×

PROJEKTS “INTEGRITĀTES PAKTS – EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU UZRAUDZĪBA”

CFLA SASKAŅO RS SKANSTES TRAMVAJA PROJEKTU – TAS ATBILST ES FONDU PROGRAMMAI

03/03/2017

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izvērtējusi Rīgas satiksmes (RS) iesniegtā Skanstes tramvaja līnijas projekta precizējumus, secinot, ka CFLA izvirzītie nosacījumi ir izpildīti. CFLA tādējādi atzinusi, ka ir iespējama šī projekta tālāka virzība tā…

Read more

EK APSTIPRINA SKANSTES TRAMVAJA IECERI

10/05/2017

Saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegto informāciju Eiropas Komisijā (EK) apstiprinājumu ir guvusi uzņēmuma Rīgas Satiksme (RS) Skanstes tramvaja līnijas izveides iecere, kuru paredzēts īstenot, izmantojot Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu.   Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA),…

Read more

DELNA PAPILDINA EKSPERTU KOMISIJU AR BŪVNIECĪBAS EKSPERTIEM NO SIA CMB

18/05/2017

No 2017.gada 18. maija līdz 27. jūnijam Delna bija izsludinājusi iepirkumu “Konsultāciju sniegšana būvniecības jautājumos Integritātes pakta projekta ietvaros” biedrībai “Sabiedrība par atklātību – DELNA”. Iepirkuma rezultātā Delna papildināja projekta “Integritātes pakts: ES fondu uzraudzība”…

Read more

CFLA: TRAMVAJU INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI PIEEJAMI 96 MILJONI

25/09/2017

Tramvaju infrastruktūras attīstībai pieejami 96 miljoni eiro no Kohēzijas fonda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi projektu iesniegumu atlasi Kohēzijas fonda (KF) finansējuma saņemšanai, kas paredzēts tramvaju infrastruktūras attīstīšanai Rīgā, Daugavpilī un Liepājā….

Read more

Rīgas Satiksme iesniedz Skanstes Tramvaja projektu CFLA

05/10/2017

CFLA iesniegtā projekta dokumenti (Rīga) RP SIA “Rīgas satiksme”  iesniegtais Kohēzijas fonda lielā projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” (Projekts) iesniegums ar pielikumiem, kuros ir dzēsta komercnoslēpumu saturoša informācija, aizstājot to ar [ ], bez Projekta 4.papildinājuma (Izmaksu…

Read more

DELNA NOVĒRŠ IEROBEŽOTU PRETENDENTU ATLASI SKANSTES TRAMVAJA BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĒ

01/12/2017

DELNA NOVĒRŠ IEROBEŽOTU PRETENDENTU ATLASI SKANSTES TRAMVAJA BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĒ

12.janvārī Delna saņēma Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) atzinumu, kurā tas lūdz Rīgas Satiksmi pārtraukt iepirkuma procesu par būvprojekta izstrādi Skanstes tramvaja līnijas izbūvei un sākt jaunu iepirkuma procesu, ņemot vērā atzinumā norādīto.   Atzinums ir…

Read more

PĀRTRAUKTI SKANSTES TRAMVAJA PROJEKTA IEPIRKUMI

23/01/2019

Īstenojot Integritātes pakta pilotprojektu, Delna 2019. gadā turpina uzraudzīt Rīgas Satiksmes iepirkumus  “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” projekta ietvaros. . Šodien, 2019. gada 18. janvārī, darbu uzsāka jaunizveidotā Rīgas Satiksmes iepirkumu komisija, kas vienlaikus pieņēma divus lēmumus…

Read more

UZRAUDZĪBAS GAITA PIRMAJAM RĪGAS SATIKSMES NOSLĒGTAJAM IEPIRKUMAM

03/07/2019

UZRAUDZĪBAS GAITA PIRMAJAM RĪGAS SATIKSMES NOSLĒGTAJAM IEPIRKUMAM

Atbilstoši 2016. gada 1. janvārī uzsāktajam Eiropas Komisijas atbalstītajam projektam “Integritātes Pakts – pilsoniskās kontroles mehānisms ES fondu uzraudzībai”, Delna uzrauga Rīgas satiksmes projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” iepirkumus un projekta īstenošanu kopumā. Integritātes pakts ir starptautiskās…

