×

UZRAUDZĪBAS GAITA PIRMAJAM RĪGAS SATIKSMES NOSLĒGTAJAM IEPIRKUMAM

.

Atbilstoši 2016. gada 1. janvārī uzsāktajam Eiropas Komisijas atbalstītajam projektam “Integritātes Pakts – pilsoniskās kontroles mehānisms ES fondu uzraudzībai”, Delna uzrauga Rīgas satiksmes projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” iepirkumus un projekta īstenošanu kopumā. Integritātes pakts ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International radīts instruments, nolūkā novērst korupciju publisko līgumu slēgšanā, ko finansē vai līdzfinansē ar Eiropas Savienības atbalstu.

Šajā ziņojumā aprakstīta uzraudzības gaita pirmajam Rīgas satiksmes noslēgtajam iepirkumam „Par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei”. Kopumā, lai atrastu būvprojekta izstrādātāju, norisinājās divi iepirkumi, no kuriem viens tika pārtraukts, bet otrs noslēdzies ar lēmumu, kas piešķir tiesības slēgt līgumu ar Rīgas satiksmi.

IEPIRKUMS, KAS TIKA PĀRTRAUKTS

Biedrība Sabiedrība par atklātību – Delna (Delna) pirmo uzaicinājumu piedalīties Rīgas Satiksmes (RS) Iepirkumu komisijas sēdē saņēma 2016. gada 14. decembrī. Pirmā RS Iepirkumu komisijas sēde notika 2016. gada 16. decembrī, tajā Delna pirmo reizi iepazinās ar iepirkuma dokumentāciju. Delna lūdza neizsludināt iepirkumu uzreiz, bet atvēlēt vismaz 3 līdz 5 darba dienas, lai iepazītos ar nolikumu un sagatavotu rekomendācijas.

Rīgas Satiksme 2016. gada 21. decembrī, neinformējot Delnu, izsludināja iepirkumu, uz kuru Delna gatavoja komentārus un rekomendācijas. Rezultātā Delnai nebija iespējas jebkādi ietekmēt sarunu procedūras nolikumu.

Reaģējot uz RS Iepirkumu komisijas rīcību – iepirkuma izsludināšanu – 2016. gada 22.decembrī Delna vērsās ar iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā, norādot uz iepirkuma nolikuma punktiem, kas paredzēja nesamērīgi ierobežot potenciālo pretendentu skaitu un tādējādi samazināt konkurenci. Tāpat Delna lūdza veikt visas nepieciešamās pārbaudes izvēlētajai iepirkumu procedūrai un nolikumā ietvertajām prasībām.

2017. gada 12. janvārī Delna saņēma Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) atzinumu, kurā IUB lūdz Rīgas Satiksmi pārtraukt iepirkuma procesu par būvprojekta izstrādi Skanstes tramvaja līnijas izbūvei un sākt jaunu iepirkuma procesu, ņemot vērā atzinumā norādīto.

IUB norādīja uz 17 precizējamiem punktiem, tajā skaitā uz nepieciešamību veikt vienu kopēju iepirkumu projektēšanai un autoruzraudzībai, kā arī lūdza precizēt saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un citus noteikumus.

Rīgas Satiksme 2017. gada 20. janvārī pārtrauca iepirkumu.

 

IEPIRKUMS, KAS REZULTĒJIES AR UZVARĒTĀJU

Pirms iepirkuma izsludināšanas Rīgas Satiksme papildināja iepirkumu komisiju ar Transportbūvju inženieru asociācijas komisijas valdes locekli, Latvijas Būvinženieru savienības biedru un Rīgas domes Finanšu departamenta resursu pārvaldes priekšnieku.

2017.g. 28. jūlijā RS izsludināja jaunu iepirkumu, tajā bija ņemtas vērā IUB un Delnas rekomendācijas

Pieteikumu iesniegšanas periods ilga no 28.07.2017. līdz 12.09.2017. plkst. 15.00. 2017. gada 18. septembrī plkst. 14.30 Rīgas Satiksmes iepirkumu komisija atvēra iesūtītos pieteikumus no trīs pretendentiem: SIA “BRD projekts”, SIA “REM PRO” un SIA “Vektors T”.

