×

PĀRSKATS PAR DELNAS IETEKMI 2018. GADĀ

.

Delna kā organizācijas Transparency International Latvijas nodaļa ar gandarījumu atskatās uz 2018. gadā paveikto. Aizvadītajā gadā kopā ar biedriem atzīmējām divus īpašus notikumus – Delnas 20 gadu jubileju un Transparency International 25 gadu jubileju.

.

Vēlamies izcelt 10 panākumus un nozīmīgus momentus Delnas cīņā par atklātību un pret korupciju 2018. gadā:

.

1. Realizējās vairāki mērķi, kuru sasniegšanai Delna ieguldījusi ilgtermiņa darbu:

 • PIEŅEMTI SATVERSMES GROZĪJUMI, kas nosaka turpmāku valsts prezidenta ievēlēšanu atklātā balsojumā. Grozījumus Delna ierosināja 2017. gadā, iesniedzot Saeimā iniciatīvu ar 11 000 pilsoņu parakstiem, lai Saeima 2019. gadā Valsts prezidentu ievēlētu atklāti un vēlētājiem būtu zināms, kā viņu deputāti ir balsojuši.
 • PIEŅEMTS TRAUKSMES CELŠANAS LIKUMS, kas no 2019. gada 1. maija paredzēs aizsardzību cilvēkiem, kuri ziņo par pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Likums paredz arī trauksmes celšanas mehānismu izveidi valsts iestādēs un privātuzņēmumos ar vairāk nekā 50 darbiniekiem. Delna piedalījās likumprojekta izstrādes darba grupā no 2014. gada, bet pirmo ziņojumu par trauksmes cēlējiem publicēja 2004. gadā. 2018. gadā Delna piedalījās alternatīvā likumprojekta izstrādes darba grupā Saeimā, iesaistīja lēmumu pieņēmējus darbnīcā “Trauksmes celšana Latvijā – likums, prakse, iespējas”, publicēja video intervijas ar trauksmes cēlējiem un veica citas interešu aizstāvības aktivitātes.
 • ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA APMIERINĀJA DELNAS PRASĪBU pret Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju informācijas atklātības lietā. Delna prasīja izsniegt informāciju par valsts budžeta finansējumu saņēmušo projektu “Zema enerģijas patēriņa Ventspils mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī”. Pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas par iespējamu konkursa nolikuma pieskaņošanu Ventspils koncertzāles projektam Delna 2016. gadā lūdza VARAM izsniegt minētā projekta veidlapas. VARAM tiesas lēmumu izpildīja.

.

2. Publicējām 2 pētījumus:

.

3. VEICINĀTA KONKURENCE PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS. Starptautiskā projekta “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība” ietvaros uzraudzījām vairākus Rīgas satiksmes projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” iepirkumu procesus. Uzraudzības gaitā Delna vērsās tiesībsargājošajās iestādēs par iespējamu dokumentu viltošanu, sniedza rekomendācijas Rīgas satiksmei attiecībā uz iepirkumu dokumentāciju un konkurences veicināšanu, nodrošinot nepamatoti sašaurinātu prasību izslēgšanu. Pēc tā sauktā Rīgas satiksmes korupcijas skandāla Delna sniedza rekomendācijas Rīgas satiksmes pagaidu valdei korupcijas risku mazināšanai un iepirkumu procesu uzlabošanai, tajā skaitā konkurences veicināšanai.

.

4. APMĀCĪTI 600 IZMEKLĒTĀJI. Organizējām mācības “Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā” sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu, Latvijas Juristu apvienību un vairākiem lektoriem, tajā skaitā no Latvijas Republikas Prokuratūras. Kopā apmācījām vairāk nekā 600 izmeklētājus no Rīgas, Jelgavas, Valmieras, Liepājas, Daugavpils.

.

5. APMĀCĪTI JAUNIEŠI. Veicināta 25 jauno profesionāļu izpratne par iespējām cīnīties ar korupciju, organizējot Atklātības un pretkorupcijas vasaras skolu Cēsīs.

