×

PIECI ELEMENTI VEIKSMĪGAI IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS MEHĀNISMA IEVIEŠANAI UZŅĒMUMĀ

Dažādu pētījumu dati parāda, ka nozīmīga daļa iedzīvotāju uzskata, ka nav nevienam jāziņo, redzot negodīgu rīcību, tajā skaitā korupciju. Vēl vairāk – 12,7 % aptaujāto uzskata, ka ziņošana tiesībsargājošām iestādēm nav nekas labs, tā ir “stučīšana” (Latvijas iedzīvotāju aptauja “Attieksme pret negodīgu rīcību”, 2018. gada janvāris, SKDS).  Tajā pašā aptaujā 28,3 % iedzīvotāju saka, ka ir iespējama atriebība un nepatikšanas no personas, par kuru tiek ziņots. 32,1 % atzīst, ka neviens tāpat netiks sodīts, vai arī sodi būs formāli.

 

Taču 2019. gada 1. maijā ir stājies spēkā Trauksmes celšanas likums. Tas paredz to pašu, ko Eiropas Savienības jaunā direktīva, ka uzņēmumos, kuros ir vairāk nekā 50 darbinieki, jāievieš trauksmes celšanas mehānisms. Tas nozīmē, ka ne tikai jāizstrādā instrukcija un trauksmes cēlēja iesnieguma forma, bet arī jāstrādā ar uzņēmuma darbiniekiem, lai skaidrotu trauksmes celšanas mehānisma nepieciešamību, ieguvumus un darbību. Tātad jāmaina darbinieku attieksme pret ziņošanu un jāveicina izpratne, par kādām situācijām ir jāziņo.

 

Ja uzņēmumā ir sekmīgi funkcionējošs iekšējās trauksmes celšanas mehānisms, tam ir virkne biznesa, arī naudā izmērāmu ieguvumu, piemēram: uzņēmuma problēmas paliek iekšienē un tās neietekmē uzņēmuma reputāciju, drīzāk ir iespējas to uzlabot; uzņēmuma vadība, uzzinot par dažādām darbības nepilnībām, var tās likvidēt un uzlabot uzņēmuma darbību. To apliecina Latvijas un citu valstu uzņēmumi, kuriem trauksmes celšanas sistēmas ir palīdzējušas atklāt korupciju un citus pārkāpumus. Tāpēc, ieviešot likumā paredzēto trauksmes celšanas mehānismu, ir būtiski uz tā sniegtajām iespējām skatīties plašāk – paplašināt tēmu loku, par kurām darbinieki var ziņot, neaprobežojoties ar tikai Trauksmes celšanas likumā paredzēto rāmi.

 

Trauksmes celšanas mehānisms darbosies, ja cilvēks zinās, kas viņam jādara, sapratīs, kādās situācijās ir jāziņo, skaidri zinās, ka rīcība sekos un arī pats trauksmes cēlējs tiks pasargāts. Protams, vienlīdz skaidri ir jāzina, ka mehānismu nevar izmantot, piemēram, ziņojot tikai par privātu strīdu vai apzināti sniedzot nepatiesas ziņas.

 

Lai ieviestu sekmīgi funkcionējošu iekšējo trauksmes celšanas mehānismu, svarīgi veidot uzticēšanās kultūru, lai darbinieki nebaidītos meklēt atbalstu un celt trauksmi. Ir vairāki elementi, kas ir jāapzinās un jāņem vērā:

 

1. Uzņēmuma vadītāji ikvienam darbiniekam skaidri un regulāri izklāsta trauksmes celšanas mehānisma nozīmi. Svarīgi, lai nerodas situācija, ka tie darbinieki, kas gribētu ziņot, to nedarīs, jo vadībai trauksmes celšanas mehānisms nav svarīgs.

 

2. Vidējā līmeņa vadītāju atsaucība. Nereti darbinieki jau ir ieraduši, ka viņi vēršas pie sava tiešā vadītāja, lai atrisinātu kādu problēmu. Tāpēc ne vienmēr darbiniekam, kurš gribētu ziņot par trauksmes celšanas gadījumu, ir nepieciešams konfidenciāls trauksmes celšanas kanāls – viņš vēlas ziņot savam tiešajam vadītājam. Tādēļ Delna iesaka trauksmes celšanas ziņojumu iesniegšanā paredzēt šo kā starpposmu.

