×

VARAM un VVD turpina nesekmīgi īstenot lielos vides sanācijas projektus

abi-logoooo

Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pēc Sabiedrības par atklātību „Delna” iesnieguma par neatbilstībām ir atzinis, ka Valsts vides dienests (VVD) nav vērtējis Sarkandaugavas piesārņotās vietas sanācijas konkursā piedāvāto kopējo līgumcenu, lai gan šāda vērtēšanas kārtība nolikumā bija paredzēta. Delna secina, ka VVD ir izvēlējies piedāvājumu, kas nav saimnieciski visizdevīgākais, jo kopējās darbu izmaksas vairāk nekā 3 milj. eiro apmērā konkursā vispār nav vērtētas.

Delna direktors Gundars Jankovs: „Delna jau iepriekš ir publiski paudusi, ka iepirkumi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un VVD Ahileja papēdis, to negatīvās sekas redzamas vairākos nesekmīgi īstenotajos sanācijas projektos, piemēram, Inčukalna gudrona dīķu un Liepājas karaostas kanāla attīrīšanas darbos. Turklāt šādas problēmas ir identificētas gandrīz visos lielajos VVD īstenotajos vides sanācijas projektos, kas nu jau ir kļuvusi par tādu kā tradīciju. Pastāv augsts risks, ka tieši nekvalitatīvi īstenoto iepirkumu dēļ ārvalstu finanšu līdzekļi vairāku desmitu miljonu apmērā būs jāatmaksā Latvijas nodokļu maksātājiem. Vērtējot kopējo piedāvājuma līgumcenu, Sarkandaugavas sanācijas konkursā uzvar cits pretendents.”

Šajā iepirkumā nevērtējot kopējo piedāvāto cenu, bet tikai atsevišķas cenas sastāvdaļas, pastāv augsts risks, ka pozīcijās, kas netiek vērtētas, pretendentam ir iespēja mākslīgi sadārdzināt piedāvājumu. Konkrētajā gadījumā šīs izmaksas veido ap 1.6 milj eiro. Tādējādi Valsts vides dienests nav sasniedzis iepirkuma mērķi – ieguvis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Delna ir noskaidrojusi, ka Finanšu ministrija un IUB nav atradusi objektīvus apstākļus, kādēļ VVD nebūtu jāveic atsevišķa posmu vērtēšana. Kā absurdu Delna vērtē VVD apgalvojumu, ka nevērtētās projektēšanas un būvdarbu izmaksas nav attiecināmas uz iepirkuma priekšmetu. Savukārt Finanšu ministrija norāda, ka projektēšanas darbu un būvdarbu etapi, kas sastāda pat pusi no kopējās līgumcenas, ir tieši attiecināmi uz iepirkuma priekšmetu, un to izmaksu vērtēšana VVD bija jāveic. Ja VVD paredzēja vērtēt cenu, tad tā vienlaicīgi jau paredzēja, ka cena konkrētajā gadījumā ir būtisks faktors, lai noteiktu piedāvājuma saimniecisko izdevīgumu. Tagad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā vadošā iestāde, kas nodrošina projekta uzraudzību, finanšu vadību, kontroli un izvērtēšanu, veiks identificēto neatbilstību padziļinātu izvērtēšanu un lems par turpmāko rīcību.

Delna vērš uzmanību, ka VVD par 50 tūkst. eiro ir noslēdzis līgumu ar SIA „PB Inženiertehniskais birojs”, kas veica Sarkandaugavas sanācijas konkursa dokumentācijas izstrādi un iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. Uzņēmumu reģistra dati liecina, ka SIA „PB Inženiertehniskais birojs” vienīgais īpašnieks un valdes loceklis ir SIA “Eiroprojekts” prokūrists Pēteris Blumats. Atzīmējams, ka SIA “Eiroprojekts” kā VSIA “Vides projekti” apakšuzņēmējs piedalījās šā projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē, kas liedza šim uzņēmumam piedalīties nākamajos projekta posmos. Delnas ieskatā, nolīgtie iepirkuma organizēšanas darbi bija jāveic pašai VVD, jo šie uzdevumi ietilpst iestādes kompetencē, līdz ar to pastāv risks, ka šie līdzekļi ir iztērēti nepamatoti.

Sanācijas darbi un vides aizsardzības pasākumi tiek īstenoti Latvijas – Šveices sadarbības projekta ietvaros. Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” ir sadalīts divās kārtās. Kopumā projekts paredz attīrīšanas darbu veikšanu piecos objektos Rīgas Brīvostas teritorijā. Projekta kopējās I un II kārtas izmaksas plānotas 15,3 miljonu Šveices franku (aptuveni 8,2 miljonu latu) apmērā, tai skaitā 2,3 miljoni Šveices franku (aptuveni 1,2 miljoni latu) ir Latvijas nacionālais līdzfinansējums. Projekts tiks īstenots līdz 2017. gadam, un tā ieviesējs ir VVD.

Juridiskais atbalsta centrs

Delnas Juridiskais atbalsta centrs (Centrs) sniedz atbalstu iedzīvotājiem. Centrs darbību uzsāka 2010.gadā, sniedzot iedzīvotājiem un organizācijām bezmaksas juridisko palīdzību publisko iepirkumu jomā, kas saistīti ar būvniecības, vides un ES fondu projektiem, kā arī labas pārvaldības gadījumos, kas saistīti ar aizdomām par korupciju. 2013.gadā Delna ar Juridiskā atbalsta centra juristu atbalstu ir izskatījusi 56 iedzīvotāju un organizāciju iesniegumus un, balstoties uz trauksmes cēlēju informāciju, brīdinājusi sabiedrību par pārkāpumiem un valsts līdzekļu izsaimniekošanu.

Kontaktinformācija
Sabiedrība par atklātību – Delna
Tālr.: +371 67285585
www.delna.lv

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1