×

DELNAS ATZINUMS PAR GROZĪJUMIEM LIKUMĀ “PAR INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANU VALSTS AMATPERSONU DARBĪBĀ”

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” atbalsta Saeimas vēlmi sakārtot amatpersonu interešu konfliktu pārvaldību, jo sevišķi normas, kas paredzētu, ka likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta otrajā daļā minētās valsts amatpersonas amatus biedrībās vai nodibinājumos var ieņemt, nesaņemot par to atalgojumu.

.

Piedāvātie grozījumi neaizliedz valsts amatpersonām dibināt vai darboties biedrībās un nodibinājumos, kā arī neaizliedz kļūt par kādas biedrības biedru. Tomēr, ievērojot, ka algots amats biedrībā vai nodibinājumā, pārstāvot tās intereses, var novest pie situācijas, ka, pildot valsts amatpersonas pienākumus, faktiski tiek pārstāvētas konkrētās biedrības vai nodibinājuma intereses, ir pamatoti paredzēt ierobežojumu, kas noteikts likumprojektā.

.

PILNS ATZINUMA TEKSTS. 

.

Vairāk informācijas: Jānis Veide, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” jurists, janis.veide@delna.lv, +371 67285585.

.

Atzinums sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrība par atklātību – Delna.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52