 

3. Informēšanai par mehānismu jāvelta nozīmīga uzmanība. Sākumā – iepazīstinot darbiniekus ar pašu mehānismu un skaidrojot tā funkcionēšanu, vēlāk – regulāri informējot par mehānisma darbību, ieguvumiem, situācijām. Delna iesaka ne tikai papildināt darba līgumu un citus iekšējos dokumentus, ne tikai regulāri izplatīt informatīvus materiālus, bet arī organizēt apmācības darbiniekiem sākumā un pēc tam regulāri, vismaz reizi gadā.

 

4. Konsultāciju nodrošināšana darbiniekiem. Tiem, kuriem ir aizdomas par kādām ziņošanas situācijām, ir iespēja ērtā veidā konsultēties par labāko rīcību un ziņojuma sagatavošanu. Šīs būs divas dažādas plūsmas – tie, kas atpazīs situācijas un gribēs noskaidrot, kā sagatavot ziņojumu; un tie, kas konsultēsies vai iesniegs ziņojumus par dažādām nesaistītām situācijām. Ejot soli tālāk, uzņēmuma vadība šīs konsultācijas var veidot kā daļu no plašākas pretkorupcijas programmas, kad darbinieki var uzdot jautājumus par citām situācijām, piemēram, vai kāda dāvana ir pieņemama,  kā labāk atbildēt uz kādu sadarbības partnera lūgumu u.c. Rezultātā uzņēmums var identificēt “baltos plankumus”, kas var palīdzēt tālāk pilnveidot iekšējo kontroli, ētikas standartus, dāvanu pieņemšanas politiku utt.

 

5. Atgriezeniskā saite un atbildes ziņojumu iesniedzējiem, kā arī regulāra visu darbinieku informēšana. Darbiniekiem un arī ziņotājiem ir svarīgi redzēt, ka mehānisms strādā. Tas veicinās izpratni un mehānisma izmantošanu.

 

Līdz ar sekmīga trauksmes celšanas mehānisma ieviešanu, kas paredz ne tikai Trauksmes celšanas likumā noteikto, bet arī ziņošanu par citām nejēdzībām, mainīsies arī uzņēmuma iekšējā kultūra. Ja darbinieki savus vadītājus redz kā ētiskus līderus, viņi paši ir apmierinātāki ar savu darbu, ir gatavi darīt vairāk, nekā prasīts, viņi novērtē savu darbu kā jēgpilnu, un ir mazāka iespēja, ka aizies no uzņēmuma.[i] Turklāt, arvien vairāk iedzīvotāju, izvēloties savu darba vietu, meklē un novērtē tādu uzņēmuma kultūru, kas ir atvērta iekšējiem uzlabojumiem un ētiskas rīcības veicināšanai.

 

Inese Tauriņa

Alianses pret korupciju Latvijā vadītāja

Sabiedrība par atklātību – Delna

 

Raksts tapis projektā “Delnas stratēģiskā iesaiste interešu aizstāvībā”, ko finansē Transparency International sekretariāts no Eiropas Komisijas piešķirtajiem līdzekļiem un Atklātības fonds.

 

Alianse pret korupciju Latvijā ir brīvprātīga, neformāla sadarbības platforma starp uzņēmējiem un uzņēmumiem, Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm un atbildīgiem cilvēkiem. Visus Alianses atbalstītājus vieno mērķis veidot Latviju kā godīgu, plaukstošu zemi, kurā katrs var dzīvot labu un pārtikušu dzīvi, un par kuru katrs var būt lepns visā pasaulē. Alianses uzdevums ir cīnīties pret korupciju, jo, kur korupcija ir mazāka, tur sekmīgāk attīstās uzņēmējdarbība, notiek labvēlīgas valstiskas pārmaiņas, ceļas labklājība un ieguvējs ir katrs cilvēks.

 

[i] Bailey C., Shantz A., Building an Ethically Strong Organization

 

Līdzfinansē Eiropas Savienība

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52