×

Saeimas prezidija darbam ir jākļūst atklātākam, nevis slepenākam

Biedrība Delna uzskata, ka Saeimas lēmums par atsevišķa drošības dienesta izveidi, ir bijis sasteigts un neizvērtēts. Tas neatspoguļo Saeimas darba atklātību, un vēl vairāk mazinās sabiedrības atbalstu un izpratni par Latvijas likumdevēja darbu. Lai arī 11.Saeima Solvitas Āboltiņas vadībā ir veikusi dažus uzlabojumus, tomēr lielākā daļa darbu, lai veicinātu likumdevēja darba atklātību, trīs gadu laikā nav notikuši.

Saeimas prezidijs rīkojies pilnīgi necaurskatāmi, izveidojot drošības dienestu, kas turpmāk uzraudzīs Saeimas caurlaižu biroja darbību un sevišķās lietvedības nodaļu, kā arī būs atbildīgs par informācijas sistēmas drošības pasākumiem. Saeimas mājas lapas jaunumu sadaļā ar šo ziņu joprojām nevar iepazīties.

“Saeimas prezidijs nedrīkst būt nepārskatāma struktūra, kas pieņem pārējiem deputātiem un sabiedrībai nesaprotamus lēmumus par savu pārvaldību”, uzskata Delnas direktors Gundars Jankovs.

Delna iestājas par informācijas atklātību, kas arī ir noteikta Satversmes 100.pantā, tādēļ uzskata, ka Saeimas apmeklētāju reģistram ir jābūt publiski pieejamam, lai nodrošinātu caurskatāmu Saeimas darbu un likumdošanas procesu. Atklātība mazinātu aizdomas par politisku manupulāciju ar informāciju šaurā personu lokā.

“Delna Saeimas izsniegtās caurlaides ir analizējusi jau pirms 10. un 11.Saeimas vēlēšanām. Tās sniedza būtisku informāciju. Plānojam to darīt arī pirms 12.Saeimas vēlēšanām, šobrīd jau esam pieprasījuši izsniegto caurlaižu sarakstu,” informē G.Jankovs.

Latvijā jau vairāk kā sešus gadus nevar pieņemt likumu par lobēšanu, un Saeimas caurlaižu reģistra atspoguļošana publiski būtu pirmais solis uz lobēšanas atklātības veicināšanu. Delna jau 2012.gadā norādīja, ka viens no veidiem, kā palielināt Saeimas darba atklātību, ir padarīt pieejamu informāciju par Saeimas apmeklētājiem.  Ar pārējiem ieteikumiem var iepazīties Delnas ziņojumā šeit.

11. Saeimas ir īstenojusi tādas iniciatīvas kā komisiju sēžu audio ierakstīšana, komisiju sēžu darba kārtības atspoguļošana mājas lapā, tomēr lielākā daļa darbu, lai veicinātu likumdevēja darba atklātību, nav notikuši. Likumprojektu anotācijas joprojām tiek izstrādātas tikai uz 1.lasījumu un netiek attīstītas līdz ar paša likumprojekta izmaiņām. Tikai dažām Saeimas komisijām ir savas mājas lapas, bet atspoguļotā informācija tajās ir nesistemātiska un nerada pilnīgu priekšstatu par komisiju darbu. Saeimas kancelejas lietderības audits joprojām netiek uzskatīts par nepieciešamu, lai gan Saeimas prezidijs kancelejas vadītāja darbu ir novērtējis kā zemu, un kancelejas darba ilgtermiņa funkcijas un stratēģija nav skaidra. Delnas ierosinājums ir veikt izmaiņas normatīvajos aktos, nosakot, ka Saeimas kancelejas lietderības un finanšu darbības auditu veic Valsts kontrole.

Delna aicina Saeimas prezidiju skaidrot drošības dienesta izveidošanas iemeslus, kā arī mudina Saeimu padarīt Saeimas darbu skaidrāku un atklātāku visai sabiedrībai, lai nebūtu aizdomu par šauru interešu grupu prioritāšu lobēšanu.

Kontaktinformācija
Sabiedrība par atklātību – Delna
Tālr.: +371 67285585
www.delna.lv

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1