×

DELNAS PĒTĪJUMA REZULTĀTI IZGAISMO ATVĒRTO DATU DEFICĪTU

Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) publicētā pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā tikai viena no piecām korupcijas novēršanai svarīgām valsts pārvaldes datu bāzēm ir pieejama atvērto datu formātā – to iespējams lejupielādēt mašīnlasāmā formātā.

.

Delnas 26. novembrī publicētajā pētījumā “Atvērtie dati un politiskā godprātība Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā” (Open Data and Political Integrity in the Nordic Region) analizēta datu pieejamība septiņās Baltijas un Ziemeļvalstīs, kā arī pētīta Atvērtās pārvaldības partnerības platformas loma datu atvēršanā un noskaidrots sabiedrības viedoklis par datu pieejamību un izmantošanas potenciālu.

.

Atvērtie dati ir dati, kas publicēti brīvi pieejamā, mašīnlasāmā, lejupielādējamā un līdz ar to viegli analīzei izmantojamā formātā. Ja dati nav atvērti, tad pilsoniskajai sabiedrībai un medijiem grūti izgaismot saistības starp uzņēmējiem un amatpersonām, bet tiesībaizsardzības iestādēm grūtāk novērst interešu konfliktus un mazināt politisko korupciju.

.

Delna par korupcijas novēršanai īpaši nozīmīgām uzskata piecas datu bāzes: patiesā labuma guvēju reģistru, lobēšanas reģistru, valsts amatpersonu deklarāciju datu bāzi, publisko iepirkumu reģistru un politisko partiju finansēšanas reģistru.

.

PĒTĪJUMA SECINĀJUMI PAR LATVIJU

.

.

Tikai publisko iepirkumu reģistrs Latvijā publicēts atvērto datu formātā. Dati par patiesā labuma guvējiem, amatpersonu deklarācijas, kā arī ziedojumi un biedru naudas politiskajām partijām ir publiski pieejami, taču tie nav mašīnlasāmi un lejupielādējami. Dati par lobētājiem Latvijā netiek apkopoti. Lobēšanas reģistra izveidi varētu rosināt Saeimas darba grupa, kas izveidota 2019. gada oktobrī un strādā pie lobēšanas atklātības regulējuma izstrādes.

..

Pētījuma ietvaros Delna aptaujāja pārstāvjus no publiskā, privātā, nevalstiskā un akadēmiskā sektora  un noskaidroja, ka sabiedrībā ir pieprasījums pēc datiem lielākā apjomā un ir potenciāls efektīvai datu atkalizmantošanai:

 • Tikai 1 no 10 respondentiem ir apmierināts ar valsts pārvaldes datu pieejamību;
 • 4 no 10 respondentiem uzskata, ka ir pieredzējuši datu lietotāji.

.

Delna secināja, ka Atvērtās pārvaldības partnerībai līdz šim ir bijusi minimāla ietekme uz datu atvēršanu. Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts institūcijām un pilsoniskās sabiedrības partneriem šobrīd izstrādā ceturto Atvērtās pārvaldības partnerības plānu. Delna tajā aicina iestrādāt ambiciozu apņemšanos atvērt korupcijas novēršanai svarīgās datu kopas.

.

Antonio Greko, Delnas pētnieks:

“Nesenie korupcijas un naudas atmazgāšanas skandāli, kuros iesaistītas vairāku Ziemeļvalstu bankas un uzņēmumi, parāda, ka arī šīs valstis nav imūnas pret korupciju un tām ir jāstiprina regulējums. Mūsu pētījums atklāj, ka atvērto datu jomā Baltijas un Ziemeļvalstis ir līdzīgā attīstības pakāpē un var daudz savstarpēji mācīties. Latvijai ir lieliska iespēja pieredzes apmaiņai izmantot Atvērtās pārvaldības partnerības platformu. Piemēram, Igaunija, Lietuva, Norvēģija un Somija jau publicē politisko partiju finansēšanas datus atvērto datu formātā, savukārt Dānijā patiesā labuma guvēju reģistrs ir atvērts.”

.

Liene Gātere, Delnas direktore:

“Latvijas valdība pēdējo trīs gadu laikā ir panākusi milzīgu progresu datu atvēršanā – atvērtas vairāk nekā 300 datu kopas un publicēta pirmā atvērto datu stratēģija. Taču mūsu analīze rāda, ka vēl ir daudz darba, lai datus efektīvi varētu izmantot korupcijas novēršanā. Tāpēc valdībai vajadzētu apņemties iespējami ātri atvērt stratēģiski nozīmīgās datu kopas, izveidot lobēšanas reģistru, kā arī iesaistīties izpratnes veicināšanā par datu izmantošanas iespējām.”

 .

PĒTĪJUMA SECINĀJUMI PAR BALTIJAS UN ZIEMEĻVALSTU REĢIONU.

 • Publiski pieejamas tikai 24 no 35 apskatītajām reģiona datu kopām;
 • Tikai 7 no tām pieejamas atvērto datu formātā;
 • Lietuva ir vienīgā reģiona valsts, kur publiski pieejams lobēšanas reģistrs;
 • Valsts amatpersonu deklarācijas nevienā no reģiona valstīm nav pieejamas atvērto datu formātā.

.

EKSPERTU SKAIDROJUMS PAR ATVĒRTO DATU IZMANTOŠANAS IESPĒJĀM

.

.

Pētījums veikts projekta “Pretkorupcijas datu ekosistēmas veidošana Baltijā un Ziemeļvalstīs” ietvaros ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par pētījuma saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

.

Vairāk informācijas:

.

Papildu informācija:

 • Liene Gātere, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, gatere@delna.lv, +371 67285585.
 • Antonio Greko, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” pētnieks un projektu vadītājs, antonio@delna.lv, +371 67285585 (saziņa angļu valodā).

.

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1