• APVIENOJAMIES ATKLĀTĪBAI UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAI!

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 02.01.2019. – 31.10.2019.
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 16 999,45 EUR
  • FINANSĒTĀJS: Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
  • PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt izsvērtu un atbildīgu lēmumu pieņemšanu plašākas sabiedrības interesēs par korupcijas, labas pārvaldības un atklātības jautājumiem.

  .

  • GALVENĀS AKTIVITĀTES:
   • KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes vadīšana, koordinējot 20 NVO sadarbību darbā pie politikas plānošanas dokumentiem un likumprojektiem;
   • Darbs Saeimas komisijās, ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomē, atvērtās pārvaldības deklarācijas īstenošanas pasākumos un ekspertīzes sniegšana pretkorupcijas, labas pārvaldības, atklātības u.c. Delnas kompetences jautājumos;
   • Rakstveida atzinumu, priekšlikumu, vēstuļu un citu dokumentu izstrādāšana, sniedzot Delnas ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem;
   • Sabiedrības locekļu un citu NVO pārstāvju iesaiste interešu aizstāvībā pretkorupcijas jomā un trauksmes celšanas sistēmas pilnveidošanā;
   • Likumu un rīcībpolitikas grozījumu aktualizēšana medijos un ar sociālo tīklu palīdzību;
   • Statistikas apkopošana par Saeimas deputātu “atturēšanos” balsojumos un Saeimas pirmā gada darba (līdz 30.09.2019.) analīze, veicinot atbildīgāku lēmumu pieņemšanu.

  .

  .

  Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

  Pievienot komentāru

  *

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1