Pretendentu izvērtēšanas laikā tika pārbaudīta piedāvājumos sniegtā informācija un uzdoti precizējoši jautājumi pretendentiem. Tika rīkotas deviņas papildus sēdes:

2017. gada 25. septembrī;
2017. gada 6. novembrī;
2017. gada 8. decembrī;
2018. gada 29.janvārī;
2018. gada 5. martā;
2018. gada 26. aprīlī;
2018. gada 15. maijā;
2018. gada 25. maijā;
2018. gada 14. jūnijā.

 

Rīgas Satiksmes Iepirkumu komisija 2018. gada 14. jūnijā pieņēma lēmumu, ar kuru tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķīra SIA “BRD projekts”. Pretendenta piedāvājums tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko ar līguma summu EUR 2 054 388.00. Vairāk informāciju par iepirkuma komisijas sastāvu, pretendentiem, piedāvājuma izvēles kopsavilkumu u.c. var atrast: Iepirkuma procedūras ziņojumā.

 

AIZDOMAS PAR DOKUMENTU VILTOŠANU

Rīgas Satiksmes Iepirkumu komisija 2017. gada 25. septembrī konstatēja, ka divi pretendenti savos piedāvājumos kā dzelzceļa sliežu projektētāju ir norādījuši vienu un to pašu personu. Tāpat, abi pretendenti bija pievienojuši sliežu projektētāja parakstītu apliecinājumu, ka viņš nav iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā un  nav interešu konflikta situācijā. Iepirkuma komisija nolēma uzdot precizējošus jautājumus sliežu projektētājam, lūdzot paust viedokli par iepirkuma procedūras kandidātu pieteikumos iekļautajiem šī paša dzelzceļa sliežu projektētāja parakstītajiem dokumentiem un paraksta īstumu šajos dokumentos.

Rīgas Satiksmes Iepirkumu komisija 2017. gada 26. oktobrī saņēma atbildi no dzelzceļa sliežu projektētāja, ka tas parakstījis piekrišanu dalībai un kopējai sadarbībai minētajā iepirkumā tikai vienam pretendentam un par dokumentāciju, kas iekļauta otra pretendenta pieteikumā, nav informēts.

Delna 2017. gada 6. novembrī Iepirkuma komisijas sēdes laikā norādīja uz iespējamu Krimināllikuma pārkāpumu un aicināja Rīgas Satiksmes Iepirkumu komisiju ievērot un veicināt labās prakses piemērus un vērties tiesībsargājošajās iestādēs.

Nesekojot aktīvai rīcībai no Rīgas Satiksmes, 2017. gada 9. novembrī Delna vērsās Valsts policijā ar iesniegumu par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ietverti Krimināllikuma XIX un XXII nodaļās.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 3. nodaļas inspektore D. Graudiņa 2018. gada 13. februārī nolēma atteikt uzsākt kriminālprocesu, noziedzīga nodarījuma sastāva trūkuma dēļ, atbilstoši Krimināllikuma 211. pantā un 275. pantā noteiktajam.

Delna 2018. gada 28. februārī pārsūdzēja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 3. nodaļas inspektore D. Graudiņas lēmumu Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai.

Delna 2018. gada 3. aprīlī saņēma atbildi uz sūdzību no Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurora E. Muižnieka, ka sūdzība ir apmierināta un tika pieņemts lēmums par lēmuma par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu atcelšanu un resoriskās pārbaudes veikšanu, kā arī materiāli nosūtīti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 3. nodaļai resoriskās pārbaudes veikšanai un likumīga un pamatota nolēmuma pieņemšanai.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 3. nodaļas inspektore – izmeklētāja L. Vīndedze 2018. gada 6. jūnijā pieņēma lēmumu atteikt uzsākt kriminālprocesu, jo trūka noziedzīga nodarījuma sastāva, kas paredzēts Krimināllikuma 211. pantā un 275. pantā.

 

Ziņojums tapis projekta “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība” ietvaros ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Vairāk informācijas: Jānis Veide, Sabiedrības par atklātību – Delna projekta vadītājs, janis.veide@delna.lv, +371 67285585.

 

READ IN ENGLISH

.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52