×

DELNA PRASA RĪGAS SATIKSMEI ATSAUKT NEPATIESAS ZIŅAS

Otrdien, 2019. gada 5. martā, Delna nosūtīja vēstuli Rīgas satiksmes pagaidu valdei ar prasību atsaukt nepatiesās ziņas, kas ietvertas Rīgas satiksmes publiskajā paziņojumā.  Rīgas satiksmes paziņojums bija atbildes reakcija uz Delnas norādītajām problēmām pārtrauktajā zemās grīdas tramvaju iepirkumā. Iepirkums tika uzsākts projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” ietvaros. Šī projekta iepirkumus Delna uzrauga ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Rīgas satiksmes paziņojumā tika pausti šādi nepatiesi apgalvojumi un izteikumi:

1. “Tāpat arī jāatzīmē, ka zemās grīdas tramvaja iepirkumā “Delna” kā ekspertus iepirkumu specifikācijas vērtēšanā piesaistīja uzņēmumus, kuru pamatdarbība ir saistīta ar apkures, ventilācijas un kondicionēšanas projektēšanu (SIA “4 bee”), kā arī būvju un būvprojektu ekspertīzes veikšanu un energoefektivitātes risinājumu izstrādi (SIA “CMB”). Turklāt interesanti, ka pēc publiski pieejamās informācijas abos uzņēmumos ir viens un tas pats valdes priekšsēdētājs (https://cmb.lv/lv/vadiba; http://www.4bee.lv/#komanda-2).”

2. “Biedrības “Delna” un tās pārstāvji piedalījās visās iepirkumu komisijās un bija klāt lēmumu pieņemšanā. Par to, ka iepirkumos būtu saskatāmas iespējams prettiesiskas darbības, “Delna” līdz šim nav informējusi “Rīgas satiksmi”.”

3. “Jāatzīmē, ka “Delnai”, Latvijas vadošai nevalstiskajai organizācijai atklātības un pretkorupcijas jomā, kā projekta uzraugam, rodoties bažām par nelikumīgu rīcību, bija pienākums brīdināt kompetentās institūcijas par iespējamām prettiesiskām darbībām projekta īstenošanā, pamatojoties uz līgumā par projekta īstenošanas uzraudzību dotajām tiesībām, nevis vērst uz to uzmanību tikai nepilnu gadu vēlāk pēc sarunu procedūras izsludināšanas, to paziņojot publiski.”

.

Delnas ieskatā augstāk minētie Rīgas satiksmes izteikumi ir nepatiesi, neobjektīvi un maldinoši, kā arī grauj Delnas reputāciju sabiedrībā.

1. Delna informē, ka ir noslēgusi līgumus ar SIA “CMB” un zvērinātu advokātu biroju “Cobalt” par konsultāciju sniegšanu projektā “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība”, kura ietvaros uzraugām Rīgas satiksmes īstenoto projektu “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība”. SIA “4 bee” Delnu nekonsultē nekādos jautājumos un Delnai nepastāv jebkādas tiesiskās attiecības ar šo komercsabiedrību.

Rīgas satiksmes paustā informācija ir uzskatāma par nepatiesām ziņām, kas izriet, vērtējot gan izteikuma saturu, gan kontekstu, gan arī pārējos piemērojamos kritērijus. Noprotams, ka Rīgas satiksme nav pārbaudījusi informācijas patiesību un galvenokārt vēlējusies ar šādu paziņojumu diskreditēt Delnu.

2. Delna regulāri ir sniegusi atsauksmes un rekomendācijas iepirkumu dokumentācijas izstrādes laikā Rīgas satiksmes Iepirkumu komisijai, Rīgas satiksmes Juridiskajai daļai, Rīgas satiksmes Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta direktoram, kā arī atbilstoši 2016. gada 24. novembra līgumam Nr.LIG/2016/594 par projekta īstenošanas uzraudzību, Rīgas Satiksmes Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības projektu pārvaldības daļas vadītājai, kuru Rīgas satiksmes valde atkārtoti ir iecēlusi par Rīgas satiksmes Iepirkumu komisijas locekli.

Tāpat Delna iepirkumu gaitā vairākkārtīgi, e-pastu sarakstē un mutiski ir norādījusi uz būtiskām nepilnībām, kas var novest pie sašaurināta iepirkumu pretendentu skaita vai arī citādi ierobežot potenciālo pretendentu dalību iepirkumos. Vairākās šādās epizodēs klāt ir bijuši ne tikai Delnas darbinieki, bet minēto faktu var apstiprināt arī zvērinātu advokātu birojs “Cobalt”. Attiecīgi arī šis izeikums ir uzskatāms par nepatiesām un Delnas reputāciju aizskarošām ziņām.

Papildu informācija par Delnas veiktajām aktivitātēm ir pieejama Delnas mājas lapā zem izvēlnes “Integritātes pakts”: https://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/ip-jaunumi/

3. Rīgas satiksmes paustais apgalvojums konstruēts, lai maldinātu lasītāju un diskreditētu Delnas darbību projekta uzraudzības ietvaros, kā rezultātā tiek grauta Delnas reputācija. Vēršam uzmanību uz to, ka Delna regulāri veic informācijas apmaiņu ar kompetentajām valsts iestādēm.

Vienlaikus Delna jau ir konstatējusi Rīgas satiksmes pasīvu rīcību, neinformējot tiesībaizsardzības iestādes par iespējamu dokumentu viltošanu jau pirmajā “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstības projekta” iepirkumā. Redzot to, ka neseko labās prakses piemērs un aktīva rīcība no Rīgas satiksmes, tieši Delna vērsās Valsts policijā (2017. gada 9. novembrī) ar lūgumu pārbaudīt, vai nav noticis noziedzīgs nodarījums.

 

Delna ir nevalstiska organizācija, kuras statūtos noteiktie mērķi ir sadarboties un sniegt priekšlikumus institūcijām, kas atbildīgas par korupcijas mazināšanu un labas pārvaldības ieviešanu, veicināt informācijas apmaiņu un informēt sabiedrību par iespējamās korupcijas un sliktas pārvaldības gadījumiem. Delnas darbība ir vērsta uz demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu un sekmēšanu. Nav pieļaujams, ka Rīgas satiksme kā pašvaldības iestāde, kura ir atbildīga par attiecīgās iepirkuma procedūras tiesiskumu, tās amatpersonu un darbinieku rīcību, mēģina pārnest atbildību uz Delnu.

Lai arī demokrātiskā sabiedrībā ir aizsargājama vārda brīvība, tomēr šis princips nav absolūts, jo ikvienam ir pienākums savos izteikumos būt patiesam, objektīvam un neaizskart citu personu reputāciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Delna vēstulē lūdza Rīgas satiksmi nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā atsaukt nepatieso, Delnas reputāciju aizskarošo informāciju un atvainoties par neobjektīvu un maldinošu izteikumu, kā rezultātā tiek grauta Delnas reputācija. Ziņu atsaukumu un atvainošanos jāpublicē rakstiski Rīgas satiksmes mājaslapā un Rīgas satiksmes sociālo tīklu kontos. 

Minēto lūgumu neizpildes gadījumā Delna izmantos likumā piešķirtās tiesības vērsties tiesā, kā rezultātā var tikt celta prasība arī par nodarītā kaitējuma atlīdzību.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir dibināta 1998. gadā kā starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International nodaļa Latvijā. 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52