×

ATBILDĪGI BŪTU RĪKOT PUBLISKO APSPRIEŠANU

2018. gada 14. decembrī biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” nosūtīja Rīgas pilsētas būvvaldei vēstuli ar aicinājumu skaidrot, kāpēc netika rīkota sabiedriskā apspriešana pirms būvatļauju izsniegšanas projektam “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība”.

Zināms, ka Rīgas pilsētas būvvalde 2018. gada 7. decembrī izsniegusi Rīgas satiksmes īstenotā projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” būvatļaujas visiem projektā paredzētajiem posmiem, nerīkojot sabiedrisko apspriešanu. Būvniecības likuma 4.pants norāda uz nepieciešamību ievērot sabiedrības līdzdalības principu un 14.panta trešās daļas 1.punkts norāda, ka būvvaldei ir tiesības lemt par būvniecības ieceres publisku apspriešanu pirms būvatļaujas izsniegšanas.

Delna šobrīd īsteno Eiropas Komisijas finansētu projektu “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība”. Projekta ietvaros Delna uzrauga Rīgas satiksmes projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” īstenošanu un ES fondu  līdzekļu izlietojuma efektivitāti. Viens no Delnas un Eiropas Komisijas mērķiem ir panākt ES fondu labāku ieviešanu, uzlabojot atklātību un atbildību.

VĒSTULES TEKSTS

Vairāk informācijas: Jānis Veide, projekta “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība” vadītājs, janis.veide@delna.lv, +371 27881873.

(attēls: Creative Commons)

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52