×

DELNA: LOSP NOVĒRŠAS NO SARUNAS PAR ATKLĀTĪBU FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANĀ NVO

Šī gada 14. augustā Delna piedalījās biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” (LOSP) valdes sēdē. Uz tikšanos bija uzaicināti arī Valsts kontroles (VK) un Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvji, lai pārrunātu Valsts kontroles ziņojumu “Nevalstisko organizāciju iesaiste Zemkopības ministrijas nozarēs aiz necaurskatāma aizsega?” un Delnas nesen pausto publisko pozīciju.

.

Delna kā nevienlīdzīgu vērtē Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 12. panta prasību, kurā noteikts pienākums Zemkopības ministrijai tiesību aktu izstrādē obligāti konsultēties ar LOSP, kas pārstāv lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkcijas ražotājus. Delnas ieskatā šāda kārtība nedod iespēju plašākai sabiedrībai līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā, jo LOSP pārstāv tikai ražotāju intereses. Kārtība būtu aizstājama ar plašāku, iekļaujošāku konsultēšanās procesu, kas nodrošinātu plurālismu lauksaimniecības un lauku attīstības politikas izstrādāšanā, iesaistot organizācijas, kas iestājas par, piemēram, ilgtspējīgu lauksaimniecību, vides aizsardzību, sabiedrības veselību utt.

.

Delnas mērķis ir šo un citus VK ziņojumā aktualizētos jautājumus par publiskā sektora sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām risināt pēc būtības, diskutējot ar iesaistītajām pusēm, kā sadarboties un kopīgi veicināt atklātību, īpaši finansējuma piešķiršanas kārtībā nevalstiskajām organizācijām (NVO), un kā ieviest uz vienlīdzības principiem balstītu sabiedrības līdzdalību politikas un tiesību aktu izstrādē.

.

Delna atbalsta VK ieteikumus un ir gatava atbalstīt Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, kurš ir apliecinājis, ka mainīs pastāvošo neskaidro NVO finansēšanas kārtību: “(..) ir gan jānosaka kritēriji, gan, iespējams, konkursa kārtība, kādā šo finansējumu var saņemt nevalstiskās organizācijas, lai tiktu atbalstīts to darbs.”[1] 

.

Delna pauž nožēlu, ka LOSP valde sanāksmē mērķtiecīgi novirzījās no sarunas par atklātību, paužot attieksmi, kas neatbilst civilizētām normām, neveicināja konstruktīvu diskusiju un nedemonstrēja profesionālu organizācijas vadību. LOSP valde pauda neoriģinālus komentārus par Delnas darbu un darbiniekiem, tajā skaitā par Delnas “sešiem biedriem” (frāze, ko savā retorikā izmantojis A. Lembergs), nekompetenci jautājumos par buļļu spermu u. tml.

.

Sanāksmē radās priekšstats, ka šī organizācija joprojām strādā pēc vairāk nekā 30 gadus vecām metodēm, ko apliecina arī LOSP pēc sanāksmes izplatītā preses relīze, kas satur melus par Delnas pārstāvju teikto. Delna neprasa LOSP valdes atvainošanos par nekorekto attieksmi. Tā vietā Delna turpinās pēc būtības iestāties par atklātību un sabiedriskā labuma organizāciju stiprināšanu.

.

Vairāk informācijas: Liene Gātere, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, liene.gatere@delna.lv, +371 67285585.

.

[1] https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/zemkopibas-ministrs-lidz-ar-jauno-budzetu-jabut-parskatamai-sistemai-sadarbibai-ar-nvo.a326442/

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    bilde

    empiric_1