×

PAR LATVIJAS POZĪCIJU JAUNĀS NAUDAS ATMAZGĀŠANAS DIREKTĪVAS IZSTRĀDĒ

2016.gada septembrī Delna sāka analizēt naudas atmazgāšanas tendences, aptverot nacionālo, Eiropas un starptautisko līmeni, īpaši koncentrējoties uznerezidentu banku lomu nelegālo naudas plūsmu uzturēšanā. Organizācija Tax Justice Europe apstiprinājusi Delnas iesniegto projektu, lai strādātu pie jaunās ES direktīvas pret naudas atmazgāšanu ieviešanai Latvijā. Delnas mērķis ir ārzonās reģistrēto kompāniju patiesā labuma guvēju publiskošana un visaptveroša analīze par ārzonu struktūru izmantošanas veidiem koruptīvajos darījumos iegūto līdzekļu slēpšanai.

.

PROJEKTA NOSAUKUMS: Par Latvijas pozīciju jaunās naudas atmazgāšanas direktīvas izstrādē (Enhancing the Transparency of Latvia’s Financial System)

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.12.2016 – 01.12.2017

PROJEKTA IZMAKSAS: 13 200 EUR

FINANSĒTĀJS: Open Society Foundation caur Eurodad (Tax Justice Europe)

.

PROJEKTA GALVENAIS MĒRĶIS: veicināt finanšu sistēmas atklātību nacionālā un Eiropas līmenī.

  • Latvijā: monitorēt un atbalstīt Latvijas valsts iestāžu cīņu ar nelegālās naudas plūsmām caur Latvijas bankām un atbalstīt Latvijas nerezidentu banku sektora virzību uz jaunu biznesa modeli, kas balstīts atklātībā, ilgtspējā, stabilitātē un efektīvos pakalpojumos.
  • Eiropā: veicināt tādu Latvijas valdības nostāju, kas atbalsta ES direktīvas pret naudas atmazgāšanu pieņemšanu, kas paredz publisku, ikvienam pieejamu, ES uzņēmumu un trastu patiesā labuma guvēju reģistru

.

PROJEKTA AKTIVITĀŠU PĀRSKATS:

  • Sabiedrības informēšana un izglītošana par naudas atmazgāšanas un ārzonu izmantošanas ietekmi uz korupcijas apmēru, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un globālo attīstību.
  • Publiskas diskusijas par naudas atmazgāšanas situāciju Latvijā un iespējamajiem risinājumiem, iesaistot pētnieciskos žurnālistus, akadēmiķus, politiķus, tiesībsargājošās institūcijas.
  • Ziņojuma publicēšana par naudas atmazgāšanu Latvijā, Eiropā un pasaulē, ietverot tēmas par Latvijas nerezidentu banku lomu, Latvijas sistēmas izvērtējumu cīņai ar naudas atmazgāšanu un potenciālo ES direktīvu pret naudas atmazgāšanu, un rekomendācijas Latvijas valdībai par tālākiem soļiem finanšu sistēmas atklātības un ilgtspējas veicināšanai.

.

KAS IR NAUDAS ATMAZGĀŠANA?

Naudas atmazgāšana ir process, kurā tiek slēpti ar korupcijas, krāpšanas, narkotiku tirgošanas un citu noziegumu palīdzību gūto līdzekļu (“netīrās naudas”) avoti, īpašnieki un mērķi, tos paslēpjot leģitīmos veidos, lai tie izskatītos legāli (“tīri”). Noziedzniekiem svarīgi, lai nelegālā nauda būtu tīra un izmantojama tā, lai neradītu banku un finanšu institūciju aizdomas. Naudu var atmazgāt ar dažādām metodēm, kam palīdz iespēja aktīvus noslēpt anonīmās kompānijās vai, izmantojot necaurspīdīgas shēmas dažādās valstīs.

.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

.

osf  eurodad tjn

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52