×

Speak – up

Projekta mērķi

 1. Palīdzēt korupcijas upuru un liecinieku sūdzību formulēšanā un problēmu risināšanā;
 2. Iesaistīt iedzīvotājus korupcijas apkarošanā;
 3. Ieviest sistēmas maiņu gan politikā, gan praksē.

Projekta īstenošanas periods 

 No 12.11.2012. – 12.01.2015.

Projekta dalībnieki

Ar Berlīnes Sekretariāta uzraudzību, projektu īstenos Transparency International (TI) Nacionālās nodaļas Čehijā, Ungārijā, Grieķijā, Latvijā, Lietuvā, Īrijā un Luksemburgā.

Projekta aktivitātes

 1. Atbalsts korupcijas upuriem un lieciniekiem, sadarbojoties ar  Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centriem (ALAC);
 2. Labāko pretkorupcijas reformu attīstīšana un veicināšana;
 3. Sistēmā esošo korupcijas „vājo vietu” identificēšana, balstoties uz klientu ziņotajiem gadījumiem un iegūtiem datiem;
 4. Pretkorupcijas reformu aizstāvība nacionālā līmenī;
 5. Pilsoņu uzrunāšana un iesaistīšana cīņā pret korupciju Eiropā.

Projekta metodoloģija

Sabiedrības korupcijas uztvere Eiropā ir pārsteidzoša: 78% eiropiešu uzskata, ka korupcija ir galvenā problēma viņu valstī (Eurobarometer 325), savukārt 74% iedzīvotāju pauž viedokli, ka korupcijas līmenis viņu valstī ir palielinājies pēdējo triju gadu laikā (Global Corruption Barometer 2010, TI). Vajadzība risināt šo problēmu ir steidzama un būtiska, ja pilsoņi ir gatavi iesaistīties sabiedrības veidošanā. Problēmas nerisināšana izraisīs pieaugošu atsvešināšanos no demokrātiskā procesa, tādējādi sabiedrības apātija padziļināsies vēl vairāk, tāpat arī mazināsies pieprasījums pēc labas pārvaldības. Tas viss atļaus korupcijai plaukt un zelt.

Tā kā korupcijai raksturīga noslēgtība un slepenība, to ir ārkārtīgi grūti konstatēt un rīkoties pret to. Ar dažiem izņēmumiem, pretkorupcijas darbība tādēļ bieži vien ir palikusi diagnostikas un politisku deklarāciju līmenī, viešot vien ilūziju par progresu. Šī projekta mērķis ir būvēt tiltu starp korupcijas diagnostiku un aktīvu rīcību, nodrošinot iedzīvotājus ar konkrētām, taustāmām un praktiskām iespējām iesaistīties cīņā pret korupciju.

Nodrošinot iedzīvotājiem atbalstu (informācija, aizstāvība un juridiskās konsultācijas) ar korupciju saistīto sūdzību risināšanā, cilvēki tiek mudināti rīkoties. Sūdzību izskatīšana un problēmu risināšana, savukārt, demonstrē to, ka ir iespējami panākumi un iedrošina arvien vairāk iedzīvotāju rīkoties. Šādi rīkojoties, tiek ģenerēts liels informācijas apjoms (bieži vien nepieejams pētniecībā un ziņojumos, kā arī nereti izlaists „ekspertu” diagnostikās). Tas parāda, kā korupcija funkcionē praksē, kādi ir korupcijas tipi un līmeņi, kādi ir sistēmas defekti vai „vājās vietas”, kas sekmē korupcijas izplatību. Tāpat tas parāda arī apstākļus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem korupcijas gadījumi var tikt sekmīgi risināti. Šīs zināšanas ir unikālas, jo identificē reālās dzīves problēmas, kas citādi ir slēptas, kā arī veido bāzi sistēmas maiņas veicināšanai gan teorijā, gan praksē.

ALAC centri pašlaik darbojas vairāk kā 50 valstīs pasaulē, tie ir saņēmuši vairāk kā 100.000 iedzīvotāju sūdzību visdažādākajās jomās, sākot ar seksuālu pakalpojumu pieprasīšanu apmaiņā pret sekmīgu eksāmenu nokārtošanu, beidzot ar vairāku miljardu eiro publiskajiem līgumiem. Pieeja ir izrādījusies ļoti rentabla, ar ALAC palīdzību atdeve sabiedrībai ir daudzkārt lielāka, nekā nepieciešamais ieguldījums.

Ar šo projektu kļūs iespējams ieviest šo efektīvo pieeju Eiropas Savienībā, tādējādi izveidojot pilnīgi jaunu un unikālu pretkorupcijas informācijas avotu, kas pieejams iedzīvotājiem, dalībvalstu valdībām un ES. Lai gan tikai 7 valstis ir iekļautas šajā konkrētajā projektā, ALAC pieeja tiek izmantota arī citās dalībvalstīs (piem., Bulgārija un Rumānija) un lielākajā daļā ES asociēto un kandidātvalstu. Tādējādi šī unikālā informācija būs plaši pieejama un salīdzināma daudz un dažādos kontekstos.

 Plānotie projekta rezultāti

 1. Tūkstošiem iedzīvotāju ir iesnieguši ar korupciju saistītas sūdzības;
 2. Ar korupciju saistītie dati ir plaši zināmi un viegli pieejami, korupcijas debates un stratēģijas tiek nodrošinātas ar informāciju;
 3. Sistēmas maiņa gan politikā, gan praksē attiecībā uz korupcijas „vājajām vietām”.

Izplatīšana: Rezultāti tiks izplatīti līdz pat likumdevēju institūcijām un plašākai sabiedrībai (žurnālisti, pētniecības iestādes, NVO u.c.), izmantojot publikācijas un diskusijas. TI Sekretariāts publicēs projekta galvenos atklājumus. Projektā iegūtie dati un informācija tiks izmantota visā Eiropā, lai brīdinātu cilvēkus par korupciju Eiropā un aicinātu iesaistīties cīņā pret to.

Atbalstītāji

atbalstitaji proj.

tikai SIF logo

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52