×

NEPIECIEŠAMA LIELĀKA ATKLĀTĪBA PAR SAEIMAS DARBU

Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī, biedrība Sabiedrība par atklātību – Delna kopā ar portālu ManaBalss.lv, Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS, organizāciju Datu skola un vairākiem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem nosūtīja Saeimas Prezidijam vēstuli ar aicinājumu uzlabot pieejamo informāciju par Saeimas un deputātu darbu.

.

Daļa informācijas par Saeimas darbu jau ir publiski pieejama, tomēr pastāv vairākas problēmas. Informācija var būt grūti pieejama – vai nu grūti atrodama mājas lapā, vai arī tā speciāli jāpieprasa, iesniedzot atsevišķu iesniegumu. Saeimas mājas lapā pieejamie dati, piemēram, par Saeimas komisiju sēžu apmeklējumu vai Saeimas budžetu, nav nodrošināti atvērto datu formā*. Tas apgrūtina šo datu tālākizmantojamību. Daļa informācijas par deputātu darbu netiek apkopota vispār – piemēram, Saeimas komisiju sēžu protokolos netiek norādīti deputātu individuālie balsojumi par likumprojektu.

.

Saeimas darba atklātības veicināšanai organizācijas un pilsoniskās sabiedrības aktīvisti ierosina:

.

1. Nodrošināt informāciju – t.sk. atvērto datu formātā – par:

(1) deputātu balsojumiem;

(2) likumprojektiem, par kuriem deputāti Saeimas plenārsēdēs un Saeimas komisiju sēdēs ir balsojuši “atturas”;

(3) deputātu dalību Saeimas plenārsēdēs un komisiju sēdēs;

(4) par deputātiem saņemtajām sūdzībām Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai un to izskatīšanas rezultātiem;

(5) deputātu likumpārkāpumiem (ja tādi ir bijuši);

(6) deputātu un Saeimā strādājošo amatpersonu deklarācijām;

(7) deputātu iesniegtajiem likumprojektiem;

(8) deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektu otrajam un trešajam lasījumam;

(9) deputātu uzstāšanās biežumu Saeimas sēžu debatēs;

(10) kuriem likumprojektiem kuri deputāti bijuši referenti.

.

2. Nodrošināt datus par parlamenta budžetu un tā izlietojumu.

.

3. Nodrošināt datus par visiem Saeimas darbiniekiem un viņu amatiem kopējā Saeimas organigrammā jeb struktūrā.

.

4. Nodrošināt ērtu pieeju Saeimas un Saeimas komisiju sēžu darba kārtībām, t.sk. paredzot brīdinājuma sistēmu, kas lietotājam proaktīvi paziņotu par to, ka Saeimas komisijā vai Saeimā tiks skatīts lietotāju interesējošs likumprojekts.

.

5. Publicēt Saeimas komisiju sēžu audioierakstus internetā.

.

2017.gadā Latvijā parlamentam uzticējās (vai drīzāk uzticējās) tikai 20 % iedzīvotāju, bet vidēji ES – 36 % (Eurobarometer dati, 2017.gads). Turklāt Saeima šajā rādītājā “zaudē” ne tikai citu valstu parlamentiem, bet arī Latvijas valdībai (Saeimas 20 % pret Ministru kabineta 28 %).

.

Informācijas pieejamība par Saeimas un deputātu darbību veicina iedzīvotāju uzticību parlamentam un  demokrātijai kopumā. Tādēļ Delna un pārējie vēstules parakstītāji aicina Saeimu atbildīgi izturēties pret pienākumu iespējami labākā veidā informēt valsts iedzīvotājus par parlamenta darbību!

.

* Atvērtie dati ir noteiktā tehniskā un likumiskā veidā digitāli apkopoti dati, kas ir brīvi pieejami un kurus var izmantot jebkurš. Atvērtajiem datiem ir potenciāls pārvarēt birokrātijas šķēršļus un veicināt pārvaldes efektivitāti, vienlaikus nodrošinot atbildīgu informācijas apmaiņu ar iedzīvotājiem.

.

Vairāk informācijas: Ieva Bloma, Delnas projekta “Alianse pret korupciju Latvijā” vadītāja, ieva.bloma@delna.lv, +371 67285585

 

(attēls: Creative Commons)

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52