Read more

CFLA lūdz papildināt un precizēt projektu

25/09/2019

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir pieņēmusi starplēmumu par Rīgas satiksmes (RS) iesniegto Skanstes tramvaja līnijas projektu, kurā norādīti nosacījumi un papildu prasības, kas jāizpilda, iesniedzot projektu atkārtoti. Izvērtējot iesniegto projektu, CFLA secinājusi, ka…

Read more

INTEGRITĀTES PAKTS UN TĀ MĒRĶI

Integritātes pakts ir instruments, kas radīts nolūkā novērst korupciju publiskajos iepirkumos, kas finansēti vai līdzfinansēti ar Eiropas Savienības atbalstu. Tā mērķis ir palīdzēt ietaupīt nodokļu maksātāju naudu, realizējot infrastruktūras projektus un citus sabiedriskos darbus. Integritātes pakts pēc būtības ir vienošanās starp valsts pārstāvi (piemēram, iestādi, kas organizē iepirkumu) un uzņēmumiem, kas piedalās konkursā. Parakstot Integritātes paktu puses apņemas, ka atturēsies no kukuļošanas, slepenām vienošanām un citām prettiesiskām, korupcijas riskam pakļautām darbībām. Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu Integritātes pakta īstenošanu, kā neatņemama sastāvdaļa ir monitoringa programma, ko īsteno pilsoniskās sabiedrības organizācija.

 

LABUMS SABIEDRĪBAI KOPUMĀ

Integritātes pakts, realizētā projekta ietvaros, palīdz nodrošināt atklātu sadarbību starp uzņēmējiem un valsti. Monitoringu veicošajai organizācijai tiek nodrošināta pieeja visaptverošai informācijai par realizējamo projektu, palielinot publisko iepirkumu procedūru atklātību, veicinot sabiedrības uzticību valsts vai pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, padarot iepirkumu konkursus pievilcīgākus uzņēmējiem un veicinot godīgu un atklātu konkurenci.

nmb

STARPTAUTISKĀ PIEREDZE INTEGRITĀTES PAKTU ĪSTENOŠANĀ

Integritātes pakti tiek īstenoti jau kopš 1990.gada un savu efektivitāti ir pierādījuši vairāk kā 15 valstīs, palīdzot sekmīgi realizēt ap 300 dažādu projektu.  Aicinām iepazīties ar starptautisko pieredzi Integritātes paktu ieviešanā, kas apkopota Delnas 2015.gada izdevumā “Integritātes paktu ieviešanas rokasgrāmata”.

.

PROJEKTS “INTEGRITĀTES PAKTS – EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU UZRAUDZĪBA”

 

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.01.2016. – 30.05.2020.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 356 731 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Eiropas Komisija, vadošais projekta partneris Transparency International
 • KONTAKTPERSONA: Antonio Greko

 

2016.gada 1.janvārī Delna sāka īstenot Eiropas Komisijas finansētu un Transparency International vadītu projektu “Integritātes pakts – Eiropas Savienības fondu uzraudzība”. Projekts tiek vienlaicīgi ieviests 11 valstīs, izmēģinot Integritātes paktu kā instrumentu ES finansēto projektu uzraudzībai. Projekta ietvaros, Delna uzraudzīs Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības “Rīgas Satiksme” projektu “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība”, kura izmaksas ir aptuveni 98 miljoni eiro.

 lflyer_1

flyer_2

L

PROJEKTA “INTEGRITĀTES PAKTS – EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU UZRAUDZĪBA” ATTĪSTĪBAS GAITA

.

