×

INTEGRITĀTES PAKTS: DELNAS PAVEIKTAIS NO 2017. GADA 19. SEPTEMBRA LĪDZ 2018. GADA 5. APRĪLIM

blank-creativity-design-247772

.

IEPIRKUMS “PAR BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI JAUNAS TRAMVAJU INFRASTRUKTŪRAS POSMA IZBŪVEI UN ESOŠĀS TRAMVAJU LĪNIJAS PĀRBŪVEI”

Pieteikumu iesniegšanas periods ilga no 28.07.2017. līdz 12.09.2017. plkst. 15.00. 2017. gada 18. septembrī plkst. 14.30 RP SIA “Rīgas satiksme” iepirkumu komisija atvēra iesūtītos piedāvājumus no trīs pretendentiem. Pretendentu izvērtēšanas laikā tika pārbaudīta piedāvājumos sniegtā informācija un uzdoti precizējoši jautājumi pretendentiem. Papildus sēdes tika rīkotas:

  • 2017. gada 25. septembrī;
  • 2017. gada 6. novembrī;
  • 2017. gada 8. decembrī;
  • 2018. gada 29.janvārī;
  • 2018. gada 5. martā.

.

Šī iepirkuma laikā, Delna piedalījās visās RP SIA “Rīgas satiksme” iepirkumu komisijas sēdēs, kā arī kopā ar piesaistītajiem ekspertiem komentēja iepirkuma dokumentāciju. Tāpat, iepirkuma laikā, Delna konstatēja, iespējams, viena pretendenta pretlikumīgas darbības. Delna sagatavoja nepieciešamo informāciju un nosūtīja tiesībaizsardzības iestādēm, izvērtēšanai.

.

2018.gada 5. aprīlī notika iepirkumu komisijas sēde, kurā sarunu procedūras dalībniekiem apstiprināja uzaicinājumu iesniegt sākotnējo piedāvājumu.

.

Šī iepirkuma beigās, Delna plāno organizēt publisku diskusiju par sadarbību Integritātes pakta pilotprojekta realizācijā.

 

IEPIRKUMS  “PAR ZEMĀS GRĪDAS TRAMVAJU PIEGĀDI”

Iepirkums tika izsludināts 2018. gada 11. aprīlī. Ar kandidātu atlases nolikumu šim iepirkumam var iepazīties RP SIA “Rīgas satiksme” mājaslapā.

.

Delna piedalījās visās RP SIA “Rīgas satiksme” iepirkumu komisijas sēdēs, kā arī kopā ar saviem ekspertiem iesaistījās kandidātu atlases nolikuma izstrādē, kur viens no Delnas galvenajiem uzdevumiem bija uzraudzīt, lai kandidātu atlasei izvirzītie kritēriji neveidotu nepamatoti sašaurinātu pretendentu loku. Tāpat Delnas mērķis, arī šajā iepirkumā, ir uzraudzīt, lai pašvaldības kapitālsabiedrība ievērotu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

. 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

Projekta veiksmīgas monitorēšanas sastāvdaļa ir sabiedrības iesaiste trauksmes celšanā. Delna aicina ziņot par ikvienu pārkāpumu, kas skar sabiedrības intereses, tostarp negodīgu projekta realizāciju!

.

Ziņot iespējams, atnākot uz Delnas biroju Citadeles ielā 8, Rīgā, iepriekš piesakot vizīti, zvanot 67285585, rakstot ti@delna.lv vai konsultacijas@delna.lv. Tāpat trauksmes cēlēju ziņojumus var iesniegt Delnas mājaslapā, sadaļā “CELT TRAUKSMI”.

.

Delna augsti vērtē konfidencialitāti un izvērtē arī anonīmi iesniegtus ziņojumus.

 

INFORMĀCIJA PAR INTEGRITĀTES PAKTU

Informācija par projektu “Integritātes pakts: ES fondu uzraudzība” atrodama Delnas mājaslapā zem sadaļas “INTEGRITĀTES PAKTS”. Mājaslapā ievietota arī sadaļa, kurā apkopotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Integritātes paktu.

.

Ja vēlaties noskaidrot citu informāciju, lūdzu, sazinieties ar projekta vadītāju Jāni Veidi, rakstot uz e-pastu janis.veide@delna.lv.

.

Finansētājs     eiropas-komisijas-logo

Projekts “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība” tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52