×

PRETKORUPCIJAS VĒJDZIRNAVAS NEDRĪKST APSTĀTIES

Teksts: Inese Tauriņa, Alianses pret korupciju Latvijā vadītāja

.

Korupcijas formas visu laiku mainās un attīstās. No vienas puses – tas, ko darījām pirms 25 gadiem, rezultātus dod šodien; no otras puses – mēs nevaram vairs izmantot tās pašas metodes, jāmeklē jaunas. Tāpēc pretkorupcijas un atklātības darbs ne mirkli nedrīkst apstāties, turklāt regulāra izglītošanās ir vērtīga iespēja, kā orientēties pārmaiņās. Līdzīgi kā ar vējdzirnavām – tās nedrīkst apstāties, tām ir jāgriežas, lai varētu malt miltus un būtu maize.

.

Šajā vasarā man bija iespēja piedalīties divās pretkorupcijas un atklātības skolās: Delnas Vasaras skolā Cēsīs un Transparency International Lietuvas nodaļas organizētajā starptautiskajā vasaras skolā Transparency International School on Integrity Viļņā. Delnas skolā aicinājām kopā aktīvus iedzīvotājus no Latvijas reģioniem un runājām par to, kā viņi katrs var ietekmēt un uzlabot savu pašvaldību darbu. Lietuvā eksperti un vairāk nekā 100 dalībnieki no visas pasaules dalījās savā pieredzē par korupcijas dažādajām sejām savās valstīs un nozarēs, kā arī nākotnes prognozēm. Šeit trīs manas atziņas, kas noderēs ikvienam iedzīvotājam, vēl jo vairāk – aktīvam Delnas atbalstītājam un biedram:

.

  • NEĻAUTIES TRADĪCIJĀM. Tradīcijas un kultūra nedrīkst būt attaisnojums korupcijai. Bieži dzirdēju skaidrojam, ka koruptīvas darbības kādā valstī notiek tādēļ, ka tādas ir vietējās tradīcijas, kultūra, vēsture. Arī Latvijā daudzi vēlas no sirds pateikties ārstam par rūpēm ar kādu dāvanu. Taču svarīgi ir atšķirt – kad tā ir patiesa paldies teikšana, kad tādēļ, lai nodrošinātu labvēlību, īpašu aprūpi vai procedūras. Kā arī – kad mēs sakām paldies no sirds, kad mums to pieprasa.

 

  • BŪT ATKLĀTIEM. Regulāri, ik dienas veicināt atklātību, sākot ar publisko sektoru. Pašiem (iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām) rādīt piemēru tiem, kuriem atklātības princips būtu jāievēro pirmajiem – valsts un pašvaldību iestādēm. Piemēram, kāds ir atklāta Saeimas deputāta standarts? Uztaisām sarakstu un paskatāmies, kurš tam atbilst, pārējos aicinām sekot šim piemēram. Citādi mums katram ir sava izpratne, un nav vienota principa par atklātības nozīmi publiskajā sektorā.

 

  • STĀSTĪT STĀSTUS. Korupcija ir abstrakta un liela. Tādēļ katrs mazākais solis, katrs cilvēks, katrs trauksmes cēlējs un viņa personīgais stāsts ir svarīgs – lai motivētu citus uz rīcību. Ar nepacietību gaidām reālus piemērus no Trauksmes celšanas likuma piemērošanas, lai ikvienam varam parādīt, ka sistēma strādā. Kur ir pieredze, to var izmērīt, to var vadīt, ar to var strādāt.

.

Kāda ir mūsu kā nevalstiskās organizācijas loma? Iedzīvotājiem parasti nav laika iedziļināties korupcijas problēmās un uzdot jautājumus, jo viņi ir aizņemti ar savām ikdienas rūpēm. Tādēļ svarīgas ir tādas organizācijas kā Transparency International, Delna un Alianse pret korupciju Latvijā, kas velta laiku, uzdot jautājumus, vāc datus un pēta, un secinājumus iztulko iedzīvotājiem, valsts iestādēm un uzņēmējiem. Nākamo desmit, divdesmit gadu lielākie izaicinājumi ir populisms un demokrātijas krīze, tehnoloģiju iespējas un tas, ka korupcija kļūst arvien starptautiskāka, vietējie izmantos starptautiskos kanālus, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu lokāli.

.

Delna savu darbu dara jau 20 gadus – kopš 1998. gada, kad Latvijas Korupcijas uztveres indekss, ko mēra Transparency International, bija vismaz 2 reizes zemāks nekā šodien, taču pēdējos piecus gadus stagnējam. Lai vējdzirnavas grieztos straujāk – atklātība un cīņa pret korupciju palielinātos, Delna ir izveidojusi Aliansi pret korupciju Latvijā. Alianse, iesaistot Latvijas tiesībaizsardzības iestādes, apvienojot uzņēmējus un uzņēmīgus cilvēkus, strādā, lai izglītotu sabiedrību pretkorupcijas jautājumos, veicinātu trauksmes celšanu un atbildīgu atklātību. Ikvienam ir iespēja iesaistīties un atbalstīt Alianses darbu!

.

Ieplānojiet nākamajā vasarā aktīvāk iesaistīties prekorpupcijas un atklātības kopienā! Sekojiet Delnas informācijai un piesakieties piedalīties Delnas Vasaras skolā, kā arī Transparency International School on Integrity Viļņā – stipendiju dalībai šajās apmācībās Delna plāno izsludināt pavasarī.

.

Attēli: TransparencySchool.org

.

 

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52