2018.GADS

 • Delna noslēdza būvprojekta iepirkuma uzraudzību, publicēja uzraudzības ziņojumu un 2018. gada 3. jūlijā organizēja preses konferenci. Preses konferencē piedalījās:
  • Dace Gaile (Iepirkumu uzraudzības birojs)
  • Jānis Veide (Delna)
  • Ingūna Kramiņa (Eiropas Komisija)
  • Rita Šaļnova (Rīgas Satiksme)
  • Klēra Martina (Transparency International)
 • 2018. gada 14. decembrī Delna nosūtīja Rīgas pilsētas būvvaldei vēstuli ar aicinājumu skaidrot, kāpēc netika rīkota sabiedriskā apspriešana pirms būvatļauju izsniegšanas projektam “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība”;
 • Delna publicēja starpposma uzraudzības ziņojumu par uzraudzības procesu no 2017. gada 19. septembra līdz 2018. gada 5. aprīlim;
 • Delna publicēja ziņojumu par pirmajiem secinājumiem iepirkumu uzraudzībā un sadarbību ar partneriem, kas ievieš integritātes paktus citviet Eiropā;
 • Delna uzraudzīja izsludināto iepirkumu “Par zemās grīdas tramvaju iepirkumu”;
 • Delna uzraudzīja izsludināto iepirkumu “Rīgas tramvaju infrastruktūras pārbūve”;
 • Delnas eksperti piedalījās Eiropas Komisijas, Transparency International sekretariāta un nacionālo nodaļu organizētos zināšanu pārneses un kapacitātes stiprināšanas pasākumos;
 • Delnas eksperti par integritātes paktu informēja Saeimas deputātus, valsts iestādes, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un aktīvistus.

.

2017.GADS

 • Delna uzraudzīja atkārtoti izsludināto iepirkumu par būvprojekta izstrādi;
 • Delna papildināja ekspertu komisiju ar būvniecības speciālistiem no SIA CMB;
 • 2017.gada 12.janvārī Delna apturēja sašaurinātu pretendentu atlasi Rīgas Satiksmes izsludinātajā iepirkumā. Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) lūdza Rīgas Satiksmi (RS) pārtraukt izsludināto iepirkumu par būvprojekta izstrādi Skanstes tramvaja līnijas izbūvei. IUB rīcība bija reakcija uz Delnas 2016.gada 22.decembra iesniegumu, kurā Delna norādīja uz iepirkuma punktiem, kas ierobežoja pretendentu loku un samazināja konkurenci, kā arī lūdza veikt visas nepieciešamās pārbaudes par izvēlēto iepirkumu procedūru un nolikuma prasībām.
 • Delna publicēja starpziņojumu par uzraudzības procesu līdz 2017. gada 19. septembrim;
 • Delnas eksperti piedalījās Transparency International sekretariāta un nacionālo nodaļu organizētos zināšanu pārneses un kapacitātes stiprināšanas pasākumos;
 • Delnas eksperti par integritātes paktu informēja Saeimas deputātus, valsts iestādes, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un aktīvistus.

.

2016.GADS

 • 2016.gada novembrī Sabiedrība par atklātību – Delna parakstīja Integritātes pakta līgumu ar kapitālsabiedrību “Rīgas Satiksme”.
 • 2016.gada 25.novembrī notika Integritātes pakta atklāšanas pasākums, kurā piedalījās Eiropas Komisijas pārstāve Ingūna Kramiņa, Rīgas Satiksmes projekta īstenotāji Edmunds Zivtiņš, Rita Šaļnova un Reinis Auziņš, Finanšu ministrijas pārstāve Diāna Rancāne, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Aleksandroviča, Rīgas Domes pārstāvji Rudīte Reveliņa un Armands Krūze, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāve Gundega Šulca, kā arī Delnas jurists Jānis Veide. Ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties pasākumā un uzdot jautājumus Delnai un citām iesaistītajām pusēm. Dalībnieku prezentācijas:

l

L

JA ESI KONSTATĒJIS PĀRKĀPUMU PUBLISKO IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ – CEL TRAUKSMI!

 

Finansētājs     eiropas-komisijas-logo

.

Projekts “Integritātes pakts – pilsoniskās kontroles mehānisms ES fondu uzraudzībai” tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52