×

13. SAEIMA NOSLAUCĪJUSI PUTEKĻUS NO IEPRIEKŠĒJĀ SASAUKUMĀ “IESTRĒGUŠAJIEM” LIKUMPROJEKTIEM

Saeimas deputāti, no kuriem 65% šis bija pirmais sasaukums, aizvadījuši pilnvaru pirmo gadu. Pretkorupcijas organizācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) apkopojusi 13. Saeimas paveiktos nozīmīgākos darbus korupcijas mazināšanai, kā arī atklātības un labas pārvaldības veicināšanai.

Saeima pieņēmusi vairākas nozīmīgas izmaiņas, kas saistītas ar MONEYVAL rekomendāciju izpildi, lai stiprinātu Latvijas spēju cīnīties ar nelegālām finanšu plūsmām. Panākts progress arī ar vairāku nozīmīgu iepriekšējā Saeimā “apputējušu” likumprojektu virzību.

.Delna īpaši izceļ piecus Saeimas deputātu lēmumus:

1) Piešķirt papildu pilnvaras Konkurences padomei iejaukties gadījumā, kad valsts vai pašvaldību uzņēmumi kropļo konkurenci. Grozījumi ļaus Konkurences padomei uzlikt valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem pienākumu novērst konkurences kavējumu un piemērot naudas sodu apmērā līdz trim procentiem no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 250 eiro.

2) Paplašināt Valsts kontroles pilnvaras atprasīt izšķērdētos līdzekļus vainīgajām amatpersonām un darbiniekiem, ja valsts vai pašvaldību iestāde to pati nedara. Valsts kontrolei būs tiesības lemt par zaudējumu piedziņu, ja tie valsts vai pašvaldības budžetam radīti nelikumīgas rīcības rezultātā.

3) Pilnveidot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību. Noteikts, ka kapitāla daļu turētājam vai kapitālsabiedrības padomei jāizveido nominācijas komisija, kura izvērtē valdes vai padomes locekļu kandidātus. Nominācijas komisijā jāiekļauj arī neatkarīgus ekspertus un, ja nepieciešams, novērotājus ar padomdevēja tiesībām.

4) Novērst iespējamu interešu konfliktu Saeimas deputātu un ministru darbā. Saeimas deputāti un ministri nedrīkstēs saņemt algu par darbu biedrībās.

5) Izveidot lobēšanas vai interešu aizstāvības atklātības regulējuma izstrādes darba grupu.

.Vairākas nozīmīgas iniciatīvas 13. Saeima sākusi skatīt, bet vēl nav atbalstījusi. Piemēram, valsts finansējuma palielināšanu politiskajām partijām un ierobežojumus pašvaldībām izmantot administratīvos resursus negodīgai priekšvēlēšanu konkurencei.

Delna aicina Saeimu prioritāri atbalstīt iniciatīvas, kas ilgstoši atradušās lēmumu pieņēmēju darba kārtībā, vēl nav atbalstītas, bet stiprinātu tiesiskumu Latvijā:.

1) Palielināt valsts finansējuma apjomu politiskajām partijām, reizē samazinot atļauto viena ziedojuma apjomu.

2) Ieviest pašvaldību līmeņa referendumus.

3) Lemt par pietiekamu un ilgtspējīgu atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām.

4) Uzticēt Saeimas budžeta revīziju Valsts kontrolei un vērtēt arī budžeta izlietojuma lietderību.

5) Atcelt iespēju Saeimas balsojumos balsot “atturos”.

PĀRSKATS PAR 13. SAEIMAS PANĀKTO PROGRESU NOZĪMĪGĀKO UZDEVUMU IZPILDĒ

(atbilstoši Delnas un domnīcas PROVIDUS 2019. gada 29. janvārī Saeimai iesniegtajām rekomendācijām)

 

Vairāk informācijas: Liene Gātere, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, liene.gatere@delna.lv, +371 67285585.

Attēls: www.saeima.lv

Pārskats ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pārskata saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52