×

VAI FKTK NĀKAMĀ VADĪTĀJA IZIES CAUR “ROTĒJOŠAJĀM DURVĪM”?

Delna ir aicinājusi Ministru kabinetu nevirzīt Santas Purgailes kandidatūru Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas amatam.

.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) mērķis, kas noteikts likumā, ir iestāties par sabiedrības (ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu) interešu aizsardzību, kopējo finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Ņemot vērā FKTK likumā noteikto un ievērojot arī valdības pieteikto un veiksmīgi uzsākto finanšu sektora “kapitālo remontu”, Delnas ieskatā būtu svarīgi, lai jaunais FKTK padomes priekšsēdētājs ir neatkarīga, neietekmējama persona, kura spēj īstenot pārmaiņas sabiedrības interesēs un atgūt sabiedrības un investoru uzticību Latvijas finanšu tirgum.

.

Pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju, secināms, ka nominācijas komisijas uz FKTK padomes priekšsēdētāja amatu izvirzītā kandidāte Sandra Purgaile, iepriekš ieņēmusi vadošus amatus privātā sektora kredītiestādēs. Pēdējais no tiem laika posmā no 2017. gada līdz šim brīdim bijis bankas “Citadele“ valdes locekles amats. Ilgstošā Santas Purgailes nodarbinātība privātajā banku sektorā un nesenais augstais amats tajā rada risku, ka kandidātes darbība komisijas priekšsēdētājas amatā varētu būt vairāk privāto banku, nevis sabiedrības interesēs.

.

Arvien vairāk valstu ir ieviesušas vai apsver ieviest instrumentus, lai mazinātu, t.s., “rotējošo durvju” principu, kad augsta līmeņa darbinieki no valsts sektora pāriet darbā privātajā sektorā, kuru iepriekš uzraudzīja, vai otrādi, nemainot darbības nozari. Delna ierosina arī Latvijā ieviest “atdzišanas periodu” (rekomendējoši 2 vai 3 gadus), kurā augsta līmeņa valsts amatpersonas, tajā skaitā FKTK padomes locekļi, nedrīkstētu mainīt darbu no valsts uz privāto sektoru un otrādi, nemainot nozari..

 

.

PAPILDINĀTS: Plašāks Delnas skaidrojums laikrakstam “Diena” par to, kāpēc privātbankas valdes locekles iecelšana banku uzrauga amatā varētu būt riskants solis.

.

Vairāk informācijas: Liene Gātere, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, liene.gatere@delna.lv, +371 67285585. 

.

Paziņojums sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrība par atklātību – Delna.

.

.

Attēls: “Bryant Building”, ChrisM70, license CC BY-NC-ND 2.0 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52