×

TI Latvia pro-bono juristu tīkla izveide

Projekta mērķis:

Stiprināt sabiedrības uzticību demokrātijai un tiesiskumam, palielinot Delnas Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centra kapacitāti, izskatot trauksmes cēlēju lietas un nodrošinot to anonimitāti, kā arī aizsardzību.

Izveidot un uzturēt pro-bono juristu tīklu, kā daļu no Eiropas Komisijas Speak Up projekta aktivitātes.

Projekta īstenošanas vieta:

Projekta īstenošanas vieta ir Rīga. Projekta rezultātu ietekme plānota visā valstī.

Projekta īstenošanas periods:

01.09.2014. – 31.12.2014.

Galvenās projekta aktivitātes:

1.      Pro-bono juristu tīkla izveide. Juridiskie biroji tiks aicināti veltīt savu darbu kā daļu no sociālās atbildības programmas. Tāpat arī tiks uzrunāti jaunie profesionāļi, tiesību zinātņu studenti;

2.      Pārvaldīt pro-bono  juristu tīklu. Delna Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centra iesniegumu analīzē un izmeklēšanā iesaistīs pro-bono tīkla juristus, nodrošinot atgriezenisko saiti ar trauksmes cēlēju. Tiks uzkrāta un analizēta informācija;

3.      Izglītot, apmācīt pro-bono tīkla juristus par Delnas Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centra darbu, kas saistīts ar cīņu pret korupciju un krāpšanu, kā arī trauksmes cēlēju tiesisko aizsardzību.

Plānotie projekta rezultāti:

  1. Delnas kapacitāte tiks atbalstīta/ stiprināta ar profesionāla juristu tīkla darbu, tādēļ tiks kvalitatīvāk izmeklētas un analizētas daudz vairāk lietas;
  2. Reaģējot uz Juridiskā atbalsta un interešu aizstāvības centra lietām, tiks sekmēta uzticības līmeņa attīstīšanās tiesu sistēmai;
  3. Pro-bono juristu tīkls sastāvēs no ne vairāk kā 10 juristiem, kuri ir ieinteresēti ilgtermiņā strādā kopā ar Delnu;
  4. Juristi tiks izglītoti par trauksmes cēlēju institūtu, trauksmes cēlēju gadījumiem/ lietām, krāpšanu interešu konfliktiem un korupciju.

Atbalstītāji

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52