.

6. IZSTRĀDĀTS PRETKORUPCIJAS PLĀNS sadarbībā ar Tiesu administrāciju rajona, apgabala un zemesgrāmatu tiesām laika periodam no 2018. līdz 2020. gadam. Plāns ietver 24 riskus un risku novēršanas pasākumus.

.

7. IEDZĪVINĀTS PROJEKTS “ALIANSE PRET KORUPCIJU LATVIJĀ”, ko atbalsta valsts pārvaldes un tiesībsargājošās iestādes, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un uzņēmēji. Delnas komandai pievienojusies Alianses vadītāja Ieva Bloma.

.

8. DESMIT PASĀKUMI SARUNU FESTIVĀLĀ LAMPA. Piedalījāmies sarunu festivālā LAMPA ar organizācijas “Atklātības telti” un divu dienu programmu. Telts 10 pasākumus ar Latvijas un ārvalstu ekspertu dalību kopā apmeklēja ap 1000 cilvēku.

.

9. SADARBĪBA AR KNAB. Delna atjaunoja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvās padomes darbu un tika ievēlēta Padomes vadībā.

.

10. SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSTĀVĪBA. Sniedzām ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem pretkorupcijas un labas pārvaldības jomās un aizstāvējām sabiedrības intereses:

 • SABIEDRĪBAS PIEPRASĪJUMS SAEIMAS BUDŽETA PUBLISKAI REVĪZIJAI. Iesniedzām Saeimā iniciatīvu ar 11 000 iedzīvotāju parakstiem, lai Saeimas budžetu revidētu nevis pati Saeima, bet Valsts kontrole vai atklātā konkursā izvēlēta auditorfirma.
 • AIZLIEGUMS BANKĀM APKALPOT ČAULU KOMPĀNIJAS. Delnas rekomendācijas finanšu sektora atklātības veicināšanai tika iekļautas pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un iestrādātas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas likumā.
 • SAEIMAS APŅĒMĪBA REGULĒT LOBĒŠANU. Organizējām Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltītu pasākumu 13. Saeimas deputātiem un sniedzām ekspertīzi par iespējām ieviest lobēšanas atklātības likumu un lobēšanas reģistru.
 • SAEIMAS ATVĒRŠANA. Uzsākts dialogs ar Saeimu par iespējām padarīt Saeimas darbu atklātāku, tajā skaitā publicējot informāciju atvērto datu un datu vizualizāciju veidā.
 • DEPUTĀTU KANDIDĀTU REPUTĀCIJA. Pirms Saeimas vēlēšanām Delna īstenoja kampaņu “Ej vēlēt vai turpini vēlēties!”, kuras ietvaros sniedzām iespēju sabiedrībai pārbaudīt vairāk nekā 100 deputātu kandidātu reputāciju datu bāzē deputatiuzdelnas.lv un veicinājām līdzdalību vēlēšanās.

.

2018. gada beigās Delnas biroja komandā strādāja 6 darbinieki – 3 sievietes un 3 vīrieši. Delna nodrošina atklātību par savu darbu, publicējot informāciju par īstenotajiem projektiem un finanšu pārskatus, kas ietver arī veiktos ikgadējos sociālās apdrošināšanas maksājumus. Delnas aptuvenais 2018. gada budžets pārsniedza 200 000 EUR, bet sociālās iemaksas sastādīja aptuveni 20 000 EUR. .

.

PALDIES MŪSU PARTNERIEM, ATBALSTĪTĀJIEM UN IKVIENAM, KURŠ PIEDALĪJĀS DELNAS DARBĀ!

.

Apvienosimies pret korupciju arī turpmāk – ja atbalsti Delnas mērķus, lūdzu, NOZIEDOKatrs ziedojums stiprina Delnas spēju izgaismot nelikumības un iestāties par likuma un rīcībpolitikas izmaiņām, kas mazina korupcijas riskus un veicina atklātību. 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52