×

KAS IR ALIANSE PRET KORUPCIJU LATVIJĀ?

Alianse pret korupciju Latvijā ir brīvprātīga, neformāla sadarbības platforma starp uzņēmējiem un uzņēmumiem, Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm un atbildīgiem cilvēkiem.

.

Visus Alianses atbalstītājus vieno mērķis veidot Latviju kā godīgu, plaukstošu zemi, kurā katrs var dzīvot labu un pārtikušu dzīvi, un par kuru katrs var būt lepns visā pasaulē. Alianses uzdevums ir cīnīties pret korupciju, jo, kur korupcija ir mazāka, tur sekmīgāk attīstās uzņēmējdarbība, notiek labvēlīgas valstiskas pārmaiņas, ceļas labklājība un ieguvējs ir katrs cilvēks.

.

Aliansei var pievienoties ikviens, kurš atbalsta Alianses darbības mērķus.

.

ALIANSI JAU ATBALSTA

.

Valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādes: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Konkurences padome, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kontrole, Valsts policija un Valsts kanceleja.

.

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji: Normunds Bergs, Guntis Bērziņš, Kristaps Grasis, Dr. Uģis Gruntmanis, Dainis Īvāns, Ernests Jenavs, Tālavs Jundzis, Valts Kalniņš, Jānis Kreilis, Ieva Morica, Valters Nollendorfs, Anders Paalzow, Andris Sprūds, Inna Šteinbuka, Andris Vilks.

.

Uzņēmēju organizācijas: Amerikas tirdzniecības palāta Latvijā, Latvijas–Lielbritānijas Tirdzniecības kamera un Norvēģijas Tirdzniecības kamera Latvijā, kā arī vairāki uzņēmēji un uzņēmumi.

.

KĀDI IR ALIANSES MĒRĶI?

.

Alianses vīzija ir – LATVIJA IR ATBILDĪGAS ATKLĀTĪBAS VALSTS.

.

Tur, kur ir atbildīga atklātība, tur ir ievērojami mazāka korupcija, krāpšana, ēnu ekonomika, karteļi utt.

Alianses mērķi ir:

 • Panākt statistiski nozīmīgu kāpumu sabiedrības negatīvajā attieksmē pret korupciju, pozitīvajā attieksmē par trauksmes celšanu, kā arī gatavībā pašiem celt trauksmi.
 • Uzlabot Latvijas rādītājus Korupcijas uztveres indeksā (Transparency International Corruption Perception Index jeb Korupcijas uztveres indeksa) – 2023. gadā sasniegt vismaz 70 punktus. Kopš 2014. gada Latvijas izaugsme ir bijusi tikai par 3 punktiem, 2018. gadā Latvijas rādītājs bija 58 punkti.

.

KO ALIANSE DARA UN DARĪS?

.

Alianses uzdevumi balstās trīs pīlāros:

 • Pretkorupcijas izglītošana. Informējot un izglītojot, veicināt sabiedrības izpratni par korupciju un trauksmes celšanu.
 • Trauksmes celšanas popularizēšana. Uzņēmumu un darbinieku izglītošana par iekšējiem trauksmes celšanas mehānismiem un atbalsts to ieviešanā un uzturēšanā. Iedzīvotāju informēšana par trauksmes celšanas iespējām, iedrošināšana celt trauksmi – aicināšana neklusēt par nejēdzībām, ko pamana.
 • Atbildīgas atklātības principa ieviešana. Izstrādāt atbildīgas atklātības principu un veicināt tā ieviešanu valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, iedzīvotāju ikdienā.

.

Lai šos uzdevumus veiktu, Alianse:

 • Organizē dažādus izglītojošus pasākumus (seminārus, diskusijas u. c.) jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī uzņēmumiem;
 • Rīko konferences, diskusijas, publiskas debates, darba grupas;
 • Komunicē ar sabiedrību sociālajos tīklos, izsūtot apkārtrakstus, publicējot informāciju mājaslapās, kā arī ar mediju starpniecību;
 • Analizē sabiedrības viedokli par korupciju un trauksmes celšanu;
 • Analizē likumus un ierosina jaunus likumus vai izmaiņas;
 • Veicina trauksmes cēlēju identitātes aizsargāšanu, izmantojot Delnas pieredzi. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad trauksmes cēlējs nejūtas drošs vērsties citā kompetentajā institūcijā.

.

Visu uzdevumu realizēšanā Alianse iespēju robežās iesaista atbalstītājus un partnerus. Ikdienā Alianse veido ciešu saziņu un sadarbību ar alianses partneriem, regulāri informē viņus par paveikto, tiekas plašākā forumā, lai pārrunātu padarītos un plānotos darbus, aicina piedalīties Alianses projektos ar padomu un darbu, kā arī veido konsultatīvo padomi no partneru un atbalstītāju vidus.

.

KAS ALIANSI PĀRVALDA?

Alianses darbu pārvalda un koordinē “Sabiedrība par atklātību – Delna”. Delna ir dibināta 1998. gadā, un ir viena no vairāk nekā 100 starptautiskās atklātības un pretkorupcijas organizācijas Transparency International nodaļām, ir atzīta par sabiedriskā labuma organizāciju. Delnu pārvalda tās biedri, kas ievēl Delnas Padomi. Padome pārauga Delnas darbu, kā arī ieceļ Delnas direktori un direktores vietnieci, kas organizē un vada Delnas darbu. Delnu revidē sertificēts auditors.

.

KAS FINANSĒ ALIANSES DARBU?

Alianses darbību nodrošina ziedojumi un finansējums no uzņēmumiem, privātpersonām un fondiem, kas vēlas veidot Latviju kā godīgu labklājības zemi, kurā katrs var dzīvot labu un pārtikušu dzīvi.

.

KĀ ZIEDOT UN ATBALSTĪT ALIANSI?

Uzņēmums, iestāde vai cilvēks, kurš atbalsta Alianses mērķus, var kļūt par Alianses atbalstītāju. Iesaistes veidi ir dažādi:

 • Atbalstīt Alianses ideju un aktivitātes;
 • Ar saviem resursiem (laiku, telpām u. c.) atbalstīt Alianses projektus;
 • Ziedot konkrētam Alianses projektam vai ikdienas darba nodrošināšanai.

.

ZIEDOJUMIEM

“Sabiedrība par atklātību – Delna”

Reģ. Nr. 40008037054

SEB LV55UNLA0055000577520

SWED LV56HABA0552044893970

Pārskaitījuma mērķis: “Aliansei pret korupciju Latvijā”

.

KĀ PIEVIENOTIES ALIANSEI

Ja atbalstiet Alianses ideju – zvaniet vai rakstiet!

.

KONTAKTI

Alianses pret korupciju Latvijā vadītāja Inese Tauriņa

E-pasts: inese.taurina@delna.lv

Tālr.: + (371) 67285585

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52