×

APVIENOJAMIES ATKLĀTĪBAI UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAI!

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 02.01.2019. – 31.10.2019.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 16 999,45 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
 • PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt izsvērtu un atbildīgu lēmumu pieņemšanu plašākas sabiedrības interesēs par korupcijas, labas pārvaldības un atklātības jautājumiem.

.

 • GALVENĀS AKTIVITĀTES:
  • KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes vadīšana, koordinējot 20 NVO sadarbību darbā pie politikas plānošanas dokumentiem un likumprojektiem;
  • Darbs Saeimas komisijās, ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomē, atvērtās pārvaldības deklarācijas īstenošanas pasākumos un ekspertīzes sniegšana pretkorupcijas, labas pārvaldības, atklātības u.c. Delnas kompetences jautājumos;
  • Rakstveida atzinumu, priekšlikumu, vēstuļu un citu dokumentu izstrādāšana, sniedzot Delnas ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem;
  • Sabiedrības locekļu un citu NVO pārstāvju iesaiste interešu aizstāvībā pretkorupcijas jomā un trauksmes celšanas sistēmas pilnveidošanā;
  • Likumu un rīcībpolitikas grozījumu aktualizēšana medijos un ar sociālo tīklu palīdzību;
  • Statistikas apkopošana par Saeimas deputātu “atturēšanos” balsojumos un Saeimas pirmā gada darba (līdz 30.09.2019.) analīze, veicinot atbildīgāku lēmumu pieņemšanu.

.

 • JAUNUMI:
  • Apkopojums par 13. Saeimas deputātu balsojumiem “atturos”, 31.10.2019.
  • Apkopojums par 13. Saeimas paveiktajiem nozīmīgākajiem darbiem korupcijas mazināšanai, kā arī atklātības un labas pārvaldības veicināšanai, 31.10.2019.
  • Ekspertu video komentāri par nepieciešamību valdībai atvērt datus, 31.10.2019.
  • Jāņa Veides raksts (latviski, krieviski) par Trauksmes celšanas likuma darbības pirmajiem sešiem mēnešiem, 31.10.2019.
  • Ekspertu (Līga Stafecka, Iveta Kažoka, Irēna Kucina, KNAB, Liene Gātere) video komentāri par nepieciešamajiem grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, 29.10.2019.
  • Rekomendācijas Atvērtās pārvaldības partnerības ceturtajam rīcības plānam, 29.10.2019.
  • Atzinums par likumprojketu “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”, 21.10.2019.
  • Vēstule Ministru kabinetam par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas amata kandidātes iespējamo interešu konflikta risku, 23.09.2019.
  • Vēstule Ministru kabinetam par tiesiskā regulējuma izstrādi, kas noteikts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.1 daļā, 16.09.2019.
  • Atzinums par Valsts kontroles priekšlikumu publiskot uz valsts finansētiem pasākumiem ielūgto personu un institūciju sarakstu, 22.08.2019.
  • Paziņojums par Valsts kontroles revīzijas ziņojuma secinājumiem, 31.07.2019.
  • Atzinums par grozījumiem likumā “Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 09.07.2019.
  • Diskusija sarunu festivālā LAMPA “Prāta vētra: kā drosmīgi pieprasīt atklātību?”, 29.06.2019.
  • Delnas iniciatīva platformā Manabalss.lv PAR ATKLĀTU ALGU VALSTS PĀRVALDĒ, 27.06.2019.
  • Video no Delnas līdzvadītās diskusijas Saeimas un NVO 2019. gada forumā “Lobēšana: regulējums un prakse”, 10.06.2019.
  • Izbraukuma darbnīca “Kopā par atklātību” un darba grupu ziņojumi, 01.06.2019.
  • Delnas pozīcija par valsts amatpersonu interešu konfliktu novēršanas regulējumu, 27.05.2019.
  • Delnas pozīcija (krievu valodā) par Trauksmes celšanas likumu un sankciju trūkumu, 10.05.2019.
  • Delnas aicinājums 13. Saeimas deputātiem izstrādāt jaunu regulējumu amatpersonu un publisku institūciju darbinieku atalgojuma publicēšanai, 07.05.2019.
  • Delnas pozīcija par Trauksmes celšanas likumu un informācijas atklātību, 28.03.2019.
  • Informācija par Delnas vadīto KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes 64. sēdi, 14.03.2019.
  • 2018. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultāti, 29.01.2019.
  • Delnas rekomendācijas valdības deklarācijai, 16.01.2019.

.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52