×

Kā uzlabot KNAB?

“Sabiedrība korupcijapar atklātību – Delna” un domnīca PROVIDUS piedāvā ierosinājumus Korupcijas un novēršanas biroja (KNAB) neatkarības stiprināšanai.

Šī brīža situācijā nav lietderīgi KNAB funkcijas sadalīt starp dažādām iestādēm, jo nav redzama šādu izmaiņu lietderība no korupcijas apkarošanas un novēršanas efektivitātes, kā arī resursu saprātīgas izmantošanas viedokļa. Tāpat nav lietderīgi mainīt KNAB padotību no Ministru prezidenta uz viena ministra pārraudzību, jo tas nemazina pārraudzības politisko saikni, kas kritizēta starptautiski.

           FOTO:Ilustrācija no Korupcijas upura rokasgrāmatas

KNAB reorganizācija, kas būtiski mainītu biroja līdzšinējās funkcijas, ir ļoti rūpīgi jāanalizē no mērķa, resursu un sasniedzamo rezultātu viedokļa. Pirms spert jebkādus soļus, jābūt pārliecībai, ka jaunie modeļi strādās būtiski efektīvāk un ka mērķus nevar sasniegt esošā juridiskā modeļa ietvaros.

Šie ir tikai daži no ekspertu grupas ierosinājumiem, kā organizēt un regulēt KNAB darbu.

No starptautisko organizāciju skartajiem jautājumiem, šajā dokumentā autori pievēršas biroja pakļautības, kā arī biroja vadītāja atlases un atbrīvošanas jautājumam. Dokumentā sniegts ieskats veiksmīgāko Eiropas pretkorupcijas biroju struktūras un darbības uzbūvē, ciktāl tas attiecas uz neatkarīgas pretkorupcijas iestādes pārraudzības un vadības atlases jautājumiem.

Dokumenta sagatavošanā izmantoti Delnas un PROVIDUS izstrādātie priekšlikumi 2015.gada 23.janvāra diskusijai, ko organizēja Delna un PROVIDUS sadarbībā ar Valsts Kanceleju par KNAB institucionālo attīstību – neatkarības un atbildības stiprināšanas modeļiem.

Sniegtie priekšlikumi būtu tālāk jādiskutē ekspertu un iesaistīto pušu lokā, lai radītu regulējumu, kas ļautu efektīvi veikt pretkorupcijas darbu Latvijā.

Priekšlikumi latviešu valodā un angļu valodā

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    bilde

    empiric_1