izvērtējot kopējo situāciju piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpētes un sanācijas jomā, Padome secināja, ka esošais tiesiskais regulējums ir nepilnīgs un nesekmē vides aizsardzības mērķu efektīvu sasniegšanu. Tādēļ Padome – pēc Delnas iniciatīvas, ir aicinājausi VARAM izveidot darba grupu[1], kas strādās ar tiesiskā regulējuma risinājumiem. Sakārtoti tiesību akti atrisinātu virkni problēmu, ar kurām šobrīd saskaras VARAM un VVD šo projektu īstenošanā. Ieguvēji no tā būtu gan uzņēmēji, kuri savus pakalpojumus piedāvātu atbilstošā kvalitātē, gan sabiedrība, saņemot solīto – tīru un drošu vidi.

Kontaktinformācija

Sabiedrība par atklātību – Delna

Tālr.: +371 67285585

www.delna.lv

 

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

 

 

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1