×

Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums

PROJEKTA NOSAUKUMS: Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.07.2015. – 01.07.2017.

PROJEKTA IZMAKSAS: 120 000 USD

FINANSĒTĀJS: Open Society Foundations Think Tank Fund,  Sabiedrības integrācijas fonds, Delnas un PROVIDUS līdzfinansējums

PROJEKTA MĒRĶI:

  • Radīt un praksē aprobēt metodoloģiju iespējamo valsts sagrābšanas gadījumu monitoringam likumdošanas procesā un parlamenta ieceļamo valsts amatpersonu iecelšanā
  • Piesaistīt sabiedrības un politiķu uzmanību valsts sagrābšanas riskiem un to mazināšanas iespējām.

 

KAS IR VALSTS SAGRĀBŠANA?

Šī projekta ietvaros ar valsts sagrābšanu tiek saprasts korupcijas paveids, kurā kontroli pār rīcībpolitikas procesiem un sabiedrības „spēles noteikumu” veidošanu savā labā iegūst privāti spēlētāji (uzņēmumi un vai elites grupas), novedot pie nozīmīgiem sociāliem zaudējumiem. Valsts sagrābšana var notikt ne tikai ar maksāšanas palīdzību. Lai skaidri nošķirtu no leģitīmas privātā sektora interešu pārstāvniecības un lobēšanas, šī projekta ietvaros ar valsts sagrābšanu tiek saprasta primāri tāda situācija, kur privātā sektora spēlētāji īsteno diktātu ar ekonomisku labumu (kukuļu, daļēji vai pilnīgi slēpta partiju finansējuma) sniegšanas palīdzību lēmumu pieņēmējiem.

 

PROJEKTA AKTIVITĀŠU PĀRSKATS:

  • Atlasītu likumdošanas iniciatīvu virzības un amatpersonu iecelšanas monitorings. Likumdošanas iniciatīvu izlase aptvers likumprojektus pretkorupcijas, labas pārvaldības, demokrātijas kvalitātes un citās jomās. Monitorings sāksies 2015.gada nogalē un noslēgsies 2017.gadā vidū. Rezultāti tiks regulāri publiskoti tīmekļa vietnēs www.providus.lv un www.deputatiuzdelnas.lv, kā arī noslēgumā apkopoti analītiskajā ziņojumā.
  • Četras gadījumu analīzes. Gadījumu analīzes aptvers gan likumdošanas iniciatīvas, gan amatpersonu iecelšanu, dažkārt skarot arī izpildvaras un pašvaldību darbību.
  • Četras sabiedriskas diskusijas par likumdošanas aktualitātēm pretkorupcijas, pārvaldības un demokrātijas kvalitātes jautājumos. Divas diskusijas notiks Rīgā, un divas – Latvijas reģionos. Pasākumu ietvaros tiks apkopotas arī jaunas idejas un tēmas turpmākai pētniecībai un interešu aizstāvības darbībai.
  • Konkrētu priekšlikumu aizstāvība, galvenokārt saistībā ar jautājumiem, kas iekļauti Delnas un PROVIDUS sastādītajā darbu sarakstā 12.Saeimai „10 svarīgākie darbi labākai un godīgākai Latvijai”. Nepieciešamības gadījumā tiks izmantota tīmekļa platforma www.manabalss.lv, lai ar parakstu vākšanas palīdzību panāktu konkrētu priekšlikumu nonākšanu Saeimas darba kārtībā.

.

 

kANDIDATI UZ DELNAS LOGOpROVIDUS LOGOvienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-5

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52