×

TIESA APMIERINA DELNAS PRASĪBU PRET VARAM INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBAS LIETĀ

2018. gada 12. novembrī Administratīvā rajona tiesa nosprieda apmierināt biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” prasību pret Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Delna prasīja izsniegt informāciju par  valsts budžeta finansējumu saņēmušo projektu “Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī”. Tiesa atzina par prettiesisku VARAM sākotnējo lēmumu, ar kuru ministrija atteica izsniegt Delnai informāciju, aizbildinoties ar komercnoslēpumu. VARAM izpildīja tiesas lēmumu un šī gada 19. decembrī izsniedza Delnai prasītos dokumentus papīra formātā.

.

Tiesa spriedumā norāda, ka tiesības uz komercnoslēpumu nav absolūtas, bet VARAM nav vērtējusi, vai šajā gadījumā informācijas izsniegšana būtu samērīga. Ministrija rīkojusies vienpusēji, ņemot vērā tikai komersanta intereses, bet nevērtējot sabiedrības interešu nozīmīgumu. Tiesa skaidro, ka šajā gadījumā prevalē sabiedrības tiesības zināt un atsaucas uz Augstākās tiesas norādīto, ka informācija par valsts ieguldīto līdzekļu izmantošanas efektivitāti, īpaši apstākļos, kad sabiedrībai par to ir šaubas, ir pietiekami nozīmīga un būtu izsniedzama. Turklāt ministrijai pēc savas iniciatīvas bija pienākums prasīto informāciju izsniegt, kad zuda tās nesniegšanas pamats.

.

Tiesa ņēma vērā arī Valsts kontroles ziņojumu, kurā vērsta uzmanība uz klimata pārmaiņu mazināšanai paredzēto līdzekļu administrēšanas un izlietošanas efektivitāti. Valsts kontroles ziņojumā diskusijai pakļauts arī Ventspils koncertzāles projekta iesnieguma apstiprināšanas tiesiskums.

.

Tiesa atzina, ka kopumā tēma skar ne vien valsts finansējuma efektīvu izlietošanu, bet arī vides jautājumus un konstatēja, ka sabiedrības kvalitatīva informēšana par zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību bija viens no projekta pamatuzdevumiem, lai pieredzi varētu izmantot arī citu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībā.

.

.Ventspils projektam konkursā tika piešķirti 15 miljoni eiro un tas bija vienīgais iesniegtais projekts konkursa daļā par jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību. Finansējuma avots ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkurss, kura mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām.

.

Pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas par iespējamu konkursa nolikuma pieskaņošanu Ventspils koncertzāles projektam Delna 2016. gada 12. septembrī lūdza VARAM izsniegt minētā projekta veidlapas. Saņemot VARAM atteikumu, Delna to apstrīdēja un panāca, ka ministrija izsniedza  daļu no projekta iesnieguma. Pilnīgas informācijas neizsniegšanu, VARAM pamatoja ar projekta iesniedzēja, SIA “Kurzemes filharmonija”, komercnoslēpuma aizsargāšanu. 2016. gada 14. decembrī Delna vērsās tiesā.

.

PILNS TIESAS SPRIEDUMS 

.

Notikumu attīstība:

  • 12.09.2016. – Delna nosūtīja informācijas pieprasījumu VARAM
  • 17.10.2016. – Delna apstrīdēja izsniegšanas atteikumu VARAM
  • 14.11.2016. – VARAM izsniedza daļu informācijas
  • 14.12.2016. – Delna vērsās tiesā ar pieteikumu, kur lūdza uzlikt par pienākumu VARAM izsniegt Delnai tās projekta iesnieguma daļas, kas iepriekš netika izsniegtas.
  • 12.11.2018. – Tiesas spriedums, ar kuru apmierina Delnas prasību
  • 19.12.2018. – VARAM izsniedza Delnai projekta pieteikuma dokumentus papīra formātā.

.

(Attēls: creative commons)

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52