×

Trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības darba grupa uzsāk darbu

abi-logoooo

Šodien, 26.septembrī,Sabiedrība par atklātību – Delna (turpmāk – Delna) piedalīsies Ministru prezidentes uzraudzībā izveidotajā darba grupā par trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības mehānisma izstrādi, lai paustu stingru nostāju nepieciešamībā aizstāvēt tos, kas ziņo par dažādām nelikumībām un korupciju privātā un publiskā sektorā.

Delnas direktors Gundars Jankovs: “Mums ir svarīgi, lai valdības apņemšanās aizsargāt trauksmes cēlējus un izmantot trauksmes cēlēju informācijas resursu valsts nozagšanas mazināšanai, saglabātos arī pēc Saeimas vēlēšanām, turpinot jau iesākto darbu darba grupā un atbalstot izstrādātos priekšlikumus. Trauksmes cēlēju aizsardzība nav tikai personu pasargāšana, bet pamats cilvēka pamattiesību realizēšanai, ko nosaka Latvijas Republikas Satversme – “Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību.

Trauksmes cēlējiemir ierobežota piekļuve tiesībsargājošām struktūrām, jo viņu pusē nav ekonomiska rakstura vai varas instrumenti, kas ļautu algot spēcīgus tiesību aizstāvjus unvarētu droši riskēt ar savu privāto labklājību. Šāda situācija tipiski veidojas tad, kad tradicionālie (normālie) ziņošanas kanāli ir sabojāti vai neadekvāti reaģē uz ziņojumiem.

Delna rosina darba grupā meklēt risinājumus dažādām situācijām, kas Latvijas iedzīvotājiem mazinātu bailes ziņot un neklusēt par korupciju un nelikumībām privātā un publiskā sektorā. Šobrīd 48% iedzīvotāju būtu gatavi ziņot, bet tie, kas neziņotu to pamato ar to, ka viņu ziņojumi neko neietekmētu vai arī viņiem ir bail no sekām.

Regulējumam ir jārisina iespēja trauksmes cēlējam un tā sniegtajam ziņojuma saturam būt pasargātam, pirms tiek konstatēts fakts, ka trauksmes celšana ir bijusi pamatota. Jārod risinājumi dažādām konfliktsituācijām, kur ziņojums atklāj pārkāpumus un pret ziņotāju vēršas tāpēc, ka viņš ir ziņojis, iestājoties par tiesiskumu un savām pamattiesībām. Tie ir tikai daži jautājumi, kas jārisina trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības mehānismam.

Jānorāda, ka šobrīd visaizsargātākie ziņotāji ir žurnālisti, jo tos sargā likums un tiem ir iespēja neizpaust informācijas avotus, bet nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar trauksmes cēlējiem Latvijā šādu tiesību nav. Nevalstiskajām organizācijām celt trauksmi palīdz mediji un sabiedrības atbalsts, piemēram Delnas gadījumā. Toties iedzīvotāji ir vēl neaizsargātāki.

Visā pasaulē 1/3 daļu noziegumu tiek atklāti pateicoties tieši trauksmes cēlējiem. Latvijas valdības vadītāja, pamatojoties uz Delnas ierosinājuma ieviest trauksmes cēlēju aizsardzību Latvijā, ir izveidojusi darba grupu, kuras uzdevums ir sniegt priekšlikumus trauksmes cēlēju tiesiskai aizsardzībai. Darba grupā aicināti piedalīties pārstāvji no dažādām valsts tiesībsargājošajām struktūrām, darba devējiem, arodbiedrībām un citām nevalstiskām organizācijām.

Juridiskais atbalsta centrs

Delnas Juridiskais atbalsta centrs (Centrs) sniedz atbalstu iedzīvotājiem. Centrs darbību uzsāka 2010.gadā, sniedzot iedzīvotājiem un organizācijām bezmaksas juridisko palīdzību publisko iepirkumu jomā, kas saistīti ar būvniecības, vides un ES fondu projektiem, kā arī labas pārvaldības gadījumos, kas saistīti ar aizdomām par korupciju. 2013.gadā Delna ar Juridiskā atbalsta centra juristu atbalstu ir izskatījusi 56 iedzīvotāju un organizāciju iesniegumus un, balstoties uz trauksmes cēlēju informāciju, brīdinājusi sabiedrību par pārkāpumiem un valsts līdzekļu izsaimniekošanu.

Kontaktinformācija

Sabiedrība par atklātību – Delna

Tālr.: +371 67285585

www.delna.lv

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52