• TI Latvia pro-bono juristu tīkla izveide

  Projekta mērķis:

  Stiprināt sabiedrības uzticību demokrātijai un tiesiskumam, palielinot Delnas Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centra kapacitāti, izskatot trauksmes cēlēju lietas un nodrošinot to anonimitāti, kā arī aizsardzību.

  Izveidot un uzturēt pro-bono juristu tīklu, kā daļu no Eiropas Komisijas Speak Up projekta aktivitātes.

  Projekta īstenošanas vieta:

  Projekta īstenošanas vieta ir Rīga. Projekta rezultātu ietekme plānota visā valstī.

  Projekta īstenošanas periods:

  01.09.2014. – 31.12.2014.

  Galvenās projekta aktivitātes:

  1.      Pro-bono juristu tīkla izveide. Juridiskie biroji tiks aicināti veltīt savu darbu kā daļu no sociālās atbildības programmas. Tāpat arī tiks uzrunāti jaunie profesionāļi, tiesību zinātņu studenti;

  2.      Pārvaldīt pro-bono  juristu tīklu. Delna Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centra iesniegumu analīzē un izmeklēšanā iesaistīs pro-bono tīkla juristus, nodrošinot atgriezenisko saiti ar trauksmes cēlēju. Tiks uzkrāta un analizēta informācija;

  3.      Izglītot, apmācīt pro-bono tīkla juristus par Delnas Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centra darbu, kas saistīts ar cīņu pret korupciju un krāpšanu, kā arī trauksmes cēlēju tiesisko aizsardzību.

  Plānotie projekta rezultāti:

  1. Delnas kapacitāte tiks atbalstīta/ stiprināta ar profesionāla juristu tīkla darbu, tādēļ tiks kvalitatīvāk izmeklētas un analizētas daudz vairāk lietas;
  2. Reaģējot uz Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centra lietām, tiks sekmēta uzticības līmeņa attīstīšanās tiesu sistēmai;
  3. Pro-bono juristu tīkls sastāvēs no ne vairāk kā 10 juristiem, kuri ir ieinteresēti ilgtermiņā strādā kopā ar Delnu;
  4. Juristi tiks izglītoti par trauksmes cēlēju institūtu, trauksmes cēlēju gadījumiem/ lietām, krāpšanu interešu konfliktiem un korupciju.

  Atbalstītāji

  Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā

  Pievienot komentāru

  *

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1