×

DELNAS REKOMENDĀCIJAS KORUPCIJAS RISKU VADĪBAS STIPRINĀŠANAI RĪGAS SATIKSMĒ

Delna aicina Rīgas satiksmes pastāvīgo valdes locekļu amatos iecelt profesionālus cilvēkus ar labu reputāciju un izsludināt neatkarīgu konkursu ar skaidriem kritērijiem. Tikmēr Delna aicinājusi ieceltos pagaidu valdes locekļus nekavējoties pārskatīt korupcijas risku vadību, attīstīt speciālistu kompetenci par konkurences veicināšanas principiem iepirkumos un nodrošināt maksimālu atklātību par Rīgas satiksmes darbu. 2018. gada 21. decembrī Delna nosūtīja vēstuli Rīgas satiksmes pagaidu valdei ar sešām rekomendācijām:

.

1. Ieviest mehānismu, kas dotu iespēju uzņēmējiem konfidenciāli komentēt iepirkumu gaitu un informēt par konkurences ierobežojumiem vai pārkāpumiem.

.

2. Ieviest tādu iekšējo trauksmes celšanas mehānismu Rīgas satiksmes darbiniekiem, kas nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un paredzētu procedūru ziņošanai par valdes locekļu pārkāpumiem. Iedrošināt darbiniekus ziņot gan iekšēji, gan atbildīgajām iestādēm par aizdomīgām darbībām un novērojumiem.

.

3. Rīkot regulāras apmācības Rīgas satiksmes iepirkumu speciālistiem par krāpniecību, korupcijas riskiem un konkurences pārkāpumiem iepirkumos.

.

4. Īstenot regulāru un neatkarīgu apmācību programmu visiem Rīgas satiksmes darbiniekiem par korupcijas un interešu konflikta riskiem.

.

5. Nodrošināt informācijas izplatīšanu par iepirkumu konkursiem citās Eiropas Savienības valodās, lai veicinātu konkurenci.

.

6. Publicēt aktuālo ziņojumu par situāciju Rīgas satiksmē un, gadījumā, ja situācijas izvērtēšanai tiks piesaistīti neatkarīgi auditori, publicēt auditoru ziņojumu.

.

Rīgas mēram Nilam Ušakovam Delna lūdza skaidrot Rīgas satiksmes pagaidu valdes locekļu izvēli, ņemot vērā, ka divi no trijiem valdes locekļiem ieņēma šos  amatus laika periodā, par kuru KNAB veic izmeklēšanu.

.

Vairāk informācijas: Roberts Matulis, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” jurists, roberts.matulis@delna.lv 

(attēls: creative commons)

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52