×

PUBLISKU INSTITŪCIJU DARBINIEKU ATALGOJUMAM JĀBŪT PUBLISKAM

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina 13. Saeimas deputātus iespējami ātri izstrādāt jaunu regulējumu amatpersonu un publisku institūciju darbinieku atalgojuma publiskošanai.

.

2019. gada 7. maijā Delna nosūtīja 13. Saeimas deputātiem vēstuli ar aicinājumu izstrādāt jaunu regulējumu, ievērojot labas likumdošanas principu, kā arī konsultējoties ar nozaru speciālistiem, nevalstiskajām organizācijām, žurnālistu profesionālajām organizācijām un sabiedrību kopumā.

.

2019. gada 8. martā stājās spēkā Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2018-11-01 “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”, ar kuru apstrīdētās normas zaudē spēku no to spēkā stāšanās brīža.

.

Izlasot spriedumu, secināms, ka tiesa nevērtēja algu publicēšanas nepieciešamību pēc būtības, bet gan atzina apstrīdētās normas par spēkā neesošām sakarā ar to, ka Saeima, izdarot grozījumus likumā, netika ņēmusi vērā labas likumdošanas principu.

.

Pēc sprieduma spēkā stāšanās ievērojami vājināts atklātības līmenis un sabiedriskās kontroles mehānisms, turklāt, tas negatīvi ietekmēs ne tikai sabiedrisko organizāciju darbu, bet arī kavēs efektīvu, ātru žurnālistikas darbu, lai sabiedrību informētu par novitātēm. Paredzams, ka informācijas nepieejamība vēl vairāk mazinās sabiedrības uzticības līmeni institūcijām un valstij kopumā, kā arī palielinās publisko līdzekļu neefektīvas un nevienlīdzīgas izlietošanas risku. Jaunā kārtība nozīmē, ka informācija par izmaksāto atalgojumu būs īpaši jāpieprasa.   Šis process var būt ilgs un apgrūtinošs abām pusēm. Ja netiks rasti efektīvi risinājumi amatpersonu un darbinieku algu publiskošanai, tad strauji pieaugs arī publiskajās institūcijās darbaspēka nostrādātās stundas attiecībā uz informācijas apstrādi un atbildēšanu uz individuāliem žurnālistu informācijas pieprasījumiem.

.

Informācijas pieejamība ir viens no demokrātiskas, atklātas, no korupcijas brīvas un pilsoniskas sabiedrības priekšnoteikumiem. Delna aicina Saeimu to nodrošināt.

.

PILNS VĒSTULES TEKSTS

.

Vairāk informācijas: Liene Gātere, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, liene.gatere@delna.lv, +371 67285585. 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52