×

INTEGRITĀTES PAKTS: DELNAS PAVEIKTAIS LĪDZ 2017.GADA 19.SEPTEMBRIM

track-2150207_1920

.

DELNA PAPILDINA EKSPERTU KOMISIJU AR BŪVNIECĪBAS EKSPERTIEM NO SIA CMB.

No 2017.gada 18. maija līdz 27. jūnijam Delna bija izsludinājusi iepirkumu “Konsultāciju sniegšana būvniecības jautājumos Integritātes pakta projekta ietvaros” biedrībai “Sabiedrība par atklātību – DELNA”. Iepirkuma rezultātā Delna papildināja projekta “Integritātes pakts: ES fondu uzraudzība” ekspertu komisiju ar SIA CMB speciālistiem. SIA CMB darbu uzdevumos ietilpst:

  • tirgus cenu noteikšana būvdarbiem un nestandarta precēm;
  • ar būvniecību saistītās finanšu plūsmas analīze;
  • iespējamu krāpniecības gadījumu identificēšana;
  • rakstisku rekomendāciju sniegšana Delnai;
  • būvdarbu vietas apsekošana;
  • tehniskās dokumentācijas izvērtēšana.

 

DELNA NOVĒRŠ, IESPĒJAMS, SAŠAURINĀTU RĪGAS SATIKSMES IEPIRKUMU

Delna turpina pārraudzīt projektam “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, kā arī sadarbojas ar projektā iesaistītajām pusēm – Iepirkumu uzraudzības biroju, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, uzņēmumu Rīgas Satiksme u.c.  Sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB), 2017.gada sākumā Delna apturēja, iespējams, šauram pretendentu lokam izveidotu iepirkumu.  IUB apturēja iepirkumu pēc Delnas lūguma izvērtēt atsevišķus tā punktus.

.

Delnas pieredze rāda, ka IUB strādā profesionāli, taču iestādes darbinieku skaits ir neproporcionāls valstī izsludināto iepirkumu daudzumam un būtu palielināms, lai  birojs spētu kvalitatīvi izvērtēt lielāku daudzumu izsludinātos iepirkumus.

.

2017.gada 28.jūlijā, Rīgas Satiksme atkārtoti izsludināja iepirkumu – sarunu procedūru „Par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei”.  Šoreiz Rīgas Satiksme Delnu iesaistīja jau iepirkuma dokumentācijas izstrādē. Vienlaikus Rīgas Satiksmes iepirkumu komisija ir papildinājusi tās sastāvu ar Transportbūvju inženieru asociācijas komisijas valdes locekli Jāni Klismetu, Latvijas Būvinženieru savienības biedru Rodrigo Pelsi un Rīgas domes Finanšu departamenta resursu pārvaldes priekšnieku Robertu Remesu. Tāpat, iepirkuma dokumentu pārbaudi pirms publicēšanas pēc savas iniciatīvas veica IUB.

.

Rīgas Satiksmes iepirkumu komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs Igors Volkinšteins (Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības direktors)
Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Egils Dīriņš (Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības direktora vietnieks)
Komisijas sekretārs Rūta Šmite (Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece)
Komisijas loceklis Igors Žagars (Pakalpojumu attīstības un pārdošanas direktors)
Komisijas loceklis Osvalds Maksimovs (Tehniskā atbalsta direktora vietnieks remonta jautājumos)
Komisijas locekle Ludmila Kovaļska (Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības daļas Būvniecības nodaļas vadītāja)
Komisijas loceklis Didzis Stepe (Juridiskās daļas vadītājs)
Komisijas locekle Rita Šaļnova (Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības projektu pārvaldības daļas vadītāja)
Komisijas loceklis Jānis Klismets (Transportbūvju inženieru asociācijas komisijas valdes loceklis)
Komisijas loceklis Rodrigo Pelsis (Latvijas Būvinženieru savienības biedrs)
Komisijas loceklis Roberts Remess (Rīgas domes Finanšu departamenta resursu pārvaldes priekšnieks)

 

DELNAS MANDĀTS IR UZRAUDZĪT ES FONDU IZLIETOJUMU

Delna ir saskārusies ar atsevišķu sabiedrības grupu neizpratni un nepatiesiem apgalvojumiem par Delnas mandātu Rīgas Satiksmes projekta pārraudzībā. Delna turpina skaidrot savas pilnvaras par Integritātes pakta un Delnas lomu projektā – Delnas mandāts ir uzraudzīt ES fondu izlietojumu atbilstoši tā mērķiem, bet Delna nevar iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā par tramvaja sliežu novietojumu dabā. Tāpēc Delna neapspriež tramvaja līnijas lokācijas jautājumu, kas ir pašvaldības kompetencē.

 

DELNAS FINANSĒJUMS PĀRRAUDZĪBAS ĪSTENOŠANAI

Delnu nefinansē Rīgas dome, Nils Ušakovs vai Rīgas Satiksme. Delna saņem finansējumu no starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International, kas to piešķir periodiski, atbilstoši projekta plānam un izpildītajiem uzdevumiem. Transparency International ieguva finansējumu no Eiropas Savienības Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldirektorāta (DG REGIO), uzvarot atklātā konkursā ar projektu, kura ietvaros īsteno 17 Integritātes paktu pilotprojektus 11 Eiropas Savienības dalībvalstīs.

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

Projekta veiksmīgas monitorēšanas sastāvdaļa ir trauksmes celšana. Delna uzrunā trauksmes cēlējus un aicina ziņot par ikvienu pārkāpumu, kas skar sabiedrības intereses, tostarp negodīgu projekta realizāciju. Ziņot iespējams, atnākot uz Delnas biroju Citadeles ielā 8, Rīgā, zvanot 67285585, rakstot ti@delna.lv vai konsultacijas@delna.lv. Tāpat trauksmes cēlēju ziņojumus var iesniegt Delnas mājaslapā, sadaļā “CELT TRAUKSMI”. Vēršam uzmanību, ka Delna augsti vērtē konfidencialitāti un izvērtē arī anonīmi iesniegtus ziņojumus.

 

INFORMĀCIJA PAR INTEGRITĀTES PAKTU

Visa informācija par projektu “Integritātes pakts: ES fondu uzraudzība” atrodama Delnas mājaslapā zem sadaļas “INTEGRITĀTES PAKTS” (https://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/). Mājaslapā ievietota arī biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu sadaļa, kur ikviens var rast atbildes uz sev interesējošo jautājumu par Integritātes paktu. Ja vēlaties noskaidrot citu informāciju, lūdzu, sazinieties ar projekta vadītāju Jāni Veidi, rakstot uz e-pastu janis.veide@delna.lv.

.

Finansētājs     eiropas-komisijas-logo

Projekts “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība” tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52