×

VALSTS KONTROLES ZIŅOJUMS IR SIGNĀLS, KA NEPIECIEŠAMS PĀRSKATĪT KOPĒJO NVO FINANSĒŠANAS KĀRTĪBU

Delna rosina izbeigt nepieņemamu NVO finansēšanas praksi un ieviest sistēmu sabiedriskā labuma organizāciju stiprināšanai

.

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) sagaida, ka reaģējot uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām (NVO) piešķirto budžeta līdzekļu lietderību, Zemkopības ministrija iespējami ātri mainīs līdzšinējo sadarbības praksi ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) un valdība ieviesīs vienotu un godīgu NVO finansēšanas kārtību.

.

Ziņojums Delnas ieskatā izgaismo nepieņemamu NVO iesaistes un finansēšanas kārtību, kas Zemkopības ministram būtu nekavējoties jāmaina. Delna ir aicinājusi ministru izveidot jaunu kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums un veidotas konsultatīvās padomes, nodrošinot atklātības, atbildības un godīgas konkurences principu ievērošanu un ņemot vērā sabiedrības vajadzības.

.

Revīzijas secinājumi parāda, ka joprojām ir valsts iestādes, kas neprot atbildīgi un taisnīgi apieties ar valsts budžeta līdzekļiem. Tāpēc Delna aicina arī citas valsts un pašvaldību iestādes rīkoties proaktīvi un pārskatīt savu sadarbību ar NVO un tās pilnveidošanas iespējas, lai nodrošinātu atklātību un vienlīdzīgu piekļuvi lēmumu pieņemšanas procesam.

.

Delnas ieskatā revīzijas secinājumi ir signāls valdībai, ka nepieciešams pārskatīt kopējo NVO finansēšanas kārtību, ieviešot vienotu un godīgu sistēmu. Šobrīd organizācijas, kam piešķirts sabiedriskā labuma statuss, nesaņem nekādu tiešu finansiālu atbalstu no valsts budžeta. Tajā pašā laikā revīzijas ziņojums rāda, ka naudu, ko varētu izlietot sabiedrības interešu aizstāvībai, faktiski saņem dažas lauksaimnieku organizācijas. Lai palīdzētu Latvijā attīstīt pilsonisko sabiedrību, Delna ierosina veidot finansēšanas modeli, kas stimulētu sabiedriskā labuma organizācijas pašām celt savu kapacitāti.

.

Politisko partiju stiprināšanas nolūkos Latvijā ir ieviesta sistēma partiju finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem. Par katru iegūto balsi Saeimas vēlēšanās partijai, par kuru nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju, gadā tiek piešķirti 0,71 euro. Līdzīgi sabiedriskā labuma organizācijām, kas spējušas piesaistīt noteiktu biedru skaitu, būtu jāpiešķir finansējums par katru biedru, kas attiecīgajā gadā samaksājis biedra naudu. Paralēli nosakot maksimālo biedra maksu un minimālo biedra maksu samaksājušo biedru skaitu. Modelis stimulētu sabiedriskā labuma organizācijas pilsoniskajās aktivitātēs iesaistīt vairāk privātpersonu un uzņēmēju un nodrošinātu ilgtspēju.

.

Delna ir nosūtījusi vēstuli Finanšu ministrijai paužot gatavību skaidrot ierosinājumus sabiedriskā labuma organizāciju finansēšanai un valsts stimuliem ziedojumu un biedra naudu piesaistei.

.

Vairāk informācijas: Liene Gātere, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, liene.gatere@delna.lv, +371 67285585.

.

Paziņojums sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrība par atklātību – Delna.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52