×

NOZĪMĪGĀKIE DELNAS SASNIEGUMI 2017.GADĀ

1900x1000_precisex

.

2018.gada 22.martā notika Delnas ikgadējā biedru sapulce un tika apstiprināts Delnas 2017.gada pārskats. Atskatījāmies uz 2017.gada nozīmīgākajiem sasniegumiem un ieskicējām izaicinājumus 2018.gadam.

.

10 NOZĪMĪGĀKIE DELNAS SASNIEGUMI 2017.GADĀ

.

1. Starptautiskā projekta “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība” ietvaros, apturēts Rīgas Satiksmes sašaurinātais iepirkums projektā “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība.

.

2. Konsultēti aptuveni 70 iedzīvotāji, kuri uzskatījuši, ka viņus skārusi korupcija vai netaisnība valsts un pašvaldību iestādēs, Delna identificējusi desmit no viņiem kā trauksmes cēlējus.

.

3. Nodrošināta organizācijas finanšu stabilitāte, 2 mēnešu laikā piesaistot ziedojumus vairāk nekā 18 tūkstošu eiro vērtībā.

.

4. Veicināta izpratne par korupcijas negatīvajām sekām un iespējām cīnīties ar korupciju, izglītojot vairāk nekā 250 jauniešus pilsoniskās izglītības programmas ietvaros, tajā skaitā organizējot jauniešu vasaras skolu Cēsīs, 8 jauniešu darbnīcas Latvijas reģionu skolās un sagatavojot īsfilmu jauniešiem par korupciju.

.

5. Sniegts ieguldījums attīstības sadarbībā – apmācīti Ukrainas ierēdņi un nevalstisko organizāciju profesionāļi par pretkorupcijas jautājumiem.

.

6. Publiski izplatīta informācija par trauksmes celšanas institūta izmantošanu korupcijas un citu nelikumību atklāšanā – izveidota ceļojošā izstāde “Trauksmes cēlējs var būt jebkurš no mums!”, kas 3 mēnešu laikā izstādīta četrās plaši apmeklētās valsts iestādēs, un atjaunota mājaslapa celtrauksmi.lv.

.

7. Veidots dialogs ar sabiedrību un veicināts pieprasījums un piedāvājums pretkorupcijas un labas pārvaldības risinājumiem, organizējot deviņus publiskus pasākumus, tajā skaitā piedaloties sarunu festivālā LAMPA.

.

8. Publicēts pētījums par ēnu ekonomiku un korupciju pašvaldību būvniecības iepirkumos.

.

9. Iesūdzēts tiesā Aivars Lembergs par organizācijas un tās biedru goda un cieņas aizskaršanu, iesniegta apelācijas sūdzība. (Pēc Kurzemes apgabaltiesas noraidījuma 2018.gada aprīlī iesniegta prasība Augstākajā tiesā.)

.

10. Aktīvi aizstāvētas sabiedrības intereses:

  • Saeimā iesniegta iniciatīva ar 11 000 parakstiem, lai Saeima 2019. gadā Valsts prezidentu ievēlētu atklāti, un vēlētājiem būtu zināms, kā viņu deputāti ir balsojuši;
  • izveidota ManaBalss iniciatīva par Saeimas sēžu audioierakstu publicēšanu (savākti 1200 paraksti);
  • prasīta reāla aizsardzība trauksmes cēlējiem, sniedzot ekspertīzi trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojekta pilnveidošanai;
  • panākts, ka ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā uzsvērti tādi nemilitārie draudi, kas rodas no nedemokrātisku režīmu īstenotiem cilvēktiesību pārkāpumiem, korupcijas, naudas atmazgāšanas;
  • sniegta pretkorupcijas ekspertīze KNAB darba stiprināšanai korupcijas novēršanā un apkarošanā KNAB sabiedriski konsultatīvajā padomē;
  • sniegta iespēja sabiedrībai sekot līdzi 12.Saeimas deputātu darbiem, atjaunojot informāciju deputātu profilos datu bāzē deputatiuzdelnas.lv;
  • prasīta amatpersonu atbildība par publicētajās Rīdzenes sarunās izskanējušajiem faktiem.

 

DELNAS IZAICINĀJUMI 2018.GADAM

.

2018.gadā Delna strādās pie jaunu projektu piesaistes, finanšu avotu diversifikācijas, regulāro ziedojumu apjoma palielināšanas un komandas attīstības. Paredzamās aktivitātes:

.

1. Mācības Latvijas tiesībsargājošo un kontrolējošo institūciju darbiniekiem par korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aspektiem.

.

2. Pretkorupcijas plāna izstrāde rajona, apgabala un zemesgrāmatu tiesām laika periodam no 2018. līdz 2020.gadam.

.

3. Ekspertīzes sniegšana lēmumu pieņēmējiem pretkorupcijas, labas pārvaldības, trauksmes cēlēju aizsardzības jomās.

.

4. Dalība sarunu festivālā LAMPA ar organizācijas telti un divu dienu programmu.

.

5. Atklātības un pretkorupcijas vasaras skolas organizēšana.

.

6. Pētījuma publicēšana par atvērto datu izmantošanu cīņā ar korupciju Latvijā, Somijā, Zviedrijā.

.

Ja atbalsti Delnas mērķus, NOZIEDO! Katrs ziedojums stiprina Delnas spēju turpināt informēt sabiedrību, izgaismot nelikumības un iestāties par likuma un rīcībpolitikas izmaiņām, kas mazina korupcijas riskus un veicina atklātību. 